Fakultet

Tajništvo


Tajništvo je jedna od ustrojbenih jedinica Fakulteta za obavljanje pravnih, stručno-administrativnih, financijsko-računovodstvenih poslova, poslova unaprjeđenja i osiguranja kvalitete, poslova vezanih za studentska pitanja, poslova vezanih za cjeloživotno učenje, projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom, poslova vezanih za ljudske resurse i upravljanje kadrovima, tehničkih i pomoćnih poslova na Fakultetu te drugih poslova vezanih za uspješan rad Fakulteta. Tajnica Fakulteta je voditeljica Tajništva.

 

Ustrojbene jedinice jesu:

  • Pododsjek u područnoj službi za pravne i opće poslove (Ured za pravne i opće poslove)
  • Odjeljak za studente (Ured za studente)
  • Pododsjek u središnjoj službi računovodstveno-financijskih poslova (Ured za računovodstveno-financijske poslove)
  • Odjeljak za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja (Ured za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja)
  • Odjeljak za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom (Ured za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom)
  • Odsjek Ureda dekana (Ured dekana)
  • Odsjek za centralnu arhivu (Ured za centralnu arhivu)
  • Odjeljak tehničkih poslova (Ured tehničkih poslova)
  • Odjeljak za računalnu mrežu i komunikacijske sustave (Ured za računalnu mrežu i komunikacijske sustave)

  

TAJNICA FAKULTETA

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Iva Vrkić, dipl.iur. I.6 tajnica Fakulteta 031/540-072 ivrkic@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme

 

PODODSJEK U PODRUČNOJ SLUŽBI ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE (URED ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Mirta Magud, mag.iur. II.31 rukovoditeljica Pododsjeka u područnoj službi (voditeljica Ureda za pravne i opće poslove) 031/540-074 mmagud@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme

 

ODSJEK ZA LJUDSKE RESURSE I OPĆE POSLOVE (URED ZA LJUDSKE RESURSE I OPĆE POSLOVE)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Marija Maras II.30

voditeljica odsjeka za ljudske resurse i opće poslove

031/540-095 mmaras@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme

 

ODJELJAK ZA STUDENTE/(URED ZA STUDENTE)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Veronika Malović, upr.pravnik URED ZA STUDENTE voditeljica Ureda za diplomske sveučilišne i poslijediplomske studije 031/540-090
031/274-444
vmalovic@gfos.hr 10,00-14,00 sati
Željka Sanseović, mag.oec. URED ZA STUDENTE Voditeljica Ureda za studente 031/274-365
031/274-444
zeljka@gfos.hr

10,00-14,00 sati

Dunja Valinčić

URED ZA STUDENTE stručni referent 031/274-365
031/274-444

dvalincic@gfos.hr

10,00-14,00 sati
Edita Mamić URED ZA STUDENTE stručni referent 031/274-365
031/274-444
emamic@gfos.hr 10,00-14,00 sati

 

PODODSJEK U SREDIŠNJOJ SLUŽBI RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKIH POSLOVA (URED ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Ana Krajina, mag.oec. I.9

voditeljica Ureda za računovodstveno –financijske poslove)

031/540-077 akrajina@gfos.hr ponedjeljak-petak 11,00-14,00 sati
Zvjezdana Pernarčić, dipl.oec. I.3

stručna suradnica za knjigovodstvene evidencije

031/540-078 pernarcic@gfos.hr ponedjeljak-petak 11,00-14,00 sati

Tihana Artuković Džajić, mag.oec.

I.3

stručna suradnica za knjigovodstvene evidencije

031/540-078 tartukovic@gfos.hr ponedjeljak-petak 11,00-14,00 sati
Vlasta Rado I.3

Voditeljica računovodstva

031/540-079 vrado@gfos.hr ponedjeljak-petak 11,00-14,00 sati
Jasmina Šmider I.3

računovodstvena referentica

031/540-079 jsmider@gfos.hr ponedjeljak-petak 11,00-14,00 sati

 

ODJELJAK ZA UNAPRJEĐIVANJE I OSIGURAVANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA (URED ZA UNAPRJEĐIVANJENJE OSIGURAVANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Edita Pinterić, dipl.iur. II.32 voditeljica Ureda za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 031/544-672 epinteric@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme

  

ODJELJAK ZA PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU I SURADNJU S GOSPODARSTVOM (URED ZA PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU I SURADNJU S GOSPODARSTVOM)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
mr.sc. Danijela Rogina, prof. II.37 voditeljica Ureda za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom 031/544-678 drogina@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme

 

ODSJEK UREDA DEKANA (URED DEKANA)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Danijela Pavić I.7 voditeljica Ureda dekana 031/540-070 dpavic@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme

 

ODSJEK ZA CENTRALNU ARHIVU (URED ZA CENTRALNU ARHIVU)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Matija Ćuti II.30 voditeljica radionice (voditeljica arhive i skriptarnice) 031/540-095 matija@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme
Stanka Kopf PORTIRNICA administrativna referentica 031/274-377 skopf@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme

 

ODJELJAK TEHNIČKIH POSLOVA (URED TEHNIČKIH POSLOVA)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Vjekoslav Butković  

stručni referent za zaštitu od požara

     
Andrej Budač   voditelj odsjeka tehničko-pomoćnih poslova      
Dražen Tumir   domar      
Luca Miloloža   spremačica      
Ksenija Radić   spremačica      
Maja Filaković   spremačica      
Anica Močnik   spremačica      
Anica Erceg   spremačica      
Ana Čalošević   spremačica      
Dubravka Grubor   spremačica      

  

ODJELJAK ZA RAČUNALNU MREŽU I KOMUNIKACIJSKE SUSTAVE (URED ZA RAČUNALNU MREŽU I KOMUNIKACIJSKE SUSTAVE)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA
POŠTA
PRIJEM STRANAKA
Krešimir Pavelić, mag.ing.comp. CARNET

Stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 

031/540-076 kreso@gfos.hr ponedjeljak-petak
u uredovno radno vrijeme

 

ODJELJAK ZA POSLOVNE ODNOSE I NABAVU (URED ZA POSLOVNE ODNOSE I NABAVU)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA
POŠTA
PRIJEM STRANAKA
Kristina Armbrust, mag.oec. II.35

voditeljica Odjeljka za poslovne
odnose i nabavu (voditeljica
Ureda za poslovne odnose i
nabavu)

031/544-670 ksekulic@gfos.hr ponedjeljak-petak
u uredovno radno vrijeme