Raspored ispita


Odluka o izmjeni i dopuni odluke o nastavnom kalendaru za akademsku 2019./20. godinu

 

ODLUKA O NASTAVNOM KALENDARU ZA AKADEMSKU GODINU 2019/2020

OBAVIJEST

 

Redoviti ispitni rokovi

Preddiplomski, diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i razlikovna godina

- zadnja promjena: 18.06.2020.

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

- zadnja promjena:  09.07.2020.

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo

- zadnja promjena: 03.07.2020.

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo

- zadnja promjena: 03.07.2020.

Poslijediplomski sveučilišni i poslijediplomski specijalistički studij

- zadnja promjena: 13.11.2017.

 

 

Izvanredni ispitni rokovi
 

Preddiplomski, diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i razlikovna godina- rujan

- zadnja promjena: 24.09.2020.

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam- rujan

- zadnja prmjena: 18.06.2020.

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo- rujan

- zadnja promjena: 24.09.2020.

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo- rujan

- zadnja promjena: 24.09.2020.

Poslijediplomski sveučilišni i poslijediplomski specijalistički studij

- zadnja promjena: 13.11.2017.

 

 

Kolokviji

Raspored održavanja kolokvija - preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

- zadnja promjena: 23.10.2020.

Raspored održavanja kolokvija - preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

- zadnja promjena: 23.10.2020.

Raspored održavanja kolokvija - preddiplomski stručni studij Građevinarstvo- redoviti

- zadnja promjena: 23.10.2020.

Raspored održavanja kolokvija - preddiplomski stručni studij Građevinarstvo- izvanredni

- zadnja promjena: 19.05.2020.

Raspored održavanja kolokvija - diplomski sveučilišni studij

- zadnja promjena: 23.10.2020.

Raspored održavanja kolokvija - razlikovna godina

- zadnja promjena: 04.06.2020.

Raspored održavanja kolokvija - specijalistički diplomski stručni studij

- zadnja promjena: 19.05.2020.