Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Obavijesti kolegija Potresno inženjerstvo


POLAGANJE KOLOKVIJA

Poštovani studenti,

kao što ste imali priliku vidjeti na stranicama Fakulteta, objavljeni su termini kolokvija u lipnju (I. kolokvij: 3.6.2020. i II. Kolokvij 17.6.2020. u 11 sati).

 

  1. Kolokvij sastoji se od:

5 teorijskih pitanja na koja će studenti pismeno odgovoriti u vremenu do najviše 45 minuta. 
Svaki odgovor boduje se s 5 bodova. Najveći broj bodova na teorijskom dijelu kolokvija je 25 bodova. Teorijski dio kolokvija su položili svi studenti koji su dobili 8 i više bodova (30%).

1 praktični zadatak na koja će studenti pismeno odgovoriti u vremenu do najviše 45 minuta.  Najveći broj bodova na Praktičnom dijelu kolokvija je 15 bodova. Praktični dio kolokvija su položili svi studenti koji su dobili 5 i više bodova (30%).

 

  1. Kolokvij: sastoji se iz:

5 teorijskih pitanja na koja će studenti pismeno odgovoriti u vremenu do najviše 45 minuta. 
Svaki odgovor boduje se s 5 bodova. Najveći broj bodova na teorijskom dijelu kolokvija je 25 bodova. Teorijski dio kolokvija su položili svi studenti koji su dobili 8 i više bodova (30%).

1 praktični zadatak na koji će studenti pismeno odgovoriti u vremenu do najviše 45 minuta.  Najveći broj bodova na praktirčnom dijelu kolokvija je 15 bodova. Praktični dio kolokvija su položili svi studenti koji su dobili 5 i više bodova (30%).

 

Teorijski dio 1. kolokvija obuhvaća poglavlja:

O potresu općenito (osnovni elementi seizmologije)

Inženjerski pristup potresnom inženjerstvu

Koncept seizmičke analize

Eurocode 1998 (EC8) – Uvodni dio

 

Praktični dio 1. kolokvija obuhvaća:

Proračun sudjelujuće mase zgrade

Provjeru tlocrtne pravilnosti zgrade

Proračun stvarnog ekscentriciteta (uključuje proračun težišta mase i težišta krutosti)

Određivanje kategorije temeljnog tla i pripadajućeg predominantnog perioda

Procjenu osnovnog perioda osciliranja zgrade

 

Teorijski dio 2. kolokvija obuhvaća poglavlja:

Konstrukcije visokogradnje (Zgrade) u uvjetima potresnog djelovanja - Općenito

Armiranobetonske konstrukcije visokogradnje u uvjetima potresnog djelovanja

Zidane konstrukcije visokogradnje u uvjetima potresnog djelovanja

Inženjerske konstrukcije u uvjetima potresnog djelovanja. Mostovi

 

Praktični dio 2. kolokvija obuhvaća:

Proračun ukupne potresne sile (uključuje proračun projektnog ubrzanja tla i faktora ponašanja)

Raspodjelu ukupne potresne sile na katne sile i katne rezne sile (poprečne sile i momente savijanja)

Proračun ukupnog ekscentriciteta, momenata torzije i dodatnih poprečnih sila od torzijskog momenta

Provjeru stabilnosti na klizanje i prevrtanje

Određivanje proračunske ovojnice poprečnih sila i momenata savijanja za armiranobetonski zid

 

Ukupan broj bodova koji student može postići, polaganjem kolokvija i izradom programa, je 100.

Nužni uvjeti da student može biti oslobođen ispita je:

- položena oba kolokvija

- broj bodova kojim je ocijenjen predani program  10 ili više.

 

Kriteriji ocjenjivanja:

  • dovoljan (2)................................ 61 - 70
  • dobar (3)..................................... 71 - 80
  • vrlo dobar (4)............................ 81 - 90
  • izvrstan (5)................................. 91 - 100

                                                                                     

 U Osijeku, svibanj 2020.          

        Predmetni nastavnici:

                                                           Izv.prof.dr.sc. Marijana Hadzima-Nyarko

Doc.dr.sc. Ivan Kraus

Prijavi se za mail obavijesti

Obavijest o kolokvijima i ispitima

Datum objave: 19.05.2019.

 

Na pismeni ispit i kolokvij OBAVEZNO ponijeti:

1) po jedan A3 omot

2) čiste listove papira

3) grafitnu olovku (običnu ili tehničku)

4) gumicu za brisanje

5) kalkulator

 

Na A3 omot napisati:

1) puni naziv predmeta (Potresno inženjerstvo)

2) datum

3) ime i prezime

4) broj indeksa

 

Sve listove papira s rješenjima po završetku ispita ili kolokvija:

1) potpisati

2) numerirati

3) posložiti redom i ubaciti u A3 omot

 

Objavljeno 8. 7. 2021.

Doc. dr. sc. Ivan Kraus

Opširnije