Fakultet

Početna


O Fakultetu
Kao izraz potreba građevinske prakse na području geografske regije ...

 

Uprava
Uprava Građevinskog fakulteta Osijek, Ured dekana, Ured prodekana ...

 

Akti Fakulteta
Doktorski studij - izvedbeni plan 2008, Mirovanje obveza studenata - odluka, ...

 

Zavodi
Zavod za materijale i konstrukcije, Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment ...

 

Laboratoriji
Laboratoriji Građevinskog fakulteta, Laboratorij za eksperimentalnu mehaniku ...

 

Tajništvo
Djelatnici u uredu općih i kadrovskih poslova, uredu za studente ...

 

Sindikat
Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja ...

 

Djelatnici
Djelatnici Građevinskog fakulteta ...

 

Lokacija i prostor
Lokacije Fakulteta u Drinskoj i Crkvenoj ulici ...

 

Zgrada fakulteta na web-u
P
rimjeri prikaza zgrade fakulteta i nagrada na pojedinim internet stranicama ...