Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Obavijesti kolegija Arhitektonska računalna grafika I (PSS-ARH)


Predavanja i vježbe na daljinu

Obavijest - potpis i upis ocjene (postavljeno 15. 6. 2021.)

Indeksi će biti potpisani prilikom upisa ocjene. Za upis ocjene treba prijaviti ispit. Do kraja ovog tjedna (do 18. 6.) možete doći na upis ocjene u kabinet III.16 (B Malić). Idući tjedan nisam na fakultetu. Prvi ispitni rok je u ponedjeljak 28. 6. u 8 h. Studenti koji žele poboljšati ocjenu mogu doći na taj rok (potrebno se najaviti zbog osiguranja prostora; računalna...). Ostali studenti trebaju ostaviti indekse u referadi i tijekom prijepodneva 28. 6. će im biti upisana ocjena.

 

Obavijest o načinu održavanju nastave - 2020./21.

Predavanja i vježbe iz predmeta Arhitektonska računalna grafika 1 se održavaju na platformi TEAMS prema važećem rasporedu. Oformili smo dva tima:

Arhitektonska računalna grafika 1 – predavanja (vodi dr.sc. Brankica Malić) i

Arhitektonska računalna grafika 1 – vježbe (vodi mr.sc. Vladimir Moser), radi lakše organizacije nastave te predaje domaćih zadaća (za predavanja) i zadataka iz vježbi.

Molimo studente da na svojim prijenosnim računalima instaliraju crtaći program AutoCAD (tvrtka Autodesk – besplatna edukacijska verzija) te se na taj način pripreme za vježbe i predavanja.

 

Vježbe

1.tjedan nastave – srijeda 3. 3. 2021. od 16 h do 17.30 h, grupa A

2.tjedan nastave – srijeda 10. 3. 2021. od 16 h do 17.30 h, nastava uživo (probni kolokvij, crtati možete i na svojim prijenosnim računalima)

3. tjedan nastave – srijeda 17. 3. 2021. od 16 h do 17.30 h, nastava uživo Grupa A (od Bukvić do Launek)

4. tjedan nastave – srijeda 24. 3. 2021. od 16 h do 17.30 h, nastava uživo Grupa B (od Luketić do Vrbanić)

10. i 11. tjedan nastave (srijeda 05. i 12. 05. 2021.)

Pošto su u  10. i 11. tjednu nastave kolokviji na cijelom fakultetu i vježbe na ovom predmetu će biti prilagođena tome. Sve vježbe iz ovog predmeta će biti ONLINE ( bez TEAMS-a) i to na način da se u nastavnivnim materijalima nalazi crteži (Predložak2) koji samostalno trebate nacrtati, te poslati na mail vmoser@gfos.hr . Slanjem maila izvršili ste nastavnu obavezu. 

12. tjedan nastave (srijeda 19. 05. 2021.) ide UŽIVO

 

 

Predavanja

1. tjedan nastave – četvrtak 4. 3. 2021. od 10 h do 11.30 h. Na stranici predmeta u nastavnim materijalima je postavljeno predavanje ARG1- P1 Uvod u računalnu grafiku.

2. tjedan nastave – sastanak u Teams-ima / četvrtak 11. ožujka 2021. od 10 h do 11.30 h. Na stranici predmeta u nastavnim materijalima je postavljeno predavanje ARG1- P2 / Zadana domaća zadaća 1.

3. tjedan nastave – sastanak u Teams-ima / četvrtak 18. ožujka 2021. od 10 h do 11.30 h. Na stranici predmeta u nastavnim materijalima je postavljeno predavanje ARG1- P3 / Zadana domaća zadaća 2.

4. tjedan nastave – sastanak u Teams-ima / četvrtak 25. ožujka 2021. od 10 h do 11.30 h. Na stranici predmeta u nastavnim materijalima je postavljeno predavanje ARG1- P4 / Zadana domaća zadaća 3.

5. tjedan nastave – sastanak u Teams-ima / četvrtak 1. travnja 2021.  od 10 h do 11.30 h. Na stranici predmeta u nastavnim materijalima je postavljeno predavanje ARG1- P5 / Zadana domaća zadaća 4.

6. tjedan nastave – sastanak u Teams-ima / četvrtak 8. travnja 2021.  od 10 h do 11.30 h. Na stranici predmeta u nastavnim materijalima je postavljeno predavanje ARG1- P6 / Zadana domaća zadaća 5.

7. tjedan nastave – sastanak u Teams-ima / četvrtak 15. travnja 2021.  od 10 h do 11.30 h. Na stranici predmeta u nastavnim materijalima je postavljeno predavanje ARG1- P7 / Zadana domaća zadaća 6.

8. tjedan nastave – sastanak u Teams-ima / četvrtak 22. travnja 2021.  od 11 h do 11.45 h. Na stranici predmeta u nastavnim materijalima je postavljeno predavanje ARG1- P8.

 

 

 

NOVO

Uvjeti za potpis: riješeni i predani na pregled crteži (domaće zadaće i vježbe). Svi studenti, koji ne ispune svoju obavezu, dobit će zabranu prijave ispita u ISVU.

Kolovij: Na kolokvij smiju izaći svi studenti, bez obzira na predane zadatke iz dom.zad. / vježbi.

 

 

 

Prijavi se za mail obavijesti