Koordinacija i komunikacija između partnerskih organizacija


Nabava, ugradnja i pokretanje opreme nabavljene u sklopu projekta


Zajedničko istraživanje pepela biomase kao mogućeg građevinskog materijala


Umrežavanje korisnika i posjednika biomase i pepela biomase


Publikacije


Javni događaj(i)