Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Obavijesti kolegija Otpornost materijala I (PSS-GRAD)


 

 Nastava iz OTPORNOSTI MATERIJALA I  započinje

u srijedu, 03. listopada 2018. godine u 8,15 sati

 

Prijavi se za mail obavijesti

Upis ocjene

Datum objave: 08.09.2021.

Upisivanje ocjena održavati će se u Uredu prodekanice za nastavu i studente izv. prof.  Mirjane Bošnjak-Klečina u sljedećim terminima:

  • srijeda, 15.9.2021 u 8:30 sati
  • četvrtak, 16.9.2021 u 8:30 sati
Opširnije

Obavijest

Datum objave: 22.07.2021.

Studentima koji su položili dio ispita (teoriju ili zadatke) putem kolokvija ili ispita na ispitnim rokovima u 2021. godini, položeni dio ispita vrijedi na jesenskim ispitnim rokovima u rujnu 2021. godine.

Opširnije

Način polaganja ispita

Datum objave: 15.02.2021.

Na ispitnim rokovima u veljači i travnju, teoriju i zadatke studenti će pisati isti dan, odnosno u terminima ispita koji su objavljeni na mrežnoj stranici fakulteta.

Vrijeme trajanja ispita je 3 nastavna sata odnosno 3×45=135 min. Usmeni (teorijski) se dio piše na početku ispita u trajanju do njaviše 45 min. Ostatak vremena do najviše 135 min predviđen je za pismeni dio (zadaci).

Pismeni dio (zadaci) sastojati će se od 3 zadatka s pripadnom bodovnom vrijednosti (npr. 35; 35 i 30), a usmeni (teorijski) dio od 4 (esejska) pitanja, također, s pripadnom bodovnom vrijednosti (25 bodova po zadataku).

Uvjet za prolazak na ispitu je ostvareno najmanje 50 % riješenosti pismenog i usmenog dijela ispita, pri čemu kod pismenog dijela  zadatak iz područja savijanja treba biti u potpunosti točno riješen, dok kod teorijskog dijela najmanje dva pitanja trebaju biti u potpunosti točno odgovorena.

Ostatak bodova studenti mogu prikupiti djelomično ili u cijelosti riješenim zadacima ili odgovorenim pitanjima.

 

izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak Klečina

Opširnije

Potpis i upis ocjena

Datum objave: 15.02.2021.

Studenti trebaju ostaviti indekse u uredu za studente u utorak09. ožujka 2021. godine do 9,00 sati. Tada će dobiti potpis u indeks. Studentima koji su položili ispit/kolokvij/ u veljači 2021. godine biti će upisana ocjena u indeks.

 

izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak Klečina

Opširnije

Obavijest o načinu polaganja pismenog i usmenog ispita

Datum objave: 28.01.2021.

Poštovani studenti,

Na ispitnim rokovima u veljači, teoriju i zadatke studenti će pisati isti dan, odnosno u terminima ispita koji su objavljeni na mrežnoj stranici fakulteta.

Lijepi pozdrav,

izv. prof. dr. sc. M. Bošnjak-Klečina

Opširnije

Upute za polaganje ispita uslijed okonosti nastalih pandemijom COVID 19 virusa

Datum objave: 23.06.2020.

Poštovani studenti,

ispiti 13. i 27. srpnja 2020. g. sastojati će se od pismenog (zadaci) i usmenog (teorijskog) dijela. Vrijeme trajanja ispita je 3 nastavna sata odnosno 3×45=135 min. Usmeni (teorijski) se dio piše na početku ispita u trajanju do njaviše 45 min. Ostatak vremena do najviše 135 min predviđen je za pismeni dio (zadaci).
Pismeni dio (zadaci) sastojati će se od 3 zadatka s pripadnom bodovnom vrijednosti (npr. 40, 30 i 30), a usmeni (teorijski) dio od 4 (esejska) pitanja, također, s pripadnom bodovnom vrijednosti (npr. 25 bodova po zadataku). Uvjet za prolazak na ispitu je ostvareno najviše 50 % riješenosti pismenog i usmenog dijela ispita, pri čemu kod pismenog dijela njamanje jedan zadatak treba biti u potpunosti točno riješen (obvezno: normalna i posmična naprezanja u poprečnom presjeku pri savijanju štapa poprečnim silama), dok kod teorijskog dijela najmanje dva pitanja trebaju biti u potpunosti točno odgovorena. Ostatak bodova studenti mogu prikupiti djelomično ili u cijelosti riješenim zadacima ili odgovorenim pitanjima.

Pismeni ispit (zadaci) obuhvatiti će sljedeće gradivo: uzdužno opterećenje štapova (i povezane nastavne cjeline); torzija ravnih štapova i savijanje ravnih štapova.

S poštovanjem,

izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak - Klečina
izv. prof. dr. sc. Davorin Penava

Opširnije

Potpisivanje indeksa

Datum objave: 21.01.2020.

U svrhu zajedničkog potpisivanja indeksa iz predmeta Otpornost materijala I i Hidrologija I potrebno je ostaviti indeks u Uredu za studente do 9:00 sati u četvrtak, 23. 1. 2020. g. 

Opširnije