Koordinacija i komunikacija između partnerskih organizacija

Zajedničko istraživanje pepela biomase kao mogućeg građevinskog materijala


Umrežavanje korisnika i posjednika biomase i pepela biomase

Publikacije


Javni događaj(i)