Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

Nastavni materijali kolegija Cjeloživotna eksploatacija i održavanje građevina (SPEC-DIPL)


Poveznica za pridruživanje na Microsoft Team: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aP77W1BNbaweWMPKXgp0idJE3RAYtvlieOBV5mM3Wgx01%40thread.tacv2/conversations?groupId=3051ca37-4526-4946-afb7-4d21d9bf2755&tenantId=f3b75671-c4e3-480c-827e-35af5a45888b

 

Informacije o predmetu: Informacije o predmetu 2021./2022.