Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo

Prijava i upisi


Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo u akademsku 2020. / 2021. godinu objavljen je na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (poveznica: http://www.gfos.unios.hr/natjecaj-za-upis-studenata-na-poslijediplomski-specijalisticki-studij-gradevinarstvo-sa-smjerovima-potresno-inzenjerstvo-upravljanje-gadevinskim-projektima-i-zastita-okolisa), internetskim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (poveznica: http://www.unios.hr/natjecaji-gradevinskog-i-arhitektonskog-fakulteta-osijek-09-09-2020/) i dnevnom tisku Glas Slavonije od 9.9.2020. g. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave Natječaja. 

 

i) prijava na natječaj i troškovi školarine

 

Pristupnici podnose prijavu na propisanom obrascu (popis dokumenata i drugih priloga potrebnih uz prijavu na natječaj navedeni su u obrascu prijave). Propisani obrasci za prijavu na natječaj su:

 

Školarina na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo za šest semestara iznosi ukupno 15.000,00 HRK za državljane Republike Hrvatske i državljane država članica Europske Unije.

 

ii) uvjeti i postupci odabira pristupnika

 

Prijave na natječaj i ispunjenost uvjeta pristupnika za upis na poslijediplomski sveučilišni studij razmatra Povjerenstvo za poslijediplomski studij. Kriterije odabira pristupnika na poslijediplomski studij utvrđuje nositelj poslijediplomskog studija u skladu sa studijskim programom.

 

Uvjeti i postupci odabira biti će navedeni u okviru teksta natječaja.

 

iii) upis na Studij

 

Povjerenstvo za poslijediplomski studij na temelju utvrđenih kriterija utvrđuje listu izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski studij i objavljuje je na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici.

 

Objavljuje se rok za prigovor i vrijeme za odgovor na prigovor. Pristupnici podnose prigovor na propisanom obrascu OB-7-1-7 Prigovor na ishod provjere ispunjenosti uvjeta za upis.

 

Student poslijediplomskog sveučilišnog studija odabire sam, odnosno povjerenstvo poslijediplomskog studija može mu pri upisu dodijeliti studijskog savjetnika koji mu pomaže tijekom studija i prati njegov rad i postignuća. Studijski savjetnik ispunjava obrazac OB-7-1-10 Izjava o izboru studijskog savjetnika. Studijski savjetnik može biti i mentor studenta za izradu specijalističkog rada. Dodatno, pri upisu pristupnik popunjava OB-7-1-9 Matični list studenta.

 

iv) odabir smjera i izbornih predmeta

 

Program poslijediplomskog specijalističkog studija Građevinarstvo podijeljen je u tri smjera:

 

  • Potresno inženjerstvo,
  • Upravljanje građevinskim projektima i
  • Zaštita okoliša u građevinarstvu.

 

Predmeti na Studiju vrednovani su sa 4 do 6 ECTS bodova. Student je obvezan položiti ispit iz svih upisanih predmeta, a što je u ukupnom broju najmanje 40 ECTS bodova. Dodatnih 20 ECTS bodova, do ukupnih 60 ECTS bodova, student stječe izradom i javnom obranom specijalističkog rada.