Fakultet

Geotehnički i cestograđevni laboratorij


Odlukom Fakiltetskog vijeća GF Osijek od 11.03.2014. osnovan je na GF Osijek u okviru Zavoda za geotehniku, prometnice i geodeziju laboratorij za ispitivanje materijala za potrebe geotehnički h zahvata i izgradnje prometnica.

 

Voditelj laboratorija je prof.dr.sc. Mensur Mulabdić, a aktivno u radu laboratorija sudjeluju djelatnici Zavoda izv.prof. Sanja Dimter, doc. dr.sc. Ivana Barišić i doc.dr.sc. Krunoslav Minažek.

Laboratorij raspolaže osnovnom opremom za provedbu ispitivanja u laboratoriju i na terenu.

 

 

GEOTEHNIČKI LABORATORIJ
Uređaj
kapacitet /
karakteristike
Namjena
Veliki uređaj za izvlačenje geosintetika iz tla
(LxBxH=1,9x0,9x1,2 m)
80 kN sila izvlačenja,
200 kPa vert. naprezanje
Ispitivanje sile Izvlačenja geosintetičke armature iz tla - vlastita izrada, mjerenje brzine valova - interakcija sa geomrežema
Modul za vlačno ispitivanje geosintetika u tlu
(mali model)
  Vlačna čvrstoća geosintetika ugrađenog u tlo
Volumetar 1,5 l Gustoća tla na terenu
Precizna vaga 0-2 kg (0,01g)  
Sita za određivanje granluometrijskog sastava+treskalica Promjer sita 200 mm  
Automatski edometar 50 mm Ispitivanje stišljivosti i konsolidacije tla
Padajući šiljak   Određivanje granice tečenja tla
Inklinometar   Mjerenje pomaka u bušotini

 

 

CESTOGRAĐEVNI LABORATORIJ
Uređaj
kapacitet /
karakteristike
Namjena
Automatski Proctor sa 2 odgovarajuća cilindra uzorci Ø10 i Ø15cm Izrada ispitnih uzoraka, određivanje optimalne vlažnosti i max. Suhe prostorne mase
Set za ručni Proctorov pokus uzorci Ø10 Izrada ispitnih uzoraka, određivanje optimalne vlažnosti i max. Suhe prostorne mase
Istiskivač    
1 rasklopivi cilindrični kalup visine 20cm i Ø10cm Izrada ispitnih uzoraka
Nastavak za prešu za ispitivanje indirektne vlačne čvrstoće max visina uzorka 20cm Ispitivanje indirektne vlačne čvrstoće na cilindričnim uzorcima
Klima komore za različite temperaturne režime njege uzoraka temperature 5°C, 15°C, 25°C, 35°C Njega uzoraka
CBR preša sa softwerom 50 kN Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti CBR-a
„gluha soba“   Karakterizacija materijala obzirom na apsorpciju i refleksiju buke - vlastita proizvodnja

 

Zavod raspolaže i bronim programima za projektiranje zahvata i analize naprezanja i deformacija u geotehničkm i prometnim konstrukcijama.