Fakultet

Hidraulički laboratorij


Laboratorij je opremljen za eksperimentalni rad u općoj mehanici fluida, tečenju, međudjelovanju vode i sedimenata, hidrologiji površinskih i podzemnih voda, hidrauličkim građevinama, hidrodinamici valova i transportu sedimenata.

 

Okosnica je ovog laboratorija hidraulički demonstracijski kanal kojim se demonstriraju osnovni zakoni mehanike fluida u nastavi predmeta Hidromehanika i Osnove vodogradnje. Hidraulički kanal višenamjenski je uređaj s petnaestak različitih modela kojima je moguće demonstrirati strujanje pod tlakom u zatvorenom cjevovodu, strujanje preko preljeva te ispod ustave, hidraulički skok, strujanje u otvorenim kanalima, mjerenje protoka u cijevima, mjerenje brzina strujanja u otvorenim kanalima, Reynoldsov eksperiment, disipaciju energije kod istjecanja iz cijevi, generator valova i slično.

 

 

Predmeti laboratorija:
  • Hidromehanika
  • Statika
  • Hidraulika i hidrologija (stručni - redoviti)
  • Hidraulika i hidrologija (stručni - izvanredni)