Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo

Početna


Poslijediplomski specijalistički studij dio je koncepta cjeloživotnog obrazovanja za stjecanje dodatnih znanja, kompetencija i vještina.

 

Studij se izvodi u skladu s dopusnicom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (KLASA: UP/I-602-04/07-13/00006, URBROJ: 533-07-10-0006), sa smjerovima:

 

  • Potresno inženjerstvo,

  • Upravljanje građevinskim projektima i

  • Zaštita okoliša u građevinarstvu.

 

Završetkom Studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist (univ. spec. ing. aedif.) uz naznaku smjera i 60 ECTS bodova.

 

Studij traje jednu godinu (dva semestra), a student ga je obvezan završiti u roku od dvije godine od dana upisa. Iznimno iz opravdanih razloga i uz obrazloženje ovlašteno tijelo nositelja studija može odobriti produljenje studija na četiri godine i odrediti plaćanje dodatnih troškova.

 

Studij se izvodi na adresi: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3, HR-31000 Osijek.

 

Dokumenti o Studiju dostupni za preuzimanje:

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo - ZAŠTITA OKOLIŠA U GRAĐEVINARSTVU

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo - UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo - POTRESNO INŽENJERSTVO