Projekt


Naziv projekta: Poljoprivredni otpad - izazovi i poslovne mogućnosti

Akronim: Eco build

Početak projekta: 01.08.2017.

Završetak projekta: 31.01.2020.

Vrijednost projekta: 464.582,54 €

 

Opis projekta: Zajednički prekogranični problemi su niska kompetitivnost, loša povezanost između tvrtki, neodgovarajuće odlaganje ostataka poljoprivredne žetve - biomase. Projektna ideja je umrežavanje s privredom stvarajući prekograničnu mrežu korisnika i dobavljača biomase/pepela biomase; uvođenje novog načina korištenja poljoprivrednog otpada i novog, standardiziranog prototipa koji će pridonijeti poboljšanju kompetitivnosti. Ovo će se postići razmjenom vještina, opreme i istraživanjem partnerskih institucija a u nastojanju rješavanja problema. Glavni projektni cilj je poboljšati konkurentnost regionalnih ekonomskih subjekata i daljnji razvoj poslovnog okruženja u prekograničnom području. Osiguravanjem potpore i znanja, uvođenjem novih načina i novih proizvoda, poljoprivredni subjekti će osigurati biomasu za uporabu u industriji i riješiti problem odlaganja otpada, te pritom ostvariti i dobit. Naime, biomasa je jeftinija od uobičajenih vrsta goriva u industriji, te će stoga njegovim korištenjem industrija biti na dobitku. Povezivanjem industrije i građevinskih tvrtki omogućiti će se korištenje pepela biomase u građevinskim strukturama kao integralni dio građevina, čime će se poboljšati njihova kompetitivnost.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije