Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Obavijesti kolegija Tehnička mehanika II (STR-R)


Usmeni ispit

 

Usmeni ispit će biti u srijedu, 27.06.2018 u 9,00 sati u predavaonici II.52

 

 

 

 

 

Prijavi se za mail obavijesti

Obavijest studentima: Polaganje ispita putem kolokvija, potpisivanje indeksa i upis ocjena

Datum objave: 25.06.2020.

Polaganje ispita putem kolokvija, potpisivanje indeksa i upis ocjena

 

-svi studenti koji putem 1. i 2. kolokvija ostvare postotak riješenosti koji odgovara uvjetima za oslobođenje od ispita, obvezni su prijaviti ispitni rok 13. srpnja 2020. g.

 

-studenti koji na 1. ili 2. kolokviju ne ostvare postotak riješenosti koji odgovara uvjetima za oslobođenje od ispita, djelomično (samo na teorijskom dijelu ili zadacima) ili u cijelosti, mogu pripadni kolokvij odnosno njegov dio polagati na ispitnom roku 13. srpnja. 2020. g., ali su obvezni prijaviti ispitni rok.

Ukoliko ispitni rok ne bude prijavljen, studenti neće moći pristupiti polaganju kolokvija odnosno njegovog dijela.

 

-ukoliko student nije ostvario postotak riješenosti koji odgovara uvjetima za oslobođenje od ispita na 1. i 2. kolokviju, bilo u cijelosti ili djelomično, upućuje se na polaganje ispita (pismeni i usmeni ispit).

Datum i vrijeme potpisivanja indeksa i upisa ocjene biti će objavljeni naknadno. Sve ostvarene ocjene biti će odmah nakon stjecanja unešene u ISVU sustav.

Polaganje ispita: Tehnička mehanika 2

 

-ispiti 13. i 27. srpnja 2020. g. sastojati će se od pismenog (zadaci) i usmenog (teorijskog) dijela. Vrijeme trajanja ispita je 3 nastavna sata odnosno 3×45=135 min.

-teorijski dio piše se na početku ispita, predviđeno vrijeme trajanja najviše 45 min,

-za zadatke je predviđeno najviše 90 minuta

 

Teorijski dio sastojati će se od 4 (esejska) pitanja (maksimalno 25 bodova po pitanju; ukupno maksimalno 100 bodova).

Pismeni dio (zadaci) sastojati će se od 4 zadatka (maksimalno 25 bodova po zadataku; ukupno maksimalno 100 bodova).

 

Uvjet za prolazak na ispitu je:

- ostvareno najmanje 50 bodova na pismenom dijelu (zadaci), odnosno trebaju biti točno riješena u potpunosti najmanje  dva  zadatka (pri tome je obavezno potrebno riješiti geometrijske karakteristike) i

- ostvareno najmanje 50 bodova na teorijskom dijelu ispita, odnosno treba odgovoriti u potpunosti na najmanje dva pitanja

 

Studentima koji polože ispit, biti će na temelju pisanog ispita (teorija + zadaci) predložena ocjena.

Ukoliko student nije zadovoljan sa predloženom ocjenom može pristupiti usmenom dijelu ispita.

 

Datum i vrijeme upisa ocjene biti će objavljeni naknadno. Sve ostvarene ocjene biti će odmah nakon položenog ispita unešene u ISVU sustav.

prof.dr.sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, dipl.ing.građ,

Filip Anić, mag.ing.aedif.

 

Opširnije