AMCA

Tko i kako može postati član udruge


Članom Udruge može postati svaki punoljetni poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske i strani državljanin koji prihvati Statut Udruge i koji je diplomirani inženjer/ ili inženjer Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te inženjer/ ili diplomirani inženjer stalno zaposlen na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Članstvo može biti:

  • redovito,
  • podupiruće i
  • počasno.

 

Redovitim članom smatra se aktivni član Udruge s pravom glasa, koji aktivnim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge.

Podupirućim članom smatra se osoba koja svojom aktivnošću i materijalnim doprinosom pridonosi ostvarivanju programskih zadaća Udruge.

Počasnim članom može postati svaka osoba koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva Udruge.

 

Prava i obveze članova su:

  • sudjelovanje u djelatnostima Udruge,
  • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
  • čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza,
  • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge.

 

Članstvo u udruzi prestaje:

  • dragovoljnim istupom,
  • neplaćanjem članarine,
  • isključenjem.