Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo

Nastavni materijali kolegija Energetski učinkovite građevine


Poveznica za pridruživanje u Microsoft Teams se nalazi ovdje:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3agH32g4xgU94qZ0-biMcoyNhQFyBfza8xxaKR5xBeTz81%40thread.tacv2/conversations?groupId=66b7d75e-2dd5-4b94-abbd-7c151042e003&tenantId=f3b75671-c4e3-480c-827e-35af5a45888b

 

Priključiti se obavezno sAAI@EduHr identitetom.