Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Obavijesti kolegija Geodezija (STR-R)


U nastavnima materijalima nalazi se datoteka Geodezija razultati kolokvija ST u kojoj su rezultati ponovljenog Kolokvija 1 od 31.05.2021.  i Kolokvija 2 od 14.06.2021. te ocjene iz predmeta.

 

Nastava 10. tjedan

Pošto su u  10. i 11. tjedanu nastave kolokviji na cijelom fakultetu i nastava na ovom predmetu će biti prilagođena tome. Sva nastava iz ovog predmeta će biti ONLINE ( bez TEAMS-a) i to na način da se u nastavnivnim materijalima nalaze datoteke koje samostalno trebate obraditi i napraviti potrebne zadatke, te ih poslati na mail vmoser@gfos.hr . Slanjem maila izvršili ste nastavnu obavezu za ovaj tjedan. Za slijedeći tjedan dobit ćete nove upute.

Predavanje: U nastavnim materijalima nalazi se datoteka Geodezija predavanje 10 koju samostalno trebate obraditi.

Vježbe: za ovaj tjedan trebate dovršiti računsku vježbu5 i poslati na mail.

Nastava 11. tjedan (10.05.2021.)

Predavanje: U nastavnim materijalima nalazi se datoteka Geodezija predavanje 7 koju samostalno trebate obraditi.

Vježbe:  U nastavnim materijalima nalazi se datoteka Metode satelitske geodezije koju samostalno trebate obraditi.

Nastava 12. tjedan (17.05.2021.)

Predavanje: Nastava će se izvoditi ONLINE pomoću TEAMS programa prema rasporedu.

Vježbe: Nastava će se izvoditi ONLINE pomoću TEAMS programa prema rasporedu.

Nastava 13. tjedan (24.05.2021.)

Predavanje: Nastava će se izvoditi ONLINE pomoću TEAMS programa prema rasporedu.

Vježbe: Nastava će se izvoditi ONLINE pomoću TEAMS programa prema rasporedu

Nastava 14. tjedan (31.05.2021.)

Predavanje: Nastava će se izvoditi ONLINE (bez TEAMS-a). U nastavnim materijalima nalazi se datoteka Geodezija predavanje 9 koju samostalno trebate obraditi.

Vježbe: Nastava će se izvoditi UŽIVO  prema rasporedu

Nastava 15. tjedan (07.06.2021.)

Predavanje: Nastava će se izvoditi ONLINE (bez TEAMS-a). U nastavnim materijalima nalazi se datoteka Geodezija predavanje 9 koju samostalno trebate obraditi.

Vježbe: Nastava je kolokvij u terminu 14.06.2021. u 14 sati.

 

Poštovani studenti

U ponedjeljak 01.03.2021. počinje nastava u ljetnom semestru. Nastava će se izvoditi ONLINE pomoću MICROSOFT TEAMS programa.

Predavanje počinje u 10.15 te vas molim da se prijavite do tog vremena u tim Geodezija - stručni. Sve potrebne informacije vezano uz buduću nastavu dobit ćete na tom prvom predavanju.

 

 

Prijavi se za mail obavijesti