Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Prometnice


PROMETNICE Oznaka: 2.05–402
Nositelj Izv.prof.dr.sc. SANJA DIMTER 
Asistenti mr.sc. WALDEMAR ALDUK, dipl.ing.građ.
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – O
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Sadržaj predmeta
Razvoj i podjela prometa. Analize i prognoze prometa. Projektni kriteriji.
Cestovne prometnice: povijest, podjela, poprečni presjek i osnovni elementi ceste, sustavi suvremenih kolničkih konstrukcija (vrste, materijali za građenje, građenje i održavanje), odvodnja Gradske prometnice: uvod, vrste vozila, javni i individulani promet, kategorizacija gradskih ulica, projektni elementi, slobodni i prometni profili, kolničke konstrukcije, odvodnja, rasvjeta, oprema,signalizacija
Promet u mirovanju: urbanističko-prometne postavke, vrste parkirališta i parkirnih objekata, karakteristike i načini postavljanja, oblikovanje površina, kolničke konstrukcije, odvodnja, rasvjeta, oprema, signalizacija, parkirališta za posebne namjene
Aerodromi: povijest, vrste i kategorije aerodroma, aerodromske površine, klasificiranje zrakoplova i kolnika, opterećenja kolničkih površina, kolničke konstrukcije
Željeznice: povijest, opće karakteristike željeznica, elementi pruge, gornji i donji ustroj pruge, projektiranje trase, građenje i održavanje, kolodvori. 

 

Osnovna literatura
  • Božičević, I., Legac, I., Cestovne prometnice, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2001.
  • Horvat, Z.: Aerodromi I, Građevinski institut Zagreb, 1990.
  • Marušić, D.: Željezničke pruge, osnove projektiranja i građenja, Sveučilište u Zagrebu, 1995.

 

Dodatna literatura
  • Babić, B., Projektiranje kolničkih konstrukcija, Zagreb, 1984.
  • Korlaet, Ž., Uvod u projektiranje i građenje cesta , udžbenik, Zagreb, 1994.

 

 

Način polaganja ispita
pismeni i usmeni ispit, izrađen seminarski rad