Energetsko certificiranje

Kontakt podatci


Kontakt podatci voditelja i administratora Programa izobrazbe i usavršavanja

Voditeljica programa:

prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.inž.građ.

mail: zlatad@gfos.hr

telefon: 031/540-093

 

Administrator programa:

prof.dr.sc. Ivica Guljaš, dipl.inž.građ.

mail: iguljas@gfos.hr

telefon: 031/544-083

 

Tajništvo programa stručnog usavršavanja Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek:

Matija Ćuti

mail: matija@gfos.hr

telefon: 031/540-095