Koordinacija i komunikacija između partnerskih organizacija


Prvi radni sastanak održan u Novom Sadu

Prvi radni sastanak održan u Novom Sadu

Prvi radni sastanak održan u Osijeku

Prvi radni sastanak održan u Osijeku

Nabava, ugradnja i pokretanje opreme nabavljene u sklopu projekta


Nabava, ugradnja i pokretanje opreme nabavljene u sklopu projekta Nabava, ugradnja i pokretanje opreme nabavljene u sklopu projekta

Održana obuka za rad sa uređajem za određivanje specifične površine materijala BET metodom na Građevinskom fakultetu Osijek.