Partneri


Vodeći partner: Građevinski fakultet Osijek (GFOS), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska

 

O GFOS-u: Građevinski fakultet Osijek pruža znanja kroz obrazovanje studenata na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, ali i provodi znanstvena i tehnologijska istraživanja. Od njegova osnutka 1976. godine više od 3300 studenata je diplomiralo. Trenutno na fakultetu studira preko 1000 studenata na različitim studijskim programima. Tijekom godina Građevinski fakultet Osijek prošao je brojne razvojne faze, ali danas sa modernim laboratorijima i gotovo 100 djelatnika, predstavlja ugledni obrazovni i istraživački centar u području građevinarstva. GFOS ima veliko iskustvo u provođenju nacionalnih i međunarodnih projekata (kao institucija voditelj ali i kao suradnička institucija). Sudjelovanje GFOS-a na međunarodnim projektima počelo je još i prije pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, što je najbolji dokaz sposobnosti umrežavanja i znanstvene prepoznatljivosti. Najznačajnije uloge kao glavnog partnera su u projektima:  - Primjena i razvoj metodologije ispitivanja i analize za procjenu stanja i očekivanog uporabnog vijeka povijesnih građevina- IPA prekogranični program Mađarska - Hrvatska (2011-2012);- Razvoj interdisciplinarnih nastavnih materijala za arhitekte i inženjere različitih struka u području zgradarstva za potrebe njihove integracije u multidisciplinarne projektne timove - IPA prekogranični program Mađarska - Hrvatska (2011-2012); Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera – Europski socijalni fond (2015-2016). Također i kao partner u projektima financiranim od strane EU: -Požarnootporni beton sa zgurom iz proizvodnje čelika – EUREKA (2008-2011); - Obrazovanje za jednake mogućnosti na hrvatskim sveučilištima – EduQuality-TEMPUS IV PROJECT (2010-2013);- Regionalna sveučilišta kao generatori regija znanja - UNIREG IMPULSE- IPA prekogranični program Mađarska - Hrvatska (2010-2011); - Ispitivanje zrakopropusnosti u prostorijama sa stanovišta energije i udobnosti - IPA prekogranični program Mađarska - Hrvatska (2011-2013); - Procjena odziva konstrukcija pri izvanrednim djelovanjima: nove upute sukladno dosadašnjim spoznajama (2016-2019) – Erasmus+ program; bilateralni projekt Hrvatska-Srbija “Razvoj modela za procjenu energetske efikasnosti zgrada sa stajališta zabrtvljenosti” (2016-2017).

Nadalje, djelatnici GFOS-a su članovi sljedećih COST Akcija u sklopu European Cooperation in Science and Technology programa: -TU1404 Na putu prema sljedećoj generaciji standarda za uporabni vijek materijala i konstrukcija na osnovi cementa (2015-2019); -TU1401 Obnovljiva energija i kvaliteta okoliša (RELY) (2014-2018); -TU1208 Prijevoz i urbani razvoj, primjena georadara u građevinarstvu (2013-2017); -TU1301-NORM za građevinske materijale (NORM4BUILDING) (2013-2017), -TU1304, Preispitivanje energije vjetra u svrhu poboljšanja koncepta pametnih gradova (WINERCOST) (2013-2017). Osim u međunarodnim projektima, djelatnici GFOS-a sudjeluju i u nacionalnim projektima: - Monitoring i analize učinkovitosti dovoda vode Lateralnim kanalom za potrebe navodnjavanja – Hrvatske vode; Uokvireno ziđe - kompozitni nosivi sustav kod armirano-betonskih zgrada te Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom s pomoću inteligentne podatkovne analitike - Hrvatska zaklada za znanost.

 

Projektni tim  GFOS-a:

Izv. prof.dr.sc. Ivanka Netinger Grubeša, voditeljica projekta

Izv.prof.dr.sc. Damir Varevac

Prof.dr.sc.  Sanja Dimter

Doc.dr.sc. Hrvoje Draganić

Doc.dr.sc. Ivana Barišić

Doc.dr.sc. Ivana Miličević

Doc.dr.sc. Ivan Radić

Doc.dr.sc. Jurko Zovkić

Mario Jeleč mag.ing.aedif.,asistent

Martina Zagvozda mag.ing.aedif., asistent

Tihomir Dokšanović mag.ing.aedif., asistent

Darko Diklić, laborant

Vesna Bilić, ekon.

Saša Božić-Kraljik, dipl.ekon.

 

Projektni partner: Departman za građevinarstvo i geodeziju (DGG), Fakultet tehničkih nauka (FTN), Sveučilište u Novom Sadu, Srbija

 

O FTN-u: Fakultet tehničkih nauka osnovan je 1960. godine i do sada ima osnovanih 13 departmana/zavoda i 31 istraživački centar. Sa preko 12.000 studenata i 1.100 djelatnika, FTN se ubraja u najveće fakultete u regiji. Aktivnosti FTN-a se dijele na obrazovanje, istraživanje te razvoj i primjenu istraživanja u suradnji sa privredom. Istraživačke aktivnosti su usmjerene prema osnovnim, inovativnim, ali i tehnološki razvojnim projektima. FTN je potpisao više od 300 ugovora o suradnji sa različitim tvrtkama. FTN posjeduje certifikate  EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007 i akreditaciju istraživačke i znanstvene institucije. Početkom 2013. godine FTN je akreditirao 88 studijskih programa svih razina studija koji pokrivaju tehničko-tehnološko polјe, prirodno-matematičko polјe, umjetničko polјe i medicinsko polјe kroz interdisciplinarne studije. Do sada FTN je bio/je uključen u oko 200 projekata financiranih od strane Srpskog i Provincijskog Ministarstva znanosti i tehnologije i više od 150 međunarodnih projekata ostvarenih u sklopu različitih linija financiranja: FP6, FP7, H2020, COST, IPA (12 projekata), TEMPUS and CEEPUS. U više od 40% ovih projekata FTN je bio vodeći partner i odgovoran za provođenje projekta kao i za izvještavanje. Departman za građevinarsvo i geodeziju (DGG) spada u najstarije departmane/zavode FTN-a. Osnovan je 1974. godine kao Institut za industrijsku gradnju. Članovi DGG tima sudjelovali su u sljedećim projektima sufinanciranim od strane EU: - COST Action C25 "Integrirani pristup „Life-time“ konstrukcijskom inženjerstvu“ (2007-2009); - IPA prekogranični program Mađarska - Srbija "MODRIC", (2010-2011); - EUREKA projekt „Razvoj postupaka za dobivanje lakog agregata od otpadnih materijala i njihova upotreba u proizvodnji betona sa termoizolacijskim svojstvima-LIGHT-WASTE", (2010 - 2012); - FP7-ENV-NMP-2011, Ugovor br.: NMP3-SL-2011-282992, “Zaštita objekata kulturne baštine multifunkcionalnim naprednim materijalima – HEROMAT” (2011-2015). Djelatnici FTN - DGG su također i članovi slijedećih COST Akcija u sklopu European Cooperation in Science and Technology programa i bilateralnih projekata: - FPS COST Action FP1404 “ Požarno-sigurna uporaba  građevinskih materijala na biološkoj bazi“ (2015-2018); - COST Action TU1404 “Na putu prema slijedećoj generaciji standarda vijeka trajanja materijala i struktura na bazi cementa” (2015-2019); - bilateralni projekt Hrvatska-Srbija “Razvoj modela za procjenu energetske efikasnosti zgrada sa stajališta zabrtvljenosti” (2016-2017); - bilateralni projekti Slovenija - Srbija “Mehanizmi očvršćavanja agregata napravljenog od elektrofilterskog pepela, geopolimernih i cementnih veziva ” (2016-2017).

 

Projektni tim FTN-a:

Prof.dr.sc.  Mirjana Malešev

Doc.dr.sc. Mirjana Laban

Prof.dr.sc.  Vlastimir Radonjanin

Prof.dr.sc.  Miroslava Radeka

Prof.dr.sc.  Jasmina Dražić

Prof.dr.sc. Milan Trivunić

Doc.dr.sc. Ivan Lukić

Slobodan Šupić, asistent

Danijela Ćirić, M.Sc.Econ. asistent

Vladimir Todorović. M.Sc.EE

Vesna Bulatović, asistent

Suzana Draganić, asistent

Jovana Bondžić, asistent

Dragana Bibić, asistent