Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Najava objave poziva na dostavu projektnih prijedloga "Druga prilika za stjecanje kvalifikacija u visokom obrazovanju"

Datum objave: 16.03.2020.

Prema indikativnom planu objave poziva tijekom 2020. najavljenog u okviru Europskog socijalnog fonda planirana je objava poziva:

 

Druga prilika za stjecanje kvalifikacija u visokom obrazovanju

U okviru poziva „Druga prilika za stjecanje kvalifikacija u visokom obrazovanju“ možete ostvariti bespovratna sredstva u najmanjem iznosu od 500.000,00, odnosno najvišem do 4.000.000,00 kn. Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive projektne aktivnosti odnose se na financiranje troškova studija za pripadnike NEET skupine (eng. Not in Employment, Education or Training) u koju pripadaju mlade osobe dobi od 18 do 24 godine koje su nezaposlene te isključene iz obrazovanja i usavršavanja, a podrazumijevaju:

 • provedbu istraživanja o studentima koji su napustili studij,
 • provedbu individualiziranog savjetovanja,
 • razvijanje digitalnih kompetencija te alata za samoprocjenu kompetencija,
 • izradu i izvođenje individualiziranih programa nastavka i završetka studija,
 • financiranje troškova studija povratnika u status redovnog studenta te
 • dodjeljivanje mentora koji će pratiti i motivirati studenta.

 

Objava poziva na dostavu projektnih prijedloga planirana je u lipnju 2020. godine.

 

Opširnije

JRC launches a new call for the Collaborative Doctoral Partnership Program

Datum objave: 05.03.2020.

 

The importance of science-based evidence for policy-making is increasingly recognised by decision-makers and finds resonance in academia. To enhance the science-policy interface, the JRC has launched the Collaborative Doctoral Partnership (CDP) program to establish collaborations with Higher Education Institutions (HEI) and universities from EU Member States and countries associated to the EU Research Programme Horizon 2020. The partnership will offer opportunities to a new generation of doctoral students, with a particular focus on research for policy-making.

 

Više o pozivu u dokumentu u privitku.

 

Jrc-cdp-call-2020.pdf

Opširnije

HEP Natječaj za donacije 2020.

Datum objave: 28.02.2020.

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2020. godini.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

 • Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 • Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
 • Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 • Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

 

Više o pozivu na poveznici:

http://www.hep.hr/drustvena-odgovornost/sponzorstva-i-donacije/natjecaj-za-donacije-2020/3499

 

 

Opširnije

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Datum objave: 06.02.2020.

Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (izuzev temeljnih istraživanja) koje uključuju vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju, te aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 31. siječnja 2020. godine od 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na sljedeću adresu iri2@mingo.hr.

Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan pravilima Poziva.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

Više na poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja-faza-ii/

Opširnije

Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-2020-02)

Datum objave: 09.12.2019.

Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-2020-02) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama.
Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. 
 
Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Ukratko o natječaju UIP-2020-02:
 
Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kompetitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
 
Rok za prijavu: 13. veljače 2020., u 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
 
Cjelokupna prijavna i natječajna dokumentacija bit će dostupna na mrežnim stranicama Zaklade u petak, 6. prosinca 2019. godine s dodatnim informacijama.
Opširnije

Objavljen natječaj Istraživački projekti - HRZZ

Datum objave: 09.12.2019.

 
Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.
 
Ukratko o natječaju IP-2020-02:
 
Rok za prijavu: 13. veljače 2020. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 4 godine

Više na poveznici:

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53

Opširnije

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

Datum objave: 29.11.2019.

 

Svrha natječaja je stabilno financiranje razvoja karijera doktoranada. Mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.
 
Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
 
Datum raspisivanja natječaja: 19. studeni 2019. godine
Rok za prijavu mentora: 10. siječnja 2020. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 200
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak: sredina 2020. godine

 

Više o pozivu na:

 

https://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53

 

 

Opširnije

Najave novih natječaja

Datum objave: 21.10.2019.

 

 

 

 

U narednim mjesecima, prema najavi HRZZ-a, uslijediti će objava sljedećih natječaja:

“Istraživački projekti” (IP-2020-02) 

“Uspostavni istraživački projekti” (UIP-2020-02)

"Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti 2019."

Bilateralni slovensko-hrvatski natječaj

Javni poziv za imenovanje HRZZ panela za vrednovanje

Više o najavi na poveznici:

 

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2615

 

 

Opširnije

U tijeku prijave za CEEPUS program - ljetni semestar 2019./2020.

Datum objave: 07.10.2019.

Obavještavamo vas da se svo zainteresirano nastavno osoblje kao i studenti trenutno mogu prijaviti za CEEPUS u ljetnom semestru 2019./2010. do 30.10.2019.

CEEPUS mreža CIII-HR-1302-02-1920 - Research and Education of Environmental Risks, čiji je glavni koordinator Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, okuplja ukupno 15 ustanova iz 7 zemalja. Popis ustanova se nalazi u privitku, kao i kratki opis mreže.

Kategorije mobilnosti u sklopu CEEPUS mreže su:

 1. a) student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti semestralnu mobilnost te je trajanje ove vrste mobilnosti najmanje tri mjeseca.
 2. b) short-term student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti mobilnost u svrhu istraživanja za završni rad/disertaciju. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest jedan mjesec.
 3. c) teacher: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuje nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada u ustanovi domaćinu te razvijanja međusveučilišne suradnje. Sukladno Radnom programu, uvjet je za odobravanje ove vrste mobilnosti održavanje šest sati nastavnog/mentorskog rada tjednoMinimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest pet dana, odnosno tri dana u slučaju kratke grupne mobilnosti.

Za daljnje informacije slobodno se obratite koordinatoru mreže izv.prof.dr.sc. Marijani Hadzima-Nyarko, dipl.ing.građ. (e-mail: mhadzima@gfos.hr).

Prijave se vrše na stranicama:

http://www.ceepus.info/#nbb

http://www.mobilnost.hr

 

Dokumenti u privitku:

long-programme-of-ciii-hr-1302-02-1920-research-and-education-of-environmental-risks-1.pdf

popis-partnera-1.pdf

 

Opširnije

Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskih promjena

Datum objave: 16.09.2019.

 

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti subjekti koji ispunjavaju uvjete iz definicije istraživačke organizacije i/ili istraživačke infrastrukture navedene u točki 1.7. Uputa za Prijavitelje.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Prijavitelj može imati više od jednog partnera.

Partneri u sklopu ovog Poziva mogu biti subjekti koji ispunjavaju uvjete iz definicije istraživačke organizacije i/ili istraživačke infrastrukture u skladu s definicijama istraživačke organizacije i istraživačke infrastrukture koje su sadržane u točki 1.3. Okvira zajednice i koji su navedeni i u točki 1.7. Uputa za prijavitelje.

 

 

Više na poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/shema-za-jacanje-primijenjenih-istrazivanja-za-mjere-prilagodbe-klimatskih-promjena/

Opširnije

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Datum objave: 16.09.2019.

 

Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s institucijama za istraživanje i razvoj. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

 

Više na poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja-faza-ii/

 

Opširnije