Financijski izvještaji


Izvještaj o izvršenju financijskog plana za I-IV - 2023

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

 

 

 

Izmjene i dopune financijskog plana za 2023 godinu

Obrazloženje općeg dijela izmjena i dopuna financijskog plana za 2023 godinu

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna financijskog plana za 2023 godinu

 

 

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022 godinu

 

 

Financijski plan za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

 

Financijski plan 2023-2025

 

Posebni dio - 2023 - 2024 i 2025

 

Opći dio - obrazloženje financijskog plana - 2023-2025

 

Posebni dio - obrazloženje financijskog plana - 2023-2025

 

Izmjene i dopune financijskog plana za 2022

 

Financijski plan za 2022 i projekcija plana za 2023 i 2024 godinu

 

 

Financijski izvještaji za 2022. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu

 

Financijski izvještaji za 2021. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu

 

Financijski izvještaji za 2020. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

 

Financijski plan 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje financijskog plana 2021.-2023.

 

Obrazloženje fininancijskog plana   2020-2022 - grafos

Financijski plan 2020-2022

Financijsko izvješće za 2019 godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2019 godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijski plan za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu

Financijska izvješća za 2017. godinu

Financijska izvješća za 2016. godinu

Financijska izvješća za 2015. godinu

Dani zajmovi i primljene uplate

Financijska izvješća za 2014. godinu

Bilješke uz financijska izvješća