izv.prof.dr.sc. Davorin Penava dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: II.2

 

Zavod: Zavod za tehničku mehaniku

 

E-mail: dpenava@gfos.hr

 

Telefon: (031) 540 098

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo - redoviti studij:

 

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo - izvanredni studij:

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

  • Modeli nelinearnog ponašanja gradiva i konstrukcija
  • Metodologija znanstvenog istraživanja

 

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo; smjer POTRESNO INŽENJERSTVO:

  • Modeliranje konstrukcija
  • Problemi, pogrješke i njihovo otklanjanje u projektiranju konstrukcija

 

Project FORECAST ENGINEERING: FROM PAST DESIGN TO FUTURE DECISIONS; Project Reference: 2016-1-DE01-KA203-002905; Programme: ERASMUS+; Key Activity: Cooperation for innovation and the exchange of good practices; Action Type: Strategic Partnerships for higher education:

Područje znanstvenog istraživanja

U okviru znanstvenog područja tehničkih znanosti i znanstvenog polja temeljnih tehničkih znanosti i znanstvenog polja građevinarstva:

a) Istraživanje otpornosti armiranobetonskih i zidanih konstrukcija pri potresnom djelovanju u svojoj ravnini i okomito na svoju ravninu, s posebnim naglaskom na utjecaj otvora u ispunskom ziđu i utjecaj serklaža oko otvora;

b) Istraživanje utjecaja torzije kod armiranobetonskih i zidanih konstrukcija uslijed potresnog djelovanja;

c) Istraživanje prostornog ponašanja zidanih svođenih mostova;

d) Istraživanje primjene metode spektralnih elemenata pri proačunu odziva konstrukcija na djelovanje vibracija uzimajući u obzir međudjelovanje konstrukcija - tlo. 

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina2005
Mjesto Osijek
Ustanova Sveucilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradevinski fakultet Osijek
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Godina2008
Mjesto Beograd
Ustanova Sveučilište u Beogradu, Republika Srbija i Sveučilište Ruhr Bochum, Sjeverna Rajna - Vestfalija, Savezna Republika Njemačka
Zvanje Magistar znanosti

 

Godina2009
Mjesto Aachen
Ustanova Tehničko sveučilište Rajna - Vestfalija u Aachenu, Sjeverna Rajna - Vestfalija, Savezna Republika Njemačka
Zvanje Boravak u svrhu istraživanja (zimski semestar ak. 2009. / 2010. g.)

 

Godina2012
Mjesto Osijek
Ustanova Sveucilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradevinski fakultet Osijek
Zvanje Doktor znanosti

 

Radno iskustvo
Datum 2006 -2012
Ustanova Sveucilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradevinski fakultet Osijek
Područje rada Znanstveni novak, asistent
 
Datum 2012-2013
Ustanova Sveucilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradevinski fakultet Osijek
Područje rada Viši asistent
   
Datum 2013 - danas
Ustanova Sveucilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradevinski fakultet Osijek
Područje rada Docent

Stručna aktivnost

U područjima rada: Provjera mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija