Fakultet

Laboratoriji Građevinskog fakulteta


Laboratoriji GFOS
Laboratoriji GFOS

Tijekom proteklih godina, iz vlastitih sredstava, sredstava znanstvenih projekata te namjenskih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, nabavljena je kapitalna laboratorijska oprema ukupne vrijednosti preko 2 milijuna kuna.

Opremljeni su dijelovi laboratorija u prostorijama Fakulteta za:

  • eksperimentalnu mehaniku (modelska i in-situ ispitivanja konstrukcija)
  • ispitivanje svojstava i sukladnosti građevinskih materijala
  • nerazorna ispitivanja materijala i konstrukcija
  • hidrotehnička ispitivanja
  • geomehanička ispitivanja armiranog tla (u sklopu znanstvenog projekta "Armirano tlo – istraživanje učinkovitosti armature", kojeg je voditelj prof.dr.sc. Mensur Mulabdić)
  • prinudna i ambijentalna dinamička ispitivanja svih tipova konstrukcija (u sklopu znanstvenog projekta "Seizmički proračun ab konstrukcija sa zidovima prema željenom stupnju ponašanja", kojeg je voditelj prof.dr.sc. Vladimir Sigmund)
  • ispitivanje svojstava i ponašanja drveta i drvenih konstrukcija (u sklopu znanstvenog projekta "Istraživanje reoloških svojstava drvenih i kompozitnih konstrukcija drvo-beton", kojeg je voditelj prof.dr.sc. Stjepan Takač).

Tome treba pridodati i sadržajnu vanjsku suradnju s laboratorijima Instituta građevinarstva Hrvatske – Poslovnog centra Osijek.

Hidraulički laboratorij

Hidraulički laboratorij

Laboratorijska ispitivanja armiranog tla

Laboratorijska ispitivanja armiranog tla

Ispitivanje ponašanja konstrukcija

Ispitivanje ponašanja konstrukcija 01

Ispitivanje ponašanja konstrukcija

Ispitivanje ponašanja konstrukcija 02

Ispitivanje posmične čvrstoče zida

Ispitivanje posmične čvrstoće ziđa prema prEN 1052-3:2001

Laboratorij za drvene konstrukcije

Laboratorij za drvene konstrukcije 01

Laboratorij za drvene konstrukcije

Laboratorij za drvene konstrukcije 02

 

 

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA

izv.prof.dr.sc. KRAUS IVAN, mag.ing.aedif.

II.14 Voditelj Laboratorija 540-092 ikraus@gfos.hr  

TRAJBER DOMAGOJ mag.ing.aedif

  Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (za razvoj laboratorija)   dtrajber@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme

 

LABORANTI

IME I PREZIME TELEFON E-MAIL
ZUZJAK KRISTIJAN 540-097 kzuzjak@gfos.hr
ERCEG DALIBOR 540-097 derceg@gfos.hr
KRIŽANEC DANIEL 540-076  dkrizanec@gfos.hr
KRSTIN ZLATKO 540-097 zkrstin@gfos.hr