Natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu hrvatsko-mađarske suradnje


 

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i mađarskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja:

  1. znanosti o životu;
  2. agronomija;
  3. ICT i inženjerstvo;
  4. biotehnologija;
  5. ekologija i zaštita okoliša;
  6. energetika.

Prednost će imati oni prijedlozi projekata koji imaju potencijal za nastavak suradnje u sklopu Okvirnoga programa EU-a Obzor 2020.

Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.

Preduvjet za prijavu je definiran zajednički znanstvenoistraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja.

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (najmanje 18 mjeseci do završetka projekta) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata.

Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

  • doktorat znanosti;
  • najmanje znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.

Minimalan broj suradnika (uz voditelja) na projektu je dva, a maksimalan šest. U sklopu ovoga natječaja moguće je prijaviti sudjelovanje samo na jednom projektu (ili kao voditelj ili kao sudionik).

Rok za prijavu: 19. travnja 2018. godine

Više na poveznici

https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-sufinanciranje-znanstvenoistrazivackih-projekata-u-sklopu-hrvatsko-madarske-suradnje