prof.dr.sc. Sanja Dimter dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: III.13

 

Zavod: Zavod za geotehniku, prometnice i geodeziju 

 

E-mail: sdimter@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 698

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE

 

Stručni studij (redoviti)

 

Stručni studij (izvanredni)

 

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo: ZAŠTITA OKOLIŠA U GRAĐEVINARSTVU

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 • Savitljive kolničke konstrukcije

Područje znanstvenog istraživanja

Kolničke konstrukcije, primjena otpadnih materijala u kolničkim konstrukcijama

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina1989
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Godina1997
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Magistar građevinarstva

 

Godina2005
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Doktor građevinarstva

 

Radno iskustvo
Datum 1.12.1989 - danas
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

Izrada projektne dokumentacije cesta i ostalih prometnih površina te elaborata o prometnoj infrastrukturi

 

Područje rada Važnije reference
Projektiranje
 • 1995. Glavni i izvedbeni projekti cesta u pet ulica naselja Babina Greda te idejni i glavni projekt središta (trga)
 • 1995. Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije Ulice Sv.Ane u Osijeku
 • 1996. Idejno rješenje podvožnjaka ispod željezničke pruge u Ulici Sv.Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku s prometnim rješenjem pristupnih cesta
 • 1996. Glavni i izvedbeni projekt uređenja Trga Nikole Tesle u Osijeku
 • 1997. Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije lokalne ceste 44125, dionica: Đakovački Selci - Gašinci
 • 1997. glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije ceste u Brezničkoj ulici u Osijeku
 • 1997. Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije županijske ceste 4170 na dionici kroz Vinkovce u Ulici H.D. Genschera
 • 1998. Glavni i izvedbeni projekt prometnih površina oko dvorca u Kutjevu
 • 1998. Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije ceste i ostalih prometnih površina u Franjevačkoj ulici u Osijeku
 • 1999. Idejni, glavni i izvedbeni projekt Trga bana J. Jelačića u Osijeku
 • 2000. Idejni, glavni i izvedbeni projekt ceste prema jezeru Lapovac i parkirališta
 • 2000. Glavni i izvedbeni projekt ceste u Riječkoj ulici u Sarvašau
 • 2010. Glavni projekt prometnih površina luke Slavonski Brod
 • 2010.-2011. Idejni, glavni i izvedbeni projekt nove ulice između Divaltove i ulice za Metro u Osijeku
 • 2010. Idejno rješenje prometnog koridora Južnog stadionskog naselja u Osijeku, studeni 2010.
 • 2012. Idejni projekt ulice u Južnom stadionskom naselju u Osijeku
 • 2013. Dokaz stanja operativne površine aerodroma Čepin – Elaborat
 • 2016. Elaborat pristupnih površina Uređaju za pročišćavanje (UPOV) Rijeka
 • 2016.-2017. Glavni i izvedbeni projekt izgradnje crpne stanice s uređajem za pročišćavanje vode za piće i pratećim infrastrukturnim objektima u Dubrovniku; Projekt interne ceste i parkirališta
 • 2017. Glavni projekt izgradnje prometnih površina i oborinske odvodnje u Stadionskom naselju u Osijeku-dionica I
 • 2018. Glavni projekt izgradnje prometnih površina i oborinske odvodnje u Stadionskom naselju u Osijeku-dionica II
 • 2019. prometno istraživanje za potrebe izrade Prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska; voditeljica istraživanja
Seminari stručnog usavršavanja
 • Mogućnosti primjene otpadnih materijala u cestogradnji
 • Zakonski propisi i organizacija radova na cestama u javnom vlasništvu