Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Nastavni materijali kolegija Ispitivanje konstrukcija


Nastava predavanja - Prof.dr.sc. Ivica Guljaš, dipl.ing.građ.


Uvod u Ispitivanje kosntrukcija: Uvod u IK.pdf  

Propisi u ispitivanju: norme-1.pdf

Mjerni uredjaji: mjerni-uredjaji.pdf

Elektrootporni tenzometri: tenzometri.pdf

Mjerači pomaka (LVDT): lvdt.pdf

Dinamičko ispitivanje konstrucija: dinamickoisp.pdf

 

Popis pitanja za uvodni kolokvij: uvodni-kolokvij-2018.pdf

Popis pitanja za drugi kolokvij: drugi-kolokvij-2018.pdf

 

Nastava vježbi - Dr.sc. Marin Grubišić, mag.ing.aedif.


 Svi materijali nastave vježbi nalaze se na platformi Google Classroom!