Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo

Prijava i upisi


Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo u akademsku 2018. / 2019. godinu očekuje se u mjesecu listopadu 2018. godine i biti će objavljen u dnevnom tisku i na internetskoj stranici nositelja studija. 

 

i) prijava na natječaj i troškovi školarine

 

Pristupnici podnose prijavu na propisanom obrascu (popis dokumenata i drugih priloga potrebnih uz prijavu na natječaj navedeni su u obrascu prijave). Propisani obrasci za prijavu na natječaj su:

 

 

Školarina na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo za šest semestara iznosi ukupno 15.000,00 HRK za državljane Republike Hrvatske i državljane država članica Europske Unije.

 

ii) uvjeti i postupci odabira pristupnika

 

Prijave na natječaj i ispunjenost uvjeta pristupnika za upis na poslijediplomski sveučilišni studij razmatra Povjerenstvo za poslijediplomski studij. Kriterije odabira pristupnika na poslijediplomski studij utvrđuje nositelj poslijediplomskog studija u skladu sa studijskim programom.

 

Uvjeti i postupci odabira biti će navedeni u okviru teksta natječaja.

 

iii) upis na Studij

 

Povjerenstvo za poslijediplomski studij na temelju utvrđenih kriterija utvrđuje listu izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski studij i objavljuje je na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici.

 

Objavljuje se rok za prigovor i vrijeme za odgovor na prigovor. Pristupnici podnose prigovor na propisanom obrascu OB-7-1-7 Prigovor na ishod provjere ispunjenosti uvjeta za upis.

 

Student poslijediplomskog sveučilišnog studija odabire sam, odnosno povjerenstvo poslijediplomskog studija može mu pri upisu dodijeliti studijskog savjetnika koji mu pomaže tijekom studija i prati njegov rad i postignuća. Studijski savjetnik ispunjava obrazac OB 7-1-10 Izjava o izboru studijskog savjetnika. Studijski savjetnik može biti i mentor studenta za izradu specijalističkog rada. Dodatno, pri upisu pristupnik popunjava OB-7-1-9 Matični list studenta.

 

iv) odabir smjera i izbornih predmeta

 

Program poslijediplomskog specijalističkog studija Građevinarstvo podijeljen je u tri smjera:

 

  • Potresno inženjerstvo,
  • Upravljanje građevinskim projektima i
  • Zaštita okoliša u građevinarstvu.

 

Predmeti na Studiju vrednovani su sa 4 do 6 ECTS bodova. Student je obvezan položiti ispit iz svih upisanih predmeta, a što je u ukupnom broju najmanje 40 ECTS bodova. Dodatnih 20 ECTS bodova, do ukupnih 60 ECTS bodova, student stječe izradom i javnom obranom specijalističkog rada.

 

Dokumenti o Studiju dostupni za preuzimanje:

OB-7-1-5 Prijava za upis na poslijediplomski studij  

OB 7-1-5 Priznavanje prethodno stečenih ECTS bodova

OB-7-1-6 Izjava o plaćanju troškova školarine

OB 7-1-7 Prigovor na ishod provjere ispunjenosti uvjeta za upis

OB-7-1-8 Odluka o priznavanju ECTS bodova

OB-7-1-9 Matični list studenta

OB-7-1-10 Izjava o izboru studijskog savjetnika