Energetsko certificiranje

PredavačiPopis predavača energetskg certificiranja

 

Popis predavača koji sudjeluju na Programu osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom - Modul 1

 

prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.inž.građ.

Voditeljica Programa za energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada.

 

Redovita profesorica na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek; Obrazovni i znanstveno-istraživački rad u području organizacije građenja, upravljanja projektima i upravljanja kvalitetom u građevinskim projektima.

 

dr.sc. Mihaela Domazetović, mag.ing.aedif.

Poslijedoktorantica na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek; Obrazovni i znanstveno-istraživački rad u području tehnologije građenja, fizike zgrada i energetske učinkovitosti.

izv.prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl.inž.arh.

Izvanredna profesorica na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, predstojnica Zavoda za arhitekturu i urbanizam; Obrazovni i znanstveno-istraživački rad u području arhitekture i zaštite graditeljske baštine.

 

izv.prof.dr.sc. Hrvoje Krstić, dipl.inž.građ.

Zaposlen na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. Područje znanstvenog istraživanja vezano je za održavanje građevina, troškove životnog ciklusa građevina, tehnologiju građenja i energetsku učinkovitost zgrada. Voditelj laboratorija za energetsku učinkovitost u zgradarstvu (u osnivanju).

mr.sc. Siniša Maričić, dipl.inž.građ.

Viši predavač na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek; Obrazovni i znanstveno-istraživački rad u području hidrotehničkih sustava i građevina, hidrološko-hidrauličkog monitoringa i računalnog modeliranja.

doc.dr.sc. Željka Jurković, dipl.inž.arh.

Docentica na Građevinskomi arhitektonskom fakultetu Osijek na predmetima Elementi visokogradnje 1 i 2 , Prostorno planiranje i Zgradarstvo. Uže područje rada vezano uz prostorno planiranje i arhitektonsko projektiranje.

 

 

 

mr.sc. Luka Čarapović, dipl.inž.stroj.

Zaposlen u ABACO d.o.o. iz Slavonskog Broda kao ovlašteni inženjer strojarstva na poslovima projektiranja i stručnog nadzora strojarskih instalacija i opreme u zgradama, procesnim i energetskim postrojenjima. Predsjednik Hrvatske komore inženjera strojarstva. Kao fizička i kao pravna osoba posjeduje ovlašten za energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada.

Krešimir Pećar, dipl.inž.stroj.

Zaposlen u HIDROENERGA d.o.o. kao ovlašteni projektant; Obavlja poslove projektiranje strojarskih projekata i nadzor nad izvođenjem hidrotehničkih i termotehničkih sustava, objekata, postrojenja i instalacija.

Silvio Novak, dipl.inž.građ.

Zaposlen u Knauf Insulation d.o.o. kao voditelj tehničke podrške korisnicima; Uže područje rada vezano uz proračun toplinske zaštite i uštedu energije zgrada. Autor računalnog programa za proračun uštede toplinske energije i toplinsku zaštitu zgrada „KI Expert“.

prof.dr.sc. Damir Šljivac, dipl.inž.el.

Profesor na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, predsjednik Katedre za elektrane i energetske procese Zavoda za elektroenergetiku; Obrazovni i znanstveno-istraživački rad u području obnovljivih izvora energije, pouzdanosti elektroenergetskog sustava i elektroenergetskih razrada prijenosnih i distributivnih mreža.

izv.prof.dr.sc. Zvonimir Klaić, dipl.inž.el.

Izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, voditelj laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost; Obrazovni i znanstveno-istraživački rad u području električnih instalacija i rasvjete.