Energetsko certificiranje

Energetsko certificiranje


PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

 

 

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, na temelju Suglasnosti Ministarstva prostornoga uređenja i graditeljstva od 28. rujna 2012. godine i Rješenja od 29. siječnja 2018. godine, provodi Program izobrazbe osoba koje provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

 

Kroz teoretsku i praktičnu nastavu polaznici će se educirati i osposobljavati za provedbu energetskog certificiranja, energetske preglede zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. Sastavni dio programa izobrazbe je i godišnji Program usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom i zgrada sa složenim tehničkim sustavom i provođenje redovitih pregleda sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije u zgradama.

 

Sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19) i Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj  73/15, 133/15) izrađen je program koji se sastoji od:

1. Programa  osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – MODUL 1,

2. Programa osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom – MODUL 2 i

3. Programa usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom i zgrada sa složenim tehničkim sustavom i provođenje redovitih pregleda sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije u zgradama.

  


PROGRAM MODUL 2

24. - 29. svibnja 2021. godine

 

RASPORED PROGRAMA MODULA 2*:

http://www.gfos.unios.hr/energetsko-certificiranje-n/raspored-n

 

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave za pohađanje:

Programa osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom – MODUL 2

Provedba Programa Modula 2 je predviđena od 24. svibnja do 4. lipnja 2021. godine. Predavanja će se održavati na daljinu, a ispit kontaktno prema epidemiološkim mjerama na snazi u trenutku polaganja ispita.

* Raspored je podložan promjenama. Minimalni broj polaznika je 15, a maksimalni broj polaznika za sve programe je 30. 


Obrazac prijave za Programe (Modul 1 i Modul 2) možete preuzeti ovdje u DOC formatu:  Obrazac prijave za Modul 1 i Modul 2.


PROGRAM USAVRŠAVANJA

29. svibanj 2021. godine

RASPORED PROGRAMA USAVRŠAVANJA*:

http://www.gfos.unios.hr/energetsko-certificiranje-n/raspored-n

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave za pohađanje:

Programa usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom i zgrada sa složenim tehničkim sustavom i provođenje redovitih pregleda sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije u zgradama.

 

RASPORED

PREDAVAČ

TERMIN

SATNICA

Silvio Novak, dipl. ing. građ.

8:15 - 10:30

3

Dr. sc. Marina Malinovec Puček, dipl. ing. stroj.

10:30 – 13:30

4

PAUZA

13:30 - 14:00

Doc. dr. sc. Bojan Milovanović, dipl. ing. građ.

14:00 – 16:15

3

Raspored s detaljima o predavačima i temama se nalazi na gore navedenoj poveznici. 

 

Provedba Programa usavršavanja je predviđena za 29. svibanj 2021. godine.

Predavanja će se održavati na daljinu putem platforme Microsoft Teams. 

* Raspored je podložan promjenama. Minimalni broj polaznika je 15, a maksimalni broj polaznika za sve programe je 30. 


Obrazac prijave za Stručno usavršavanje možete preuzeti ovdje u DOC formatu: Obrazac prijave za Program usavršavanja


Cijena Programa – (MODUL 1) je 2.100,00 kuna

Cijena Programa – (MODUL 2) je 2.100,00 kuna

Cijena stručnog usavršavanja je 1.000,00 kuna


Minimalni broj polaznika je 15 za sve programe.

Maksimalni broj polaznika za sve programe je 30.


Više informacija o najavljenom programu osposobljavanja može se dobiti od:

Izv.prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk (e-mail: zlatad@gfos.hr; telefon: 031/540-093)

Voditeljica Programa izobrazbe i stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada

Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Krstić (e-mail: hrvoje.krstic@gfos.hr; telefon: 031/544-682)

Administrator Programa izobrazbe i stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada

Gđa. Matija Ćuti (e-mail: matija@gfos.hr; telefon: 031/540-095)

Tajništvo Programa stručnog usavršavanja Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.