Fakultet

Ured dekana


Dekan: Prof.dr.sc. VAREVAC DAMIR, dipl.ing.građ.

Tajnica dekana: Danijela Pavić

Telefon: (031) 540-070

 

Crkvena 21, kabinet 8/1

 

 

RIJEČ DEKANA

 

Dekan: Izv.prof.dr.sc. VAREVAC DAMIR, dipl.ing.građ.

Povijest Građevinskog fakulteta u Osijeku veže se za davnu 1967.godinu, kada je u Osijeku otvoreno odjeljenje Visoke tehničke škole iz Zagreba. Bio je to rezultat velikih napora i težnje građevinskih stručnjaka toga doba, ali i praktični odgovor na sve veće zahtjeve građevinske prakse na području slavonsko-baranjske regije. Viša tehnička građevinska škola Sveučilišta u Osijeku utemeljuje se 1976. godine, kao samostalna članica Sveučilišta. U proteklih nešto više od 30 godina Građevinski fakultet je u svom dinamičnom razvoju realizirao različite studijske programe sveučilišne dodiplomske i diplomske nastave, 2001.g. upisana je prva generacija poslijediplomskog magistarskog studija da bi 2005.g. počela i provedba suvremenih studija građevinarstva usklađenih s Bolonjskom deklaracijom na svim razinama – sveučilišnom preddiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom (doktorskom i specijalističkom), te na stručnom studiju. Dakle, danas je na našem Fakultetu moguće dostići najviši akademski stupanj – doktora znanosti, a treba naglasiti i činjenicu da Fakultet jedini u Republici Hrvatskoj provodi i izvanredni stručni studij građevinarstva.

Građevinski fakultet u Osijeku centar je visokog obrazovanja građevinara u regiji koja obuhvaća pet hrvatskih županija: Osječko-baranjsku, Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Virovitičko-podravsku i Požeško-slavonsku, a tradicionalno su tu sa sve većim brojem uključeni i studenti iz posavskog dijela Bosne i Hercegovine.

U općem trendu povećanja broja studenata i studijskih programa, veliki su nam ograničavajući faktor neodgovarajući prostorni uvjeti i funkcioniranje na dvije lokacije – Drinska 16a i Crkvena 21. Stoga je u tijeku ostvarivanje našeg strateškog projekta u ovom periodu, a to je projektiranje i izgradnja nove zgrade fakulteta u krugu sveučilišnog kampusa koja će imati oko 7000 m2 i koja će omogućiti daljnji razvoj i kvalitetnije obavljanje obrazovnog, znanstvenoistraživačkog i stručnog rada. U tom je smislu pokrenuta i inicijativa za pokretanje preddiplomskog studija arhitekture u okviru našega Fakulteta, čime želimo smanjiti kronični nedostatak takvih kadrova u našoj regiji.

Djelovanje Građevinskog fakulteta u Osijeku u narednom periodu bit će usmjereno i vođeno prema sljedećim načelima i ciljevima:

  • očuvanje i razvoj primarne uloge Fakulteta koja se očituje se u izobrazbi kvalitetnih visokoobrazovnih kadrova iz područja građevinarstva koji velikom većinom ostaju na području regije te omogućuju njen daljnji razvoj kroz primjenu suvremenih metoda projektiranja i proračuna baziranih na novoj europskoj regulativi, korištenje i razvoj suvremenih tehnologija u izgradnji sve zahtjevnijih građevinskih objekata te podizanje razine osiguravanja i kontrole kvalitete u svim fazama kreiranja i realizacije građevinskih projekata – u tom smislu će Fakultet voditi računa o sve većoj potrebi za učenjem i znanjem te dalje ustrajno raditi na tome da svojom vizijom, organizacijom i uslugama bude prepoznat kao centar izvrsnosti u području obrazovanja, istraživanja i stručnog djelovanja u području građevinarstva;
  • težnja za organizacijom nastave u skladu s modernim principima – nadopunjavanje standardne ex catedra metode aktivnim uključivanjem studenata u nastavni proces kroz organiziranje specijaliziranih radionica, motiviranje naprednijih studenata za znanstvenoistraživački rad, obavljanje dijela nastave na gradilištima i proizvodnim pogonima; omogućavanje postupnog savladavanja nastavnog gradiva kontinuiranim radom tijekom semestra, primjena transparentnih metoda vrednovanja rada studenata, poticanje na razmjenu i mobilnost studenata i nastavnika;
  • stalna briga za očuvanje i poboljšavanje nastavničkog kadra kao preduvjeta za implementaciju suvremenih studijskih programa i metoda učenja, osiguravanje njihovog stalnog napredovanja i usavršavanja te aktivnog uključenja u kreiranje studijskih programa i kolegija prilagođenih suvremenim zahtjevima organizacije nastavnog procesa;
  • povećani napori za razvoj i poboljšavanje metoda osiguravanja kvalitete u svim područjima djelatnosti Fakulteta, s posebnim naglaskom na obrazovni proces koji mora biti usklađen sa standardima i zahtjevima koji vrijede u europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA);
  • intenzivnije povezivanje s gospodarskim subjektima u regiji kao vanjskim dionicima direktno zainteresiranim za obrazovanje sve kvalitetnijih građevinskih stručnjaka koje će, osim kvalitetnih povratnih informacija o postignutim razinama znanja na pojedinim stupnjevima obrazovanja, omogućiti i kvalitetnu poslovnu suradnju na nastavnom, stručnom i istraživačkom području;
  • razvoj sustava cjeloživotnog obrazovanja građevinskih stručnjaka u skladu s potrebama regije;
  • poticanje izdavačke djelatnosti nastavnika kao integralnog dijela znanstveno-istraživačkog procesa - izdavanje sveučilišnih udžbenika i priručnika kako za studente tako i za inženjere iz prakse, budući da se trenutno kao država nalazimo u kompleksnom procesu prihvaćanja suvremenih europskih normi te je otvoreno široko područje za njihovo tumačenje i praktično prihvaćanje;
  • jačanje alumni organizacije AMCA-Mursae bivših studenata našeg Fakulteta, s ciljem promicanja ugleda Fakulteta u nas i u svijetu te njegovanja i razvitka etike inženjerskog poziva i s toga aspekta utjecanja na javno znanstveno i stručno stajalište o svim pitanjima graditeljstva;
  • poticanje na intenzivniju međunarodnu suradnju u području nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada kao preduvjeta za inkorporiranost Fakulteta u europske znanstveno-istraživačke i edukacijske projekte.

Svjedoci smo povećanog interesa za studiranje na Građevinskom fakultetu u Osijeku što je dakako povezano s ekspanzijom građevinskih poduhvata proteklih nekoliko godina i donošenja suvremenih propisa u građevinskoj praksi, no isto tako i etabliranja Fakulteta kao poželjnog mjesta stjecanja različitih stupnjeva obrazovanja u području graditeljstva. Naši završeni inženjeri danas postaju i jesu odgovorni nositelji i voditelji kompleksnih građevinskih projekata širom regije i države, čime promiču i ugled našeg Fakulteta. Neka i to bude poticaj našim novim studentima, budućim stručnim i sveučilišnim prvostupnicima, odnosno novim magistrima i doktorima građevinarstva za savjesno i odgovorno izgrađivanje vlastite profesionalne karijere, te na taj način i daljnje jačanje Građevinskog fakulteta u Osijeku.