RubSuPave

O projektu


 

Opis projekta:

Cementom stabilizirani nosivi slojevi (CNS) povećavaju nosivost kolnika i otpornost na smrzavanje te su dobra podloga kolničkom zastoru. Međutim, u CNS-u se razvijaju pukotine uslijed skupljanja materijala koje se reflektiraju na površini zastora. Primjena otpadne gume u CNS-u ima potencijal smanjenja nastanka pukotina u tom sloju te posljedično i reflektivnih pukotina. Ovo smanjuje potrebu za održavanjem kolnika i produljuje njegov vijek trajanja. Do sada nije do kraja istražna mogućnost primjene otpadne gume u CNS-u obzirom na optimalni sastav, a posebice utjecaj na ponašanje asfaltnog zastora. Aktivnosti u sklopu ovog projekta su usmjerene na rješavanje i poboljšanje praktičnog cilja: stvaranje održivog kolnika kroz primjenu otpadnog materijala i produljenje vijeka trajanja kolničke konstrukcije. Važnost teme očituje se u potrebi proširenja dosadašnjih laboratorijskih istraživanja koja su bila na razini jednog materijala (CNS) na promatranje kolničke konstrukcije kao cjeline te prijenos laboratorijskih rezultata na model stvarne konstrukcije.

 

Ciljevi projekta:

Glavni cilj istraživanja je razvoj novog materijala za izgradnju nosivih slojeva kolničke konstrukcije povećane otpornosti na razvoj reflektivnih pukotina. Ovime bi se omogućilo produljenje vijeka trajanja asfaltnih kolničkih zastora i smanjenje potrebe za njihovim redovitim održavanjem. Time bi se dao doprinos razvoju društva i gospodarstva kroz smanjenje energije potrebne za proizvodnju asfaltnih mješavina, smanjenje financijskih sredstava potrebnih za redovito održavanje kolnika te očuvanje okoliša kroz novi način primjene otpadne gume.

 

Planirane aktivnosti:

A1 uspostava istraživačke grupe

A2 laboratorijsko istraživanje mogućnosti primjene otpadne gume u CNS-u

A3 numeričko modeliranje kolničke konstrukcije s CNS-om i otpadnom gumom

A4 izrada optimizacijskog modela kolničke konstrukcije s CNS-om i otpadnom gumom

A5 terensko istraživanje (izgradnja probnog polja)

A6 diseminacija