Fakultet

Tajništvo


Tajništvo je jedna od ustrojbenih jedinica Fakulteta ustrojena za izvršenje organizacijskih, administrativnih, pravnih, općih, tehničkih i drugih pomoćnih poslova na Fakultetu. Tajnik Fakulteta je voditelj Tajništva.

 

Ustrojbene jedinice jesu:

  • Pododsjek u područnoj službi općih i kadrovskih poslova (Ured općih i kadrovskih poslova)
  • Odjeljak za studente/(Ured za studente)
  • Pododsjek u središnjoj službi računovodstveno-financijskih poslova (Ured računovodstveno - financijskih poslova)
  • Odjeljak tehničkih poslova (Ured tehničkih poslova)
  • Odjeljak za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja)

  

TAJNIŠTVO

 

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Iva Vrkić, dipl.iur. I.6 tajnica Fakulteta 031/540-072 ivrkic@gfos.hr ponedjeljak-petak u urednovno radno vrijeme

 

 

PODODSJEK U PODRUČNOJ SLUŽBI OPĆIH I KADROVSKIH POSLOVA (URED OPĆIH I KADROVSKIH POSLOVA)

 

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Mirta Magud, mag.iur. II.31 rukovoditeljica Pododsjeka u područnoj službi (voditeljica Ureda općih i kadrovskih poslova) 031/540-074 mmagud@gfos.hr ponedjeljak-petak u urednovno radno vrijeme
Danijela Pavić I.7 voditeljica Ureda dekana 031/540-070 dpavic@gfos.hr ponedjeljak-petak u urednovno radno vrijeme
Marija Maras II.30 voditeljica odsjeka za kadrovske i opće evidencije 031/540-095 mmaras@gfos.hr ponedjeljak-petak u urednovno radno vrijeme
Stanka Kopf PORTIRNICA administrativna referentica 031/274-377 skopf@gfos.hr ponedjeljak-petak u urednovno radno vrijeme
Matija Ćuti II.30 voditeljica radionice (voditeljica arhive i skriptarnice) 031/540-095 matija@gfos.hr ponedjeljak-petak u urednovno radno vrijeme

 

 

ODJELJAK ZA STUDENTE/(URED ZA STUDENTE)

 

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Ana Magdika, oec. URED ZA STUDENTE voditeljica Ureda za studente 031/540-080
031/540-071
amagdika@gfos.hr 10,00-14,00 sati
Veronika Malović, upr.pravnik URED ZA STUDENTE voditeljica Ureda za diplomske sveučilišne i poslijediplomske studije 031/540-090
031/274-444
vmalovic@gfos.hr 10,00-14,00 sati
Željka Sanseović, mag.oec. URED ZA STUDENTE Voditeljica Ureda za preddiplomske sveučilišne i
stručne studije te cjeloživotno obrazovanje
031/274-365
031/274-444
zeljka@gfos.hr

10,00-14,00 sati

Dunja Valinčić

URED ZA STUDENTE stručni referent 031/274-365
031/274-444

dvalincic@gfos.hr

10,00-14,00 sati
Edita Mamić URED ZA STUDENTE stručni referent 031/274-365
031/274-444
emamic@gfos.hr 10,00-14,00 sati

 

 

PODODSJEK U SREDIŠNJOJ SLUŽBI RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKIH POSLOVA (URED RAČUNOVODSTVENO - FINANCIJSKIH POSLOVA)

 

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Ana Krajina, mag.oec. I.9 voditelj ispostave (voditelj Ureda računovodstveno – financijskih poslova) 031/540-077 akrajina@gfos.hr ponedjeljak-petak 11,00-14,00 sati
Zvjezdana Pernarčić, dipl.oec. I.3 viši stručni referent za knjigovodstvene evidencije 031/540-078 pernarcic@gfos.hr ponedjeljak-petak 11,00-14,00 sati
Tihana Artuković, mag.oec. I.3 viši stručni referent za knjigovodstvene poslove 031/540-078 tartukovic@gfos.hr ponedjeljak-petak 11,00-14,00 sati
Vlasta Rado I.3 financijski knjigovođa 031/540-079 vrado@gfos.hr ponedjeljak-petak 11,00-14,00 sati
Jasmina Šmider I.3 računovodstveni referent 031/540-079 jsmider@gfos.hr ponedjeljak-petak 11,00-14,00 sati

 

 

ODJELJAK TEHNIČKIH POSLOVA (URED TEHNIČKIH POSLOVA)

 

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Branka Bognar, mag.ing.aedif. II.30 voditelj Odjeljka tehničkih poslova (voditelj Ureda tehničkih poslova) 031/540-084 bbognar@gfos.hr ponedjeljak-petak u urednovno radno vrijeme
Stjepan Španić   voditelj odsjeka tehničko-pomoćnih poslova      
Vjekoslav Butković   domar      
Andrej Budač   domar      
Ksenija Radić   spremačica      
Maja Filaković   spremačica      
Anica Močnik   spremačica      
Anica Erceg   spremačica      
Ana Čalošević   spremačica      
Dubravka Grubor   spremačica      

  

URED ZA OSIGURANJE I UNAPREĐENJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA

 

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Edita Pinterić, dipl.iur. II.32 voditeljica Ureda za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 031/544-672 epinteric@gfos.hr ponedjeljak-petak u urednovno radno vrijeme

  

URED ZA PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU I SURADNJU S GOSPODARSTVOM

 

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
mr.sc. Danijela Rogina, prof. II.37 voditeljica Ureda za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom 031/544-678 drogina@gfos.hr ponedjeljak-petak u urednovno radno vrijeme
Saša Božić-Kraljik, dipl.oec. II.37 stručna suradnica za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom 031/544-678 sbozickraljik@gfos.hr ponedjeljak-petak u urednovno radno vrijeme