Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Nastavni materijali kolegija Modeliranje konstrukcija


Materijali za ak. godinu 2019./2020. dostupni su u nastavku:

Plan održavanja predavanja online i na daljinu je moguće preuzeti ovdje.

Plan održavanja vježbi online i na daljinu je moguće preuzeti ovdje.

Izvještaj o obrađenoj vježbi je moguće preuzeti ovdje.

Sva nastava online i na daljinu će se odvijati kako je opisano u planovima. U slučaju izmjene održavanja nastave biti će postavljena dodatna obavijest.

Materijali za predavanja je moguće preuzeti ovdje.

 

Pristupne poveznice i pinovi za pristup Kahoot kvizovima:

PIN-20200319

 

 

 

Modeli izrađeni na predavanjima i vježbama (SAP2000 v18.2.0):

uvod-model.$2k (27. 2. 2020.)

beam.$2k (5. 3. 2020.)

 

Primjere riješenih problema koji olakšavaju razumijevanje postupaka modeliranja i koji korisnika vode korak po korak kroz proceduru modeliranja je moguće preuzeti ovdje. U zadatcima za vježbu je opisan postupak modeliranja spojeva i oslonaca, modeliranja okvirne konstrukcije opterećene kombinacijom opterećenja, modeliranja masa i dodatnog opterećenja na slučaju SDOF sustava, modeliranja čelični okvir s gredama promjenjivog poprečnog presjeka, modeliranja čelični saćasti nosač, modeliranja armiranobetonska skakaonica i dinamičko opterećenje, modeliranja čelični silos djelomično ispunjen rastresitim materijalom, metode modeliranja efektivne širine ploče armiranobetonskog nosača, dimenzioniranje čelične rešetke i metode modeliranja temeljnog tla.

 
Naslovnu stranicu i upute za izradu seminara i prezentacije je moguće preuzeti ovdje.

Lozinku za otvaranje preuzetih datoteka je na zamolbu moguće dobiti od asistenta.

Savjetuje se datoteke otvarati programima poput WinRAR ili WinZIP.

 

 

 

***

U nastavku su dani materijali korišteni i izrađeni u godina 2018./2019.:

Materijali s predavanja:

00 - uvodno predavanje

01 - mogućnosti primjene, razine proračuna, praktične napomene

02 - osvrt na zahtjeve normi i osnove o konačnim elementima

03 - modeliranje oslonaca i opterećenja

04 - diskretizacija, validacija i verifikacija

05 - modeliranje pomoću štapastih konačnih elemenata (1. dio)

06 - modeliranje pomoću štapastih konačnih elemenata (2. dio)

07 modeliranje spojeva i priključaka čelicnih elemenata

08 - modeliranje pomoću plošnih konačnih elemenata

09 - modeliranje visokih zgrada

10 - modeliranje temeljnog tla

 

Modeli izrađeni na predavanjima i vježbama (SAP2000 v18.2.0):

beam.$2k (6. 3. 2019.)

beam.$2k (13. 3. 2019,)

elastic.$2k (13. 3. 2019.)

sdof.$2k (20. 3. 2019.)

dofs.$2k (26. 3. 2019.)

edge.$2k (26. 3. 2019.)

insertion.$2k (4. 4. 2019.)

offset.$2k (4. 4. 2019.)

outloc.$2k (4. 4. 2019.)

thickthin.$2k (4. 4. 2019.)

bridge-a.$2k (4. 4. 2019.)

bridge-b-1.$2k (4. 4. 2019.)

soil.$2k (10. 4. 2019.)

restrain.$2k (10. 4. 2019.)

discrete.$2k (24. 4. 2019.)

ec2-greda-b.$2k (2. 5. 2019.)

history.$2k (8. 5. 2019.)

005688xa.txt (8. 5. 2019., zapis učitan u history model)

kinemat.$2k (9. 5. 2019.)

corner.$2k (9. 5. 2019.)

grill.$2k (16. 5. 2019.)

trapeze.$2k (16. 5. 2019.)

t-section.$2k (16. 5. 2019.)

lag.$2k (29. 5. 2019.)

pin.$2k (29. 5. 2019.)

 

Primjere riješenih problema koji olakšavaju razumijevanje postupaka modeliranja i koji korisnika vode korak po korak kroz proceduru modeliranja je moguće preuzeti ovdje. U zadatcima za vježbu je opisan postupak modeliranja spojeva i oslonaca, modeliranja okvirne konstrukcije opterećene kombinacijom opterećenja, modeliranja masa i dodatnog opterećenja na slučaju SDOF sustava, modeliranja čelični okvir s gredama promjenjivog poprečnog presjeka, modeliranja čelični saćasti nosač, modeliranja armiranobetonska skakaonica i dinamičko opterećenje, modeliranja čelični silos djelomično ispunjen rastresitim materijalom, metode modeliranja efektivne širine ploče armiranobetonskog nosača, dimenzioniranje čelične rešetke i metode modeliranja temeljnog tla.


 
Naslovnu stranicu i upute za izradu seminara i prezentacije je moguće preuzeti ovdje.

Upute za izradu diplomskog rada možete preuzeti ovdje.

 


Lozinku za otvaranje preuzetih datoteka je na zamolbu moguće dobiti od asistenta.

Savjetuje se datoteke otvarati programima poput WinRAR ili WinZIP.

Prijavi se za mail obavijesti