Obavijest za brucoše – predavanje i vježbe iz Elemenata visokogradnje I za studente Preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstva


Prvi tjedan nastave neće biti predavanja iz Elemenata visokogradnje I te će u terminu predavanja (srijeda, 2. listopada) od 13:00 do 14:00  biti održane auditorne vježbe za sve grupe (A, B, C i D) u predavaonici 0.3 (Mursa).

Molimo sve studente da budu točni, vježbe počinju točno u 13:00 sati.

Na vježbe ponesite A4 bilježnice bez linija i olovke.