Odluka o izboru


Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek raspisao je 19. lipnja 2019. godine Natječaj za izbor i prijem

 

  1. jednog nastavnika/nastavnice u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam

 

U skladu s provedenim Natječajem, donesena je Odluka o izboru kako slijedi:

 

Doc. dr. sc. Jasenka Kranjčević

Odluka o izboru u naslovno znanstveno nastavno zvanje Docenta

Životopis

 

Nadalje, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek raspisao je 12. srpnja 2019. godine Natječaj za izbor i prijem

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. dvoje zaposlenika/zaposlenica na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitektura i urbanizam na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

U skladu s provedenim Natječajem, donesene su Odluke o izboru zaposlenika kako slijedi:

 

Doc. dr. sc. Ivana Brkanić Mihić

Odluka o izboru u znanstveno nastavno zvanje Docenta

Životopis

 

Mr. sc. Danijela Lovoković

Odluka o izboru u nastavno zvanje Predavača

Životopis

 

Ivan Cingel, dipl. ing. arh.

Odluka o izboru u nastavno zvanje Predavača

Životopis