Fakultet

Uprava


Ured dekana


Ured prodekana


UPRAVA GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK

Dekan:
Prof.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ.

 

Prodekani:
Prodekan za znanost i poslijediplomske studije : Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Krstić dipl.ing.građ.
Prodekanica za nastavu i studente :  Izv.prof.dr.sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, dipl.ing.građ.
Prodekan za projekte i suradnju s gospodarstvom: Doc.dr.sc. Jurko Zovkić, dipl.ing. građ.
Prodekan za poslovanje i razvojno-stručni rad: Prof.dr.sc. Ivica Guljaš, dipl.ing.grad.

 

Tajnica Fakulteta:
Iva Vrkić, dipl.iur

 

Članovi fakultetskog vijeća:
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Jurić, Izv.prof.dr.sc. Brankica Malić, Čuletić Igor, Prof.dr.sc. Damir Markulak, Izv.prof.dr.sc. Damir Varevac, Danijela Pavić, Doc.dr.sc. Davorin Penava, Doc.dr.sc. Dina Stober, Dogančić Filip, Prof.dr.sc. Dragan Morić, Doc.dr.sc. Draganić Hrvoje, Edita Pinterić, Doc.dr,sc, Goran Gazić, Izv.prof.dr.sc Hrvoje Krstić, Doc.dr.sc. Irena Ištoka Otković, Iva Vrkić, dipl.iur, Doc.dr.sc. Ivan Kraus, Doc.dr.sc. Ivan Radić, Doc.dr.sc. Ivana Barišić, Doc.dr.sc. Ivana Miličević, Doc.dr.sc. Ivana Šandrk Nukić, Izv.prof.dr.sc. Ivanka Netinger, Prof.dr.sc. Ivica Guljaš, Doc.dr.sc. Jurko Zovkić, Kazalicki Nikolina, Kekez Marija, Doc.dr.sc. Krunoslav Minažek, Prof.dr.sc. Ksenija Čulo, Kubica Marija, Prof.dr.sc. Lidija Tadić, Lucija Lončar, ma.ing.arch, Marelja Dominik, Prof.dr.sc. Marenjak Saša, Izv.prof.dr.sc. Marija Šperac, Izv.prof.dr.sc Marijana Hadzima Nyarko, Doc.dr.sc. Mario Galić, Mario Jeleč mag.ing.aedif, Matea Pelivanović, Prof.dr.sc. Mensur Mulabdić, Mihaela Teni mag.ing.aedif, Izv.prof. Mirjana Bošnjak Klečina, Romić Oliver, Prof.dr.sc. Sanja Dimter, Izv.prof.dr.sc Sanja Lončar Vicković, Izv.prof.dr.sc. Silva Lozančić, Doc.dr.sc. Tamara Brleković, Doc.dr.sc. Tanja Kalman Šipoš, Mr.sc. Vladimir Moser, Željka Jurković, dipl.ing.arh, Prof.dr.sc. Željko Koški, Izv.prof.dr.sc. Zlata Dolaček Alduk