Vijesti


Ostvarena suradnja GFOS tima projekta sa Tvornicom ulja Čepin

Ostvarena suradnja GFOS tima projekta sa Tvornicom ulja Čepin

 

Priprema pepela biomase pšenice i ječma za istraživanje na Građevinskom fakultetu Osijek

Priprema pepela za istraživanje na Građevinskom fakultetu Osijek

 

Posjeta FTN tima projekta ECO-BUILD proizvođačima biopepela u Sremskoj Mitrovici - pro “Mitrosrem”

Posjeta FTN tima projekta tvrtki “Mitrosrem”

 

Posjeta FTN tima projekta ECO-BUILD proizvođačima biopepela u Bečeju - “Soja Protein”

Posjeta FTN tima projekta tvornici “Sojaprotein”

 

Svečana konferenecija otvorenja projekta na Fakultetu tehničkih nauka, Novi Sad

Plan događanja

 

Održana konferencija otvorenja projekta

Početna konferencija

 

Održana obuka za rad sa uređajem za određivanje specifične površine materijala BET metodom na Građevinskom fakultetu Osijek

Održana obuka za rad sa uređajem za određivanje specifične površine materijala BET metodom na Građevinskom fakultetu Osijek

 

Posjeta FTN tima projekta ECO-BUILD proizvođačima biopepela u Subotici - “Veterinarski Zavod”

Posjeta FTN tima projekta Veterinarskom Zavodu u Subotici

 

Posjeta FTN tima projekta ECO-BUILD proizvođačima agro-peleta i biopepela u Zrenjaninu - “Victoria Starch”

Posjeta FTN tima projekta tvrtki Victoria Starch u Zrenjaninu

 

Posjeta FTN tima projekta ECO-BUILD proizvođačima biopepela u Odžacima - “Hipol a.d.”

Posjeta FTN tima projekta tvrtki “Hipol a.d.”

 

Održana obuka za rad sa uređajima za fizikalna, fizikalno-mehanička, toplinska i ekološka svojstva materijala na Građevinskom fakultetu Osijek

Održana obuka za rad sa uređajima za fizikalna, fizikalno-mehanička, toplinska i ekološka svojstva materijala

 

Posjeta FTN tima projekta ECO-BUILD proizvođačima biopepela u Zrenjaninu - “ALMEX-IPOK”

Posjeta FTN tima projekta tvrtki “ALMEX-IPOK”