Z2GRADE

Razvoj i primjena naprednih građevinskih materijala za izgradnju zdravih zgrada


Osnovni podaci o projektu Z2GRADE

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - Europski fond za regionalni razvoj

Naziv projekta: Razvoj i primjena naprednih građevinskih materijala za izgradnju zdravih zgrada: zaštita od neionizirajućeg zračenja-Z2grade KK.01.1.1.04.0105.

Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski  fakultet Osijek

 

Partneri:

1.) Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

2.) Odjel za kemiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

3.) Odjel za matematiku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

4.) Fakultet građevinarstva arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu

Financiranje: Europski fond za regionalni razvoj

 

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Damir Varevac

 

Članovi projektnog tima

Građevinski i arhitektonski  fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:

Anić Filip, mag. ing. aedif

Brandis Adriana, mag. ing. aedif.

Prof. dr. sc. Čulo Ksenija

Izv. prof. dr. sc. Ištoka Otković Irena

Doc. dr. sc. Kalman Šipoš Tanja

Izv. prof. dr. sc. Krstić Hrvoje

Doc. dr. sc. Miličević Ivana

Izv. prof. dr. sc. Penava Davorin

 

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:

Izv. prof. dr. sc. Mandrić Radivojević Vanja

Prof. dr.sc. Rimac – Drlje Snježana

Izv. prof. dr. sc. Rupčić Slavko

 

Odjel za kemiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:

Brdarić Jelena mag. educ. chem.

prof. dr. sc. Đerđ Igor

Filipović Nikolina mag. educ. chem.

izv. prof. dr. sc. Marković Berislav

doc. dr. sc. Stanković Anamarija

Dalibor Tatar, mag. chem., asistent

 

Odjel za matematiku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:

izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić

 

Fakultet građevinarstva arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu

Dr. sc. Bartulović Hrvoje

Šunjić Petra

Prof. dr. sc. Trogrlić Boris

Dr. sc. Žižić Dujmo

 

POČETAK PROJEKTA: 20.12.2019.

ZAVRŠETAK PROJEKTA: 19.12.2022.

VRIJEDNOST PROJEKTA: 7.193.146,79 kn

 

 

Projektne aktivnosti :

 

1.) Zapošljavanje jednog mladog istraživača za potrebe provedbe aktivnosti projekta;

2.) Izvođenje primijenjenih istraživanja u području naprednih građevinskih materijala;

3.) Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja;

4.) Izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta;

5.) Aktivnosti vezane uz transfer znanja i tehnologije;

6.) Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela;

7.) Promidžba i vidljivost;
8.)  Upravljanje projektom i administracija.

 

Opis projekta:

Projektna ideja započela je istraživanjem tržišta tvrtki koje se bave proizvodnjom glinenih opeka i predgotovljenih betonskih građevinskih elemenata, te smo došli do spoznaje kako na tržištu RH trenutno ne postoje gotovi građevinski proizvodi kojima bi se postigla učinkovita zaštita od elektromagnetskog zračenja. Na temelju brojnih studija utjecaja elektromagnetskih polja (EMP) na ljudsko zdravlje, mnoge države u svijetu reagirale su novim propisima i zakonima kojima se ograničavaju razine EMP i uvode posebni zahtjevi u pogledu njihovih izvora. Prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), 2011. godine radiofrekvencijska elektromagnetska polja svrstana su u grupu mogućih uzročnika karcinoma mozga, a Vijeće Europe je svojom rezolucijom 1815 usvojenom iste godine pozvala sve europske vlade da poduzmu sve razumne mjere kako bi se smanjila izloženost EMP-u. Ono što ova rezolucija posebno naglašava jeste da je potrebno posebnu pažnju obratiti na osjetljive skupine društva (djeca i mladi). Također se naglašava u istoj rezoluciji da je potrebno smanjiti izloženost u prostorima na 0.6 V/m, s ciljem konačnog smanjenja na 0.2 V/m. Ovi napredni materijali su temelj za izgradnju stambenih, javnih i poslovnih objekata sa izuzetno niskim nivoom jakosti elektromagnetskog polja što se odražava na povećanje nivoa zaštite zdravlja stanovništva (zaštite od EMZ), posebno najosjetljivijih skupina: djeca, trudnice, bolesnici i starije osobe. I u RH ovo je područje zakonski regulirano Zakonom o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN br.91/2010) i Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/2014) kojima se propisuju granične razine EMP s frekvencijama do 300 GHz. Ovaj projektni prijedlog rezultirati će izradom naprednog građevinskog materijala čija će primjena u gotovim betonskim i glinenim elementima konstrukcije omogućiti veliku apsorpciju elektromagnetskog zračenja, te utječe na područje zaštite okoliša važno za održivi razvoj: zaštitu zraka kao čimbenik zdravlja i kvalitete života.). Projekt se provodi kroz faze industrijskog i eksperimentalnog razvoja, a rezultat aktivnosti obje faze je izrada i razvoj novog proizvoda. Kako je već navedeno trenutno na tržištu ne postoji sličan proizvod i time bi se riješio tržišni nedostatak s velikim potencijalom patentiranja rezultata. Eksperimentalni razvoj će uključivati izradu novog proizvoda na stvarnim proizvodnim linijama u tvorničkom okruženju. Rezultat će biti konačna izrada modela prostorije u mjerilu 1:1 izrađenom od prototipa opeke i AB zidova. Na tim modelima mjerenjima će se dokazati temeljna hipoteza učinkovitosti novih materijala pri smanjenju intenziteta EM polja.

Provedenim aktivnostima nabave najnovije istraživačke opreme kao i provođenjem istraživanja te izrada novih građevinskih, kompozitnih materijala s velikom apsorpcijom elektromagnetskog zračenja osnažuje se suradnja istraživačkog i poslovnog sektora. Provedba projektnih aktivnosti planira se najvećim dijelom na području Osječko-baranjske županije. Od ukupno pet partnera – suradničkih institucija na projektu četiri se nalaze u Osječko-baranjskoj županiji. Najveći dio istraživačkih aktivnosti (s tim povezano nabavka opreme, zapošljavanje mladog istraživača i ostale istraživačke aktivnosti) provoditi će se upravo na navedenom području. Iz tog razloga će im pripasti i najveći dio bespovratnih sredstava.

 

 

 

 

GALERIJA