Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

FESTIVAL ZNANOSTI 2017.

Datum objave: 30.01.2017.

XV. FESTIVAL ZNANOSTI

s temom VRIJEME

održat će se od

24. – 29. travnja 2017.

Festival znanosti je manifestacija kojoj je cilj približiti znanost javnosti, tijekom koje znanstvenici i studenti popularnim predavanjima, radionicama, tribinama, izložbama i drugim događanjima daju doprinos popularizaciji znanosti i motiviranju mladih ljudi na istraživanje i stjecanje novih znanja. Glavna tema ovogodišnjeg Festivala znanosti je VRIJEME.

 

 

 


 

Opširnije

Otvoren je novi poziv za prijavu projekata (tzv. DSPF) u sklopu Strategije europske unije za dunavsku regiju (EUSDR)

Datum objave: 27.01.2017.

 

Dunavski fond za strateške projekte (DSPF) najnovija je mogućnost financiranja koju sufinanciraju EU i grad Beč u uskoj suradnji s tzv. EuroViennaom u sklopu PA 10 sa svrhom potpore u provedbi međudržavnih strateških transnacionalnih projekata usklađenih s ciljem Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR), uz dodatnu vrijednost povezivanja u sklopu politike proširenja/susjedstva.

Predviđeno je financiranje 10 do 12 projekata, čije trajanje ne smije biti dulje od 12 mjeseci. Plan početka projekta predviđen je potkraj 2017. godine, najvjerojatnije u listopadu sa završetkom 30. rujna 2018. godine.

Predviđa se financiranja pojedinačnog projekta u iznosu od 70.000 do 100.000 eura, a ukupni iznos financiranja u sklopu ovoga poziva je oko milijun eura.

Projekt predviđa partnerstvo s najmanje jednim partnerom, a propisani su uvjeti za nositelja, kao i za partnere. Prihvatljivi partneri su javne i privatne organizacije/tijela s pravnom osobnošću iz sljedećih kategorija:

 • nacionalne, regionalne i lokalne vlasti,
 • mala/srednja poduzeća/start-upovi,
 • akademska zajednica i sveučilišta (osobito su istaknuta istraživanja primijenjena u praksi),
 • udruge i socijalni partneri.

Uvjeti na koje mora odgovoriti projektna prijava kako bi bila prihvatljiva za financiranje:

 • treba odgovoriti na stvarne potrebe Podunavlja,
 • nisu prethodno financirana,
 • ne uklapaju se u neki drugi regionalni ili EU program,
 • važna je održivost i moraju biti jasno strateški usmjereni.

Glavni partner mora djelovati u podunavskoj regiji, a projektni ili strateški partneri (nisu obvezni u ovoj prijavi, odnosno ne mogu koristiti financijska sredstva iz ovoga programa), nadalje, osim tzv. EUSDR zemalja mogu biti i iz Jadransko-jonske regije (npr. Grčka i Italija), uz uvjet da partnerstvo mogu sklopiti organizacije iz najmanje dvije zemlje.

Prijave su otvorene do sredine veljače 2017. godine, a više informacija o prijavi, kao i svu projektnu dokumentaciju možete pronaći na stranicama
Dunavskoga fonda za strateške projekte (DSPF).

Krajnji rok za prijavu je 15. veljače 2017. godine, a prijave se trebaju, kao preduvjet prije slanja IB-u, poslati na adrese koordinatora (Slovačka i Srbija) iz prioritetne skupine PA 7 Dunavske strategije, a to su: jaroslava.szudi@minedu.sk idijana.strbac@pupin.rs, koje su ovlaštene dati potporu (s tim da letter of support nije potreban) projektima koji pristižu iz PA 7.

Rok: 15. veljače 2017.

Informaciju o prijavi, projektu molimo dostaviti i predstavniku iz Republike Hrvatske u PA 7, na slijedeći e-mail:

Miroslav.Lovric@mzos.hr.

Više o pozivu, uvjetima i mogućnostima financiranja možete pronaći na:

www.danube-capacitycooperation.eu/danube-strategic-project-fund

 

Prijevna dokumentacija nalazi se na poveznici:

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15260&sec=1933

 

 

 


 

 

Opširnije

Objavljen natječaj za stipendiju HAZU za upis na Sveučilište Harvard

Datum objave: 26.01.2017.

 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, kao institucija ovlaštena za predlaganje kandidata za dodjeljivanje stipendije iz Fonda Zlatko i Joyce Baloković Scholarship Fund za poslijediplomski studij na Harvardskom sveučilištu, objavljuje mogućnost prijavljivanja za stipendiju studentima iz Republike Hrvatske u akademskoj godini 2017./2018. na bilo kojoj školi ili odjelu Harvardskoga sveučilišta.

Zainteresirani kandidati se pozivaju da podnesu molbu Upravi HAZU s potrebnim dokumentima, a zatim nadležni organ Harvardskoga sveučilišta povrđuje kandidate, dozvoljava upis i određuje visinu stipendije.

Natječaj je otvoren do 17. veljače 2017., a dodatne informacije se mogu dobiti e-mailom: djbuzimski@hazu.hr ili na telefon 01 4895 142 i 4895 170.

 

Tekst natječaja.pdf

 

  

 


 

Opširnije

Objavljen natječaj u okviru programa URBACT III - Primjeri dobre prakse

Datum objave: 26.01.2017.

 

Cilj: razmjena dobrih praksi među gradovima i lokalnim javnim tijelima u odnošenju i rješavanju problema koji su zajednički svim urbanim sredinama u EU. Odabranim gradovima biti će dodijeljena titula URBACT Good Practice City (URBACT grad dobre prakse).

Prihvatljivi prijavitelji:

- gradovi iz EU 28 (gradovi, općine)

- ostala javna tijela iz EU 28 (lokalne agencije javnog ili polu javnog tipa osnovane od strane grada, djelomično ili u potpunosti u vlasništvu grada odgovorne za stvaranje i provođenje određenih politika)

Prihvatljive aktivnosti: prikaz primjera dobre prakse iz vlastite sredine primjenljivog i na slučajeve iz drugih urbanih sredina. Takvi primjeri dobre prakse su usmjereni na složene izazove u urbanim sredinama te na rješavanje problema pomoću integriranog i participativnog pristupa.

Gradovi koji pripadaju slabije razvijenijim ili tranzicijskim regijama ostvaruju 85% sufinanciranja iz ERDF-a, dok gradovi iz razvijenih regija mogu ostvariti 70% sufinanciranja iz ERDF-a.

Krajnji rok za prijavu je 31. ožujka 2017.g.

 

Detaljne informacije o natječaju možete pronaći na mrežnoj stranici:

 http://urbact.eu/goodpracticecall

 

 

 


 

 

Opširnije

Hrvatska zaklada za znanost objavljuje natječaj "Partnerstvo u istraživanjima"

Datum objave: 23.01.2017.

Ovaj program podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta registriranih u Republici Hrvatskoj i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva - privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije.

Rok za prijavu: 28. veljače 2017. do 13:00
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Voditelj projekta: istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
Ukupan proračun: 15.000.000,00 kuna
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: 200.000,00 do 500.000,00 kuna godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kuna.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.

Natječaj, upute za podnositelje i prijavna dokumentacija nalaze se na mrežnoj stranici:

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2365

 

 

 


 

Opširnije

Prezentacija natječaja za potporu “Moja prva suradnja” (1C) Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja"

Datum objave: 23.01.2017.

U srijedu, 01.02.2017. godine u Auli/II kat Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s početkom u 12 sati održati će se prezentacija natječaja za potporu “Moja prva suradnja” (1C) u sklopu programa "Znanstvena suradnja" (Fond “Jedinstvo uz pomoć znanja”).

http://www.gfos.unios.hr/homepage/otvoren-natjecaj-za-potporu-moja-prva-suradnja-u-sklopu-programa-znanstvene-suradnje

 

 


 

 

Opširnije

Objavljen natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2016. godinu

Datum objave: 23.01.2017.

Na temelju članka 13. Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost raspisuje Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2016. godinu

1.Nagrada za životno djelo

Nagrada za životno djelo podjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.

2.Godišnja nagrada za znanost podjeljuje se za:

 • značajno znanstveno dostignuće
 • znanstveno otkriće
 • primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada.

3.Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti podjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

4.Godišnja nagrada znanstvenim novacima

Godišnja nagrada podjeljuje se mladim znanstvenicima do 35 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstvenoistraživačkome radu, za objavljivanje zapaženoga članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.

Nagrade  se podjeljuju za sljedeća znanstvena područja:

 • prirodne znanosti
 • tehničke znanosti
 • biomedicina i zdravstvo
 • biotehničke znanosti
 • društvene znanosti
 • humanističke znanosti.

Poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrada mogu dati: sveučilišta i njihove sastavnice,  veleučilišta i visoke škole, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te druge pravne osobe koje su posebnim zakonom ovlaštene obavljati znanstvenoistraživačku djelatnost, kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.

Rok za podnošenje poticaja je do 20. veljače 2017. godine.

 

Natječaj, upute i obrazac za prijavu nalaze se na mrežoj stranici:  http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15188&sec=1933

 

 

 


 

Opširnije

Stipendije zaklade British Scholarship Trust za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima 2017./2018.

Datum objave: 23.01.2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada „British Scholarship Trust“ pozivaju zainteresirane znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1 do 3 mjeseca tijekom akad. g. 2017./2018. Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2017. neće navršiti 30 godina. Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu.

Natječaj je otvoren do 1. ožujka 2017.

 

Detaljne informacije o natječaju možete pronaći na mrežnoj stranici: http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/stipendije-zaklade-british-scholarship-trust-za-znanstveno-istrazivanje-na-britanskim-sveucilistima-2017-2018-/

 

 

 


 

Opširnije

HAZU objavila Javni natječaj za dodjelu sredstava iz Zaklade HAZU za 2017. godinu

Datum objave: 23.01.2017.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavila je Javni natječaj za dodjelu sredstava iz Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2017. godinu, za potpomaganje slijedećih aktivnosti: izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti, organiziranje znanstvenih skupova, razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada, otkup umjetnina.

Ukupna svota predviđena devetnaestim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2017. iznosi 1.500.000,00 kn.

Pravo predlaganja projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti imaju samo registrirane nakladničke organizacije uz navođenje ukupnih troškova projekta. Uz prijedlog je potrebno priložiti najmanje jednu recenziju. 

Natječaj je otvoren do 15. veljače 2017. godine.

 

Tekst natječaja: 2017_NatjecajZakladeHAZUza2017.pdf

 

Prijavni obrazac: HAZU Formular_natjecaj_za_2017 .doc

 

 


 

Opširnije

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na poziv “Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”

Datum objave: 23.01.2017.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 26. siječnja 2017. godine organizira informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje na Poziv „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“.

Radionica će se održati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva (Unska 3, Zagreb) od 10,00 do 13,00 sati.

Tijekom čitavog događanja bit će omogućen prijenos uživo. Za praćenje informativne radionice putem prijenosa uživo nije potrebna prijava.  Web adresa putem koje će se moći pristupiti prijenosu uživo je: https://www.youtube.com/user/Uredzaudruge/live

 

Program radionice_ESF_DKU.pdf

 

 


 

Opširnije

Novi natječaj: Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Datum objave: 23.01.2017.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Krajnji rok za prijavu: 28.2.2017.

Prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

 

Pozivom se ističe važnost suradnje visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana, čime se doprinosi ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice. Društveno korisno učenje prepoznaje se kao učinkovit način povezivanja studenata i visokoškolskih nastavnika s organizacijama civilnoga društva i širom društvenom zajednicom te kao važan poticaj u pronalaženju prvog posla po završetku školovanja.

Ovim Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja. Time se odgovara na potrebu jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva za bolje upravljanje i doprinos društveno-gospodarskom rastu, osnažuju se stručni, analitički i zagovarački kapaciteti organizacija civilnoga društva, ali se ujedno, angažmanom studenata i zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja, pridonosi i podizanju kvalitete pružanja postojećih, ali i osmišljavanju inovativnih usluga od javnog interesa u različitim sektorima.

 

Daljnje informacije na poveznici:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1321

 

 

 

 


 

Opširnije