Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu hrvatsko-srpske suradnje

Datum objave: 26.04.2018.

 

Objavljen je natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-srpske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. godine

Uvjeti prijave

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje međusobnih posjeta znanstvenika (troškovi putovanja i boravaka) u cilju provođenja zajedničkih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja:

 • biomedicina
 • hrana, poljoprivreda i biotehnologija
 • zaštita okoliša
 • izgradnja informacijskog društva
 • obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost
 • novi materijali
 • društvene i humanističke znanosti.

Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.

Preduvjet za prijavu je definiran zajednički znanstveno-istraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja.

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz pismenu suglasnost voditelja, najmanje 18 mjeseci do završetka projekta) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz sredstava EU-a.

Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

 • doktorat znanosti
 • najmanje znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.

Minimalan broj suradnika (uz voditelja) na projektu je dva, a maksimalan šest. U sklopu ovoga natječaja moguće je prijaviti sudjelovanje samo na jednom projektu (ili kao voditelj ili kao suradnik).

Natječaj je otvoren svim znanstvenim institutima i visokim učilištima Republike Hrvatske, a prednost pri izboru imat će projekti u koje su aktivno uključeni mladi istraživači uzevši u obzir mogućnosti njihova uključivanja u europske programe za znanost, projekti čiji voditelji nisu sudjelovali u prethodnim natječajima te oni prijedlozi projekata koji imaju potencijal za nastavak suradnje u sklopu Okvirnoga programa EU-a Obzor 2020.

Sufinanciranje projekata

Sredstva koja u sklopu ovog natječaja dodjeljuju hrvatska i srpska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć za troškove putovanja i boravaka suradnika na projektu. Troškove putovanja i zdravstvenog osiguranja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka (smještaj i dnevnice te putne troškove na svom teritoriju potrebne za realizaciju suradnje na odobrenom projektu) zemlja primateljica.

Planirani iznos namijenjen za sufinanciranja putovanja i boravaka suradnika na projektu je 1.500,00 eura za jednu godinu projekta, odnosno 3.000,00 eura za obje godine.

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekata je stručno i financijsko izvješće o ostvarenim rezultatima i utrošenim sredstvima u prvoj godini istraživanja.

Odluku o broju odobrenih projekata te iznosu odobrenih sredstava donijet će Mješovito povjerenstvo za znanstveno-tehnološku suradnju do kraja 2018. godine.

Zajednički prihvaćeni projekti temeljit će se na rezultatima evaluacije u svakoj državi koja će biti u skladu sa sljedećim kriterijima:

 1. relevantnost programa financiranja
 2. stimuliranje novih bilateralnih projekata
 3. multilateralno umrežavanje i povezivanje
 4. kvaliteta i originalnost istraživačkog pristupa
 5. kvalifikacija voditelja projekta
 6. potpora mladim istraživačima
 7. zajednički interes.

Nakon što svaki partner u zajedničkom projektu podnese prijedlog svojoj nadležnoj instituciji, u svakoj državi provest će se interna procedura evaluacije.

Način prijave

Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom u skladu s propisanim uvjetima i na propisanim prijavnim obrascima hrvatski voditelj projekta u natječajnome roku podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a srpski voditelj projekta prijavu podnosi Ministarstvu prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Projekti koji nisu prijavljeni u propisanome roku neće se razmatrati.

Projektna prijava dostavlja se na hrvatskome jeziku.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • ispunjen i potpisan prijavni obrazac (u privitku)
 • životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu
 • životopise svih hrvatskih i svih srpskih sudionika na projektu u Europass formatu
 • popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i srpskih sudionika na projektu)
 • kratki opis partnerske ustanove u Srbiji
 • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkom obliku na adresu: silvana.siebert@mzo.hr, a jedan ovjeren primjerak do 20. lipnja 2018. godine na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalna služba za koordinaciju politika, europske poslove i međunarodnu suradnju (Natječaj za hrvatsko-srpske projekte)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: +385 1 4594 452 ili na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr

Kontakt u Srbiji:

Željka Dukić
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd
Tel.: +381 11 36 16 529
Faks: +381 11 36 16 529

e-mail: zeljka.dukic@mpn.gov.rs

 

Više na:

 

https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-sufinanciranje-znanstveno-istrazivackih-projekata-u-sklopu-hrvatsko-srpske-suradnje

Opširnije

Marie Sklodowska-Curie akcija za individualne stipendije u 2018.

Datum objave: 17.04.2018.

 

 

U okviru Marie Sklodowska-Curie akcija za individualne stipendije u 2018. godini izdvojeno je 273 milijuna eura.

Novim radnim programom, iskusni istraživači imaju dodatne mogućnosti u okviru Individualne stipendije:

 • u okviru Career restart panela trajanje projekta produženo je na 36 mjeseci, odnosno na 3 godine;
 • u cilju boljeg transfera znanja, tijekom provođenja Globalne stipendije istraživačima je omogućeno da prije odlazne faze provedu minimalno tri mjeseca u organizaciji domaćinu u EU/AC putem koje prijavljuju stipendiju;
 • istraživači imaju mogućnost za provođenje Individualne stipendije u ekvivalentu pola radnog vremena (part-time). Cilj ove inicijative je mogućnost provođenja dodatnih aktivnosti istraživača tijekom provedbe projekta (poput poduzetničkih aktivnosti, predavanja na fakultetu, sudjelovanja na dodatnim usavršavanjima itd.);
 • projektne prijave iz MSCA IF natječaja u 2019. godini, u kojima je organizacija domaćin smještena u Widening zemljama, a koje nisu financirane putem MSCA IF budžeta, automatski će biti prebačene u panel Widening stipendija.

 

Vodič za prijavitelje dostupan je ovdje.

Opširnije

Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2018. godini

Datum objave: 05.04.2018.

 

 

 

Objavljen je JAVNI POZIV za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2018. godini.

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u ovome području te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke.

Znanstvenom i znanstvenostručnom školom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.

Više na poveznici:

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-financijsku-potporu-u-pripremi-odrzavanju-znanstvenih-znanstvenostrucnih-skupova-1

 

Opširnije

Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2018. godini

Datum objave: 05.04.2018.

 

 

 

Objavljen je JAVNI POZIV za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2018. godini.

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu nakladnicima znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti.

Časopisom se, u smislu prvoga stavka, smatra serijska publikacija koja se objavljuje barem jedanput godišnje u tiskanome i/ili elektroničkome obliku.

Časopisi su svrstani u sljedeće dvije kategorije:

 •  znanstveni časopis,
 •  časopis za popularizaciju znanosti.

Znanstveni su časopisi oni u kojima najmanje 60% ukupnoga opsega čini znanstveni dio. U znanstvenome dijelu časopisa sadržaj čine znanstveni članci i nova građa (u znanstvenom području humanističkih znanosti). Znanstveni članci mogu se kategorizirati kao izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja i pregledni radovi. Znanstveni časopisi mogu imati i stručni dio u kome sadržaj čine stručni članci, recenzije, ocjene, prikazi, urednički uvodnici i sl.

Rok za prijavu: 4. svibnja 2018.

Više na poveznici:

 

https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-financijsku-potporu-znanstvenim-casopisima-casopisima-za-popularizaciju-znanosti-u-1

 

Opširnije

Najava o otvaranju natječaja "Partnerstvo u istraživanjima"

Datum objave: 04.04.2018.

 
Tijekom travnja raspisati će se natječaj "Partnerstvo u istraživanjima" s ciljem potpore partnerstva u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: javna ustanova) i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva: tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije itd. (u daljnjem tekstu: partnerska organizacija).
Program podupire relevantna znanstvena istraživanja, koja mogu ubrzati razvoj novih i postojećih poduzeća te nastoji privući one predstavnike partnerskih organizacija koji će značajno doprinijeti ekonomskom, tehnologijskom i društvenom razvoju Republike Hrvatske.
Posebni cilj ovoga programa je provedba partnerskog istraživanja kako bi se:
 • Podržala istraživanja koja imaju potencijal za vidljiv i relevantan ekonomski ili društveni učinak
 • Jačale veze između hrvatskih javnih znanstvenih ustanova i gospodarstva
 • Omogućio transfer znanja i/ili tehnologija
 • Uspostavile poveznice s korisnicima rezultata istraživanja.
 
Datum raspisivanja natječaja: travanj, 2018.
Očekivani rokovi za prijavu: početkom srpnja i prosinca 2018.

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Voditelj projekta: istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.

Ukupni proračun natječaja (financiranje Zaklade): 15.000.000,00 kn
Godišnji iznos financiranja po projektu (financiranje Zaklade): financiranje koje po projektu dodjeljuje HRZZ iznosi 200.000,00 do 500.000,00 kn godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kn.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.
Financijsko sudjelovanje partnerske ustanove u iznosu od najmanje 50% sredstava ukupne vrijednosti projekta (u slučaju da je u projekt uključeno više partnera, oni zajedno moraju osigurati 50% ukupne vrijednosti projekta). HRZZ će podržati samo one projekte koji opravdavaju visinu udjela financijskog sudjelovanja partnerske ustanove i koji uplate ugovorena financijska sredstava na račun javne ustanove koja provodi projekt (s jasno naznačenom svrhom za potrebe projekta).
 
Kontakt
Upiti vezani uz natječaje zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: partner@hrzz.hr.
Opširnije

Objavljen Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020.

Datum objave: 04.04.2018.

Upravljačko tijelo je objavilo Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020.

 

Prijave se podnose putem elektroničkog sustava eMS.

 

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 05. srpnja 2018. u 12,00 sati.

 

Poziv je otvoren za sve prioritetne osi i specifične ciljeve.

 

Paket dokumenata za prijavu kao i dodatni dokumenti koji mogu pomoći prijaviteljima, a koje je pripremilo Zajedničko tajništvo i Upravljačko tijelo dostupni su na mrežnoj stranici

Programa: http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/2nd-call-proposals/.

 

Pitanja i odgovori

Pitanja o Drugom pozivu mogu se poslati na engleskom jeziku putem elektroničke pošte najkasnije 10 dana prije roka za prijavu projektnih prijedloga, s jasnom naznakom reference Poziva na slijedeću adresu elektroničke pošte: js@interreg-croatia-serbia2014-2020.eu.

Konačnu odluku o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti i troškova donijeti će Zajedničko upravljački odbor tijekom procesa ocjene projektnih prijedloga, stoga prethodno mišljenje o prihvatljivosti neće biti dostavljeno u Pitanjima i odgovorima.

 

Informativne radionice će biti organizirana i otvorene za sve potencijalne prijavitelje iz obje partnerske zemlje. Prezentacije će biti na nacionalnim jezicima. Savjetujemo da se potencijalni prijavitelji registriraju za pojedine radionice na lokacijama koje im odgovaraju. Zbog ograničenog broja mjesta, najviše 2 osobe po instituciji će moći prisustvovati na jednoj radionici.

Raspored radionica: 

Datum Mjesto Poveznica za registraciju
 

 

18 travanj 2018

Subotica Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia, Information session in Subotica, 18 April 2018
 

 

19 travanj 2018

Sremska Mitrovica Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, Information session in Sremska Mitrovica, 19 April 2018
 

 

25 travanj 2018

Ilok Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020 in Ilok, 25 April 2018
 

 

26 travanj 2018

Našice Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020, Information session in Našice, 26 April 2018

 

 

 

Opširnije

Otvoren natječaj "Tenure Track Pilot program"

Datum objave: 03.04.2018.Okvirni sporazum između Saveznog vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, potpisan 30. lipnja 2015., definira opće ciljeve Švicarsko-hrvatske suradnje.
Cilj programa je pružanje podrške uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje. Ovaj program za izvrsne mlade znanstvenike predstavlja novi model razvoja karijere na temelju jasnih i međunarodno konkurentnih i, što je još važnije, međunarodno usporedivih kriterija, zasnovanih na zaslugama.
 
Financirat će se 4-5 neovisnih istraživačkih grupa.
 
Datum raspisivanja natječaja: 3. travnja 2018.
Rok za prijavu: 3. srpanj 2018. (13:00, CET).

Predregistracija: Predregistracija je obavezna.
Prije prijave na natječaj potrebno je napraviti predregistraciju. Rok za predregistraciju je 20. svibnja 2018. godine, 13:00 (CET).

Istraživačka područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, tehničke znanosti i prirodne znanosti te interdisciplinarni prijedlozi
Glavni istraživači: znanstvenik bilo kojeg državljanstva u ranoj fazi razvoja karijere
Najveći iznos po projektu: 900.000 CHF do 1.100.000 CHF ili od 6.194.117 HRK do 7.570.587 HRK
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
Okvirni početak projekta: siječanj 2019. godine
Jezik: Svi dokumenti dostavljaju se na engleskom jeziku.
 
Sva pitanja dostavljaju se isključivo na engleskom jeziku na e-mail adresu: ttp@hrzz.hr
 
VIše na poveznici: 
 
 
Opširnije

Objavljen natječaj ADRION 2014. -2020. – 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Datum objave: 03.04.2018.

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama Jadransko - jonskog područja na dostavu prijava u okviru 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Prioritetnu os 2: Održiva regija.

Projekti će se sufinancirati u području očuvanja i promicanja prirodnih i kulturnih resursa, te moraju pridonositi ciljevima Strategije EU za Jadransko – jonsku regiju (EUSAIR). Detaljne uvjete i rokove za 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga možete pronaći na programskoj web stranici: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/second-call-for-proposals-priority-axis-2/.
Kako bi izradili kvalitetne projektne prijedloge, neophodno je pročitati Program suradnje, Programski priručnik 2 Poziv – Prioritetna os 2 te sve relevantne programske dokumente koje možete preuzeti na sljedećoj poveznici: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/second-call-for-proposals-priority-axis-2-application-documents/.
 
Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni elektronskim putem pomoću on-line alata za praćenje Interreg ADRION programa, ADRION eMS. Svi potencijalni prijavitelji se pozivaju da pažljivo pročitaju pripadajući Programski priručnik – Vodič za korištenje eMS-a (Guidance on the use of eMS), te off-line prijavni obrazac kako bi lakše izradili projektni prijedlog kroz alat za praćenje.
 
Poziv će biti otvoren od 26. ožujka do 26. lipnja. 2018. do 15:00 (CET) sati. Prijava će se vršiti u jednom koraku, na engleskom jeziku te isključivo putem programskog alata za praćenje ADRION eMS.
 
Za sve dodatne informacije moguće je kontaktirati nacionalne kontakt točke (http://www.adrioninterreg.eu/index.php/contacts/contact-point/#tab-id-3) ili Zajedničko tajništvo (http://www.adrioninterreg.eu/index.php/contacts/joint-secretariat/).
  
Financijska sredstva na raspolaganju u sklopu 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga programa za Prioritetnu os 2: Održiva regija iznose 34.354.026,50 eura ERDF/IPA sredstava. 

Opširnije

Otvoren program Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća

Datum objave: 29.03.2018.

 

Ovim programom potiče se razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekta radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjete voditeljima ERC projekata koji se trenutno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjetu, u trajanju od 3 do 4 mjeseca.

Ukratko o natječaju:
- Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
- Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.

Datum raspisivanja natječaja: 29. ožujka 2018.
Rok za prijavu: 2. svibnja 2018. do 13:00
 
Više na poveznici:
 
Opširnije

Objavljen natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike

Datum objave: 28.03.2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike.

STIPENDIJE ZA STUDIJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE - ZA SVA ZNANSTVENA PODRUČJA

 1. Sedam (7) stipendija u trajanju od devet (9) mjeseci za diplomski i poslijediplomski studij svih znanstvenih disciplina.

Prednost će se dati kandidatima koji imaju završen diplomski studij i prijavljuju se za Master 2 program.
Stipendije se moraju iskoristiti u akademskoj godini 2018./2019. Osim u iznimnim slučajevima, stipendije se počinju provoditi u listopadu 2018.
Kandidati koji su prethodno bili dobitnici ove stipendije ne mogu se ponovno prijaviti za istu vrstu stipendije.

 1. Šest (6) mjeseci stipendija za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca.

Stipendije su namijenjene mladim stručnjacima i studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) te poslijediplomske studije svih znanstvenih disciplina.

Stipendije se moraju provesti do kraja 2018. godine.

Rok: 15. travnja 2018.

 

Više o natječaju na poveznici: 

https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-vlade-francuske-republike

 

Opširnije

Objavljen natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu hrvatsko-mađarske suradnje

Datum objave: 28.03.2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-mađarske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. godine

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i mađarskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja:

 • znanosti o životu
 • agronomija
 • ICT i inženjerstvo
 • biotehnologija
 • ekologija i zaštita okoliša
 • energetika

Prednost će imati oni prijedlozi projekata koji imaju potencijal za nastavak suradnje u sklopu Okvirnoga programa EU-a Obzor 2020.

Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.

Preduvjet za prijavu je definiran zajednički znanstvenoistraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja.

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (najmanje 18 mjeseci do završetka projekta) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata.

Rok: 19. travnja 2018.

 

Više o natječaju: 

https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-sufinanciranje-znanstvenoistrazivackih-projekata-u-sklopu-hrvatsko-madarske-suradnje

 

Opširnije