izv.prof.dr.sc. Davorin Penava dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: II.2

 

Zavod: Zavod za tehničku mehaniku

 

E-mail: dpenava@gfos.hr

 

Telefon: (031) 540 098

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

  • Teorijske postavke i načela znanstvenih istraživanja
  • Teorijske postavke i načela ocjenjivanja i obnove povijesnih građevina

 

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo; smjer POTRESNO INŽENJERSTVO:

  • Modeliranje konstrukcija
  • Problemi, pogrješke i njihovo otklanjanje u projektiranju konstrukcija

Područje znanstvenog istraživanja

Općenito:

 

Znanstvena djelatnost u okviru znanstvenog područja 2.0 tehničke znanosti, znanstvenog polja 2.15 temeljne tehničke znanosti, znanstvene grane 2.15.06 tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela), odnosno pobliže:

 

a) odziv armiranobetonskih i zidanih konstrukcija (okviri ispunjeni ziđem) pri potresnom djelovanju u svojoj ravnini i okomito na svoju ravninu, s posebnim naglaskom na utjecaj otvora u ziđu i utjecaj serklaža oko otvora

 

b) utjecaj uvijanja kod armiranobetonskih i zidanih konstrukcija uslijed potresnog djelovanja

 

c) prostorno ponašanje povijesnih mostova od svođenog ziđa

 

d) metoda spektralnih elemenata pri proačunu odziva konstrukcija na dinamička djelovanja (npr. promet) uzimajući u obzir međudjelovanje konstrukcija - tlo. 

 

 

 

Projekti pod potporom ERASMUS+ programa Europske unije:

 

Partnership for Virtual Laboratories in Civil Engineering - PARFORCE (KA226-409D7578)ERASMUS+ program - Ključna mjera 2 ; trajanje: 2021 - 2023 ; ustanova nositelj: Sveučilište "Bauhaus-Universität Weimar", Weimar, Njemačka ; uloga: koordinator partnerskog sveučilišta

 

Environmental Risk Assessment and Mitigation on Cultural Heritage Assets in Central Asia - ERAMCA (609574-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP)ERASMUS+ program - Ključna mjera 2 ; trajanje: 2020 - 2023 ; ustanova nositelj: Sveučilište "Politecnico di Torino", Torino, Italija ; uloga: koordinator partnerskog sveučilišta

 

Forecast Engineering: From Past Design to Future Decisions - FE (2016-1-DE01-KA203-002905)ERASMUS+ program - Ključna mjera 2 ; trajanje: 2016 - 2019 ; ustanova nositelj: Sveučilište "Bauhaus-Universität Weimar", Weimar, Savezna Republika Njemačka ; uloga: koordinator partnerskog sveučilišta

 

Projekti pod potporom Hrvatske zaklade za znanost (HrZZ):

 

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2020-01) ; Hrvatska zaklada za znanost (HrZZ) ; trajanje : 2020 - 2024 ; ustanova nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska ; uloga: voditelj

 

Seismic risk assessment of cultural heritage buildings in Croatia SeisRICHerCRO (IP-2020-02-3531) ; Hrvatska zaklada za znanost (HrZZ) ; trajanje : 2021 - 2025 ; ustanova nositelj: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za geofiziku, Republika Hrvatska ; uloga: suradnik

 

Frame-Masonry Composites for Modelling and Standardization - FRAMA (HRZZIP-2013-11-3013)  ; Hrvatska zaklada za znanost (HrZZ) ;  trajanje: 2014 - 2017 ; ustanova nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska ; uloga: suradnik

 

Projekti pod potporom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (MZO):

 

Damage prognosis for reinforced concrete FRAme structures with Masonry Infill walls under 3D Earthquake action - EFRAIM  ; Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) ; trajanje: 2018 - 2020 ; ustanova nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska i Sveučilište "Bauhaus-Universität Weimar", Weimar, Savezna Republika Njemačka ; uloga: voditelj na hrvatskoj strani

 

Nonlinear Analysis of RC Frames with Types of Infill Characteristic for Macedonia and Croatia ; trajanje: 2012 - 2014; Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Sjeverne Makedonije ; ustanova nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska i Institut za zemljotresko inženjerstvo i inženjersku seizmologiju (IZIIS), Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija ; uloga: suradnik

 

Seismic Design of Infilled Frames (149-1492966-1536) ; trajanje: 2012 - 2014; Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske ; ustanova nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska ; uloga: suradnik

 

Selection of Optimal Technologies for Rehabilitation of Structures (0149260) ; trajanje: 2005 - 2006; Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske ; ustanova nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska ; uloga: suradnik

 

Projekti pod potporom u programa Europskih strukturnih i investicijskih fondova:

 

Održivi model stručne prakse na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek - PRAG (UP.03.1.1.04.0012); trajanje: 2020 - 2023; Europski strukturni i investicijski fondovi; ustanova nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska ; uloga: suradnik

 

Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera (HR.3.1.15-0025); trajanje: 2015 - 2017; Europski strukturni i investicijski fondovi ustanova nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska ; uloga: suradnik

 

Projekti pod potporom u programa Europskog socijalnog fonda:

 

Razvoj i primjena naprednih građevinskih materijala za izgradnju zdravih zgrada: zaštita od neionizirajućeg zračenja -Z2Grade (KK.01.1.1.04.0105); trajanje: 2020 - 2022; Europski socijalni fond; ustanova nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska ; uloga: suradnik

 

Međunarodni studijski program Konstrukcije otporne na izvanredna djelovanja – Resilient Structures - InterStruct (UP.03.1.1.02.0028); trajanje: 2018 - 2021; Europski socijalni fond; ustanova nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska ; uloga: suradnik

 

 

 

 

 

Projekti pod potporom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (UNIOS) i Građevinskog i arhitekonskog fakulteta Osijek (GrAFOS):

 

Micromodel of a Framed-Masonry Building to Simulate the Effects of Earthquakes (IP 2014-111)Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (UNIOS) ; trajanje: 2015 - 2016 ; ustanova nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Republika Hrvatska ; uloga: voditelj

 

Influence of Openings on Out-of-Plane Earthquake Resistance of Framed-Masonry Walls Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (UNIOS), Građevinski i arhitekonski fakultet Osijek (GrAFOS); trajanje: 2016 - 2020 ; ustanova nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Republika Hrvatska ; uloga: voditelj

 

Seizmički odziv konstrukcijskog sustava okvir-ziđe okomito na svoju ravninu temeljem metode katnih pomaka  - OoP drift (IZIP-A-GrAFOS-2018) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (UNIOS), Građevinski i arhitekonski fakultet Osijek (GrAFOS); trajanje: 2018 - 2020 ; ustanova nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Republika Hrvatska ; uloga: suradnik 

 

 

 

Posjeti potresom pogođenim područjima:

 

Potres MW=6,4 (ML=6,3) u Draču u Albaniji 26. studenoga 2019. g.: član radne skupine „American Concrete Institute (ACI), Technical Committee 133: Disaster Reconnaissance“; razdoblje: od 12. do 19. siječnja 2020. g.

 

Potres MW=6,4 (ML=6,2) u Sisačko-moslavačkoj županiji (kod Petrinje) 29. prosinca 2020. g.: pripadnik postrojbi civilne zaštite „Ravnateljstvo civilne zaštite; Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske“; razdoblje: od 11. do 13. siječnja 2021. g.

 

 

Doprinos unaprjeđenju konstrukcijskih propisa/normi:
 

CEN/TC 250/SC 8 N 800 Draft 2 EN 1998-1-2 NEN SC 8 PT 2. Doprinos: 7 AUXILIARY ELEMENTS; 7.4 Masonry infilled frames; 7.4.3 Interacting infills; 7.4.3.1 Design with model of the bare frame only; (6) In the application of (3), (5) and 7.4.3.2(1), infill panels with one or more openings should be neglected if the ratio of the sum of the areas of openings to the total area of the infill is larger than 0,4. 

 

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina 2005
Mjesto Osijek, Republika Hrvatska
Ustanova Sveucilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (UNIOS), Građevinski i arhitektosnki fakultet Osijek (GrAFOS)
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva (dipl. ing. građ.)

 

Godina 2008
Mjesto Beograd, Republika Srbija
Ustanova Sveučilište u Beogradu, Republika Srbija ; Sveučilište "Ruhr-Universität Bochum",  Savezna Republika Njemačka ; Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) ; International Postgraduate Research Master's Programme in Civil (Computational) Engineering (CompEng)
Zvanje Magistar znanosti (mr. sc.)

 

Godina 2009
Mjesto Aachen, Savezna Republika Njemačka
Ustanova Sveučilište "Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen)" ; Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) ; The South East European Graduate School for Master and PhD Formation (SEEFORM)
Zvanje Znanstveno usavršavanje tijekom zimskog semestra ak. 2009. / 2010. g.

 

Godina 2012
Mjesto Osijek, Republika Hrvatska
Ustanova Sveucilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (UNIOS), Građevinski i arhitektosnki fakultet Osijek (GrAFOS)
Zvanje Doktor znanosti u znanstvenom polju tehničkih znanosti i znanstvenom polju građevinarstvo (dr. sc.)

 

Radno iskustvo
Datum 2006 -2012
Ustanova Sveucilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (UNIOS), Građevinski i arhitektosnki fakultet Osijek (GrAFOS)
Područje rada Znanstveni novak
 
Datum 2012-2013
Ustanova Sveucilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (UNIOS), Građevinski i arhitektosnki fakultet Osijek (GrAFOS)
Područje rada Viši asistent (dr. sc.)
   
Datum 2013 - 2019
Ustanova Sveucilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (UNIOS), Građevinski i arhitektosnki fakultet Osijek (GrAFOS)
Područje rada Docent (doc. dr. sc.)
   
Datum 2019 - danas
Ustanova Sveucilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (UNIOS), Građevinski i arhitektosnki fakultet Osijek (GrAFOS)
Područje rada Izvanredni profesor (izv. prof. dr. sc.)

 

Stručna aktivnost

U područjima rada: Provjera mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija