Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Nastavni materijali kolegija Održavanje zgrada (PSS-ARH)


23.2.2021.

VAŽNO - nastava na daljinu!

Poveznica za pridruživanje u Microsoft Teams se nalazi ovdje: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8fce9a7220d3489b998a7caf5a8b82d2%40thread.tacv2/conversations?groupId=0e589257-3ac9-4ddf-b980-2c01e9046e03&tenantId=f3b75671-c4e3-480c-827e-35af5a45888b 

 

Priključiti se obavezno sAAI@EduHr identitetom.

 

Rok za pridruživanje (slanje zahtjeva) je 3.3.2021.


Informacije o predmetu - Održavanje zgrada 2012./2021.pdf

 

1. DIO 

 

 

2. DIO

 

 

 

Predložak za izradu samostalnog zadatka: