Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Uvod u znanstveni rad


UVOD U ZNANSTVENI RAD Oznaka: 5–101
Nositelj izv.prof. dr. sc. DAVORIN PENAVA, dipl. ing. građ.
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – svi smjerovi
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 0 + 0
ECTS 0,0 

 

Sadržaj predmeta
 • O znanstvenoistraživačkom radu.
 • Znanstvene metode.
 • Metode istraživanja u građevinarstvu.
 • Znanstvene i tehnološke informacije, izvori informacija.
 • Planiranje znanstvenoistraživačkog rada.
 • Istraživanje.
 • Vrste znanstvenoistraživačkih i stručnih radova.
 • Dijelovi rada i znanstvena dokumentacija.
 • Tehnika izrade rada.
 • Obrana rada. 

 

Osnovna literatura
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, NN 123/03, 105/04. i 174/04.)
 • Zelenika, R. 2000. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Sveučilište u Rijeci, Rijeka.
 • Žugaj, M., Dumičić, K., Dušak, V. 1999. Temelji znanstvenoistraživačkog rada. Fakultet organizacije i informatike, Varaždin.
 • Research & Education Association. 1997. REA’s Quick & Easy Guide to Writing & Publishing Your A+ Scientific / Technical Paper. Research & Education Association. New Jersey. SAD.
 • Kluempers, J. 2011. Scientific Presentation. Ruhr-Universitat Bochum., Bochum, Njemačka.

 

Dopunska literatura
 • Silobrčić, V. 1998. Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo. Medicinska naklada, Zagreb.
 • Eco, U. 2015. How to write a thesis. The MIT Press, Boston, Massachusetts, SAD.

 

Način polaganja ispita

Studenti ne polažu ispit. Tijekom predavanja na praktičnim primjerima usvajaju znanja i vještine iz propisanog gradiva.