Fakultet

Uprava


Ured dekana


Ured prodekana


UPRAVA GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK

Dekan:
prof. dr. sc. Hrvoje Krstić dipl. ing. građ

 

Prodekani:
Prodekan za znanost : Izv. prof. dr. sc. DRAGANIĆ HRVOJE, dipl. ing. građ.
Prodekan za nastavu : Izv. prof. dr. sc. DOKŠANOVIĆ TIHOMIR, mag. ing. aedif.
Prodekanica za projekte i institucijsku suradnju: Izv. prof. dr. sc. MILIČEVIĆ IVANA, dipl. ing. građ.
Prodekanica za financije i organizaciju poslovanja: doc. dr. sc. JURKOVIĆ ŽELJKA, dipl. ing. arh.

 

Tajnica Fakulteta:
Iva Vrkić, dipl.iur

 

Članovi fakultetskog vijeća:

 

Članovi Fakultetskog vijeća s pravom glasa po položaju:

 

Dekan i prodekani:

 

1. Prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, dekan

2. Doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović, prodekan za nastavu

3. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Draganić, prodekan za znanost

4. Doc. dr. sc. Željka Jurković, prodekanica za financije i organizaciju poslovanja,

5. Izv. prof. dr. sc. Ivana Miličević, prodekanica za projekte i institucijsku suradnju

 

 

Članovi Fakultetskog vijeća s pravom glasa izabrani predstavnici nastavnika na znanstveno-nastavnim radnim mjestima: 

 

Nastavnici na znanstveno-nastavnim radnim mjestima:

 

1. Prof.dr. sc. Ksenija Čulo, redovita profesorica u trajnom izboru

2. Prof.dr. sc. Sanja Dimter, redovita profesorica u trajnom izboru

3. Prof.dr. sc. Damir Markulak, redoviti profesor u trajnom izboru

4. Prof.dr. sc. Lidija Tadić, redovita profesorica u trajnom izboru

5. Prof.dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, redovita profesorica

6. Prof.dr. sc. Ivica Guljaš, redoviti profesor

7. Prof.dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko, redovita profesorica

8. Prof.dr. sc. Irena Ištoka Otković, redovita profesorica

9. Prof.dr. sc. Silva Lozančić, redovita profesorica

10. Prof.dr. sc. Marija Šperac, redovita profesorica

11. Prof.dr. sc. Damir Varevac, redoviti profesor

12. Izv.prof. dr. sc. Ivana Barišić, izvanredna profesorica

13. Izv.prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, izvanredna profesorica

14. Izv.prof. dr. sc. Tamara Brleković, izvanredna profesorica

15. Izv.prof. dr. sc. Mario Galić, izvanredni profesor

16. Izv.prof. dr. sc. Goran Gazić, izvanredni profesor

17. Izv.prof. dr. sc. Aleksandar Jurić, izvanredni profesor

18. Izv.prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš, izvanredna profesorica

19. Izv.prof. dr. sc. Ivan Kraus, izvanredni profesor

20. Izv.prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković, izvanredna profesorica

21. Izv.prof. dr. sc. Brankica Malić, izvanredna profesorica

22. Izv.prof. dr. sc. Krunoslav Minažek, izvanredni profesor

23. Izv.prof. dr. sc. Davorin Penava, izvanredni profesor

24. Izv.prof. dr. sc. Ivan Radić, izvanredni profesor

25. Izv.prof. dr. sc. Dina Stober, izvanredna profesorica

26. Izv.prof. dr. sc. Ivana Šandrk Nukić, izvanredna profesorica

27. Izv.prof. dr. sc. Jurko Zovkić, izvanredni profesor

28. Doc.dr. sc. Ivana Brkanić Mihić, docentica

29. Doc.dr. sc. Marin Grubišić, docent

30. Doc.dr. sc. Mario Jeleč, docent

31. Doc.dr. sc. Željko Šreng, docent

32. Doc.dr. sc. Martina Zagvozda, docentica

 

Članovi Fakultetskog vijeća s pravom glasa, izabrani predstavnici nastavnika na nastavnim radnim mjestima:

1. mr. sc. Vladimir Moser, v. pred.

2. Ivan Cingel, pred.

 

Članovi Fakultetskog vijeća s pravom glasa, izabrani predstavnici suradnika na suradničkim radnim mjestima:

1. dr. sc. Lucija Kraus, viša asistentica

2. Hana Begić, mag.ing.aedif., asistentica

 

Član Fakultetskog vijeća s pravom glasa, izabrani predstavnik drugih zaposlenika:

 

1. Edita Pinterić, dipl. iur.

 

 Članovi Fakultetskog vijeća s pravom glasa, izabranih pet predstavnika studenata:

1. Antonio Subašić, predsjednik Studentskog Zbora Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, student

2. Lovro Škugor, student

3. Irena Ivešić, studentica

4. Ema Kobašević, studentica

5. Lili Topić, studentica

 

U radu Fakultetskog vijeća bez prava glasa u skladu s člankom 26. stavkom 4. Statuta Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek sudjeluju

 

Iva Vrkić, dipl. iur. tajnica Fakulteta

mr.sc. Josipa Matotek, glavna povjerenica podružnice Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja