Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Obavijesti kolegija Menadžment u građevinarstvu (STR-R)


    

Sljedeći tjedan predavanja će se ipak normalno održati u petak 2.12.2016., a kolokvij će biti u terminu vježbi, u srijedu 30.11.2016.. Zadnja lekcija koja ulazi u kolokvij je Kvaliteta. Vježbe koje su predviđene za 14.12.2016. bit će održane 13.12.2016., od 12-14 sati u predavaonici II/48.

Prijavi se za mail obavijesti