Poziv za prijavu zahtjeva za financijsku podršku aktivnosti s ciljem povećanja sudjelovanja u programu Obzor 2020.


 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je poziv za prijavu zahtjeva za financijsku podršku različitih aktivnosti s ciljem povećanja sudjelovanja hrvatskih institucija u programu Obzor 2020. (https://mzo.hr/hr/poziv-na-dostavu-prijava-za-potporu-na-temelju-odluke-o-poticanju-prijave-na-medunarodne?cat=26).

Poziv je objavljen na temelju Odluke o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020., a biti će otvoren kontinuirano tijekom cijele godine odnosno do trenutka dok se ne iskoriste sva sredstava alocirana za ovu svrhu u Državnom proračunu.

Temeljem ove Odluke financiraju se različite aktivnosti koje se mogu podijeliti u dvije skupine.

a) Skupina koja se odnosi na podrškuprijaviteljima koji tek planiraju prijavu na neki od pozivatemeljem Radnih programa za razdoblje 2018. - 2020. godine, a u okviru koje je moguće ostvariti podršku za sljedeće aktivnosti:

  • Odlazak na međunarodne konferencije s ciljem umrežavanja u svrhu prijave projektnog prijedloga
  • Odlazak na sastanke projektnih partnera prilikom planiranja projektne prijave
  • Odlazak na radionice za pripremu projektne prijave u drugoj fazi (u projektima s dvije faze prijave)
  • Trošak savjetodavnih usluga za pripremu i pisanje projektne prijave*
  • Odlazak na sastanke vezane uz ugovaranje projektnog prijedloga, u slučaju da je projektu odobreno financiranje od strane Europske komisije, te ako je hrvatska ustanova partner, koordinator ili glavni korisnik odobrenih sredstava
  • Trošak edukacijskih i savjetodavnih usluga za upravljanje i praćenje provedbe projekta za znanstveno i/ili administrativno osoblje, ako nije financirano projektom.

b) Skupina koja se odnosi na podršku projektima koji su dobili pozitivan evaluacijski izvještaj nakon 1.siječnja 2017., ali nisu bili financirani od strane Europske komisije.

Prijavitelj ove mjere može ostvariti jednokratnu financijsku podršku kojom može financirati pripremu budućih projektnih prijedloga.

Uz tekst poziva dostupan je Obrazac za prijavu jedne ili više navedenih aktivnosti i Odluka o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020., koja sadrži cjelovite informacije o navedenim mjerama (u privitku v. ZIP datoteka).

 Za prijavu navedenih aktivnosti potrebno je popunjeni i ovjereni Obrazac, a za prijavu mjere b) i ispis evaluacijskog izvještaja (ESR), dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja u digitalnom obliku, na e-mail adresu: O2020_mjere_2018@mzo.hr.

Za svaku aktivnost za koju prijavitelj želi ostvariti podršku, potrebno je dostaviti zaseban Obrazac.

 

fw-poziv-za-prijavu-zahtjeva-za-financijsku-podrsku-aktivnosti-s-ciljem-povecanja-sudjelovanja-u-programu-obzor-2020.zip