Odluka i Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije Ivone Gudac Hodanić


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Gradevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (KLASA:003-06/20-02/12 URBROJ:2158-77-17-20-01) od 11. veljače 2020. godine, pristupnica poslijediplomskog sveučilišnog studija Gradevinarstvo

Ivona Gudac Hodanić

javno će braniti temu doktorske disertacije pod naslovom

MODEL PROCJENE TROŠKOVA ŽIVOTNOG CIKLUSA PLUTAJUĆIH PONTONA KAO PODRŠKA SUSTAVU UPRAVLJANJU MARINAMA

pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, izvanredna profesorica Gradevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, izvanredni profesor Gradevinskog i arhitektonskog fakulteta, mentor i Član
  3. dr. sc. Ivan Marović, docent Gradevinskog fakulteta u Rijeci, vanjski Član

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Ivone Gudac Hodanić održat će se u petak 28. veliače 2020. godine s početkom u 13.00 sati u predavaonici broi III. 43 Gradevinskog i arhitektonskog fakulteta Osiiek, Ulica Vladimira Preloga 3.

 

Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije - Gudac - Hodanic

Odluka o prihvaćanju izvješća o provjeri ispunjenosti uvjeta za prihvaćanje teme doktorske disertacije