Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Objavljen natječaj ADRION 2014. -2020. – 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Datum objave: 03.04.2018.

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama Jadransko - jonskog područja na dostavu prijava u okviru 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Prioritetnu os 2: Održiva regija.

Projekti će se sufinancirati u području očuvanja i promicanja prirodnih i kulturnih resursa, te moraju pridonositi ciljevima Strategije EU za Jadransko – jonsku regiju (EUSAIR). Detaljne uvjete i rokove za 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga možete pronaći na programskoj web stranici: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/second-call-for-proposals-priority-axis-2/.
Kako bi izradili kvalitetne projektne prijedloge, neophodno je pročitati Program suradnje, Programski priručnik 2 Poziv – Prioritetna os 2 te sve relevantne programske dokumente koje možete preuzeti na sljedećoj poveznici: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/second-call-for-proposals-priority-axis-2-application-documents/.
 
Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni elektronskim putem pomoću on-line alata za praćenje Interreg ADRION programa, ADRION eMS. Svi potencijalni prijavitelji se pozivaju da pažljivo pročitaju pripadajući Programski priručnik – Vodič za korištenje eMS-a (Guidance on the use of eMS), te off-line prijavni obrazac kako bi lakše izradili projektni prijedlog kroz alat za praćenje.
 
Poziv će biti otvoren od 26. ožujka do 26. lipnja. 2018. do 15:00 (CET) sati. Prijava će se vršiti u jednom koraku, na engleskom jeziku te isključivo putem programskog alata za praćenje ADRION eMS.
 
Za sve dodatne informacije moguće je kontaktirati nacionalne kontakt točke (http://www.adrioninterreg.eu/index.php/contacts/contact-point/#tab-id-3) ili Zajedničko tajništvo (http://www.adrioninterreg.eu/index.php/contacts/joint-secretariat/).
  
Financijska sredstva na raspolaganju u sklopu 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga programa za Prioritetnu os 2: Održiva regija iznose 34.354.026,50 eura ERDF/IPA sredstava. 

Opširnije

Otvoren program Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća

Datum objave: 29.03.2018.

 

Ovim programom potiče se razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekta radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjete voditeljima ERC projekata koji se trenutno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjetu, u trajanju od 3 do 4 mjeseca.

Ukratko o natječaju:
- Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
- Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.

Datum raspisivanja natječaja: 29. ožujka 2018.
Rok za prijavu: 2. svibnja 2018. do 13:00
 
Više na poveznici:
 
Opširnije

Objavljen natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike

Datum objave: 28.03.2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike.

STIPENDIJE ZA STUDIJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE - ZA SVA ZNANSTVENA PODRUČJA

 1. Sedam (7) stipendija u trajanju od devet (9) mjeseci za diplomski i poslijediplomski studij svih znanstvenih disciplina.

Prednost će se dati kandidatima koji imaju završen diplomski studij i prijavljuju se za Master 2 program.
Stipendije se moraju iskoristiti u akademskoj godini 2018./2019. Osim u iznimnim slučajevima, stipendije se počinju provoditi u listopadu 2018.
Kandidati koji su prethodno bili dobitnici ove stipendije ne mogu se ponovno prijaviti za istu vrstu stipendije.

 1. Šest (6) mjeseci stipendija za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca.

Stipendije su namijenjene mladim stručnjacima i studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) te poslijediplomske studije svih znanstvenih disciplina.

Stipendije se moraju provesti do kraja 2018. godine.

Rok: 15. travnja 2018.

 

Više o natječaju na poveznici: 

https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-vlade-francuske-republike

 

Opširnije

Objavljen natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu hrvatsko-mađarske suradnje

Datum objave: 28.03.2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-mađarske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. godine

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i mađarskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja:

 • znanosti o životu
 • agronomija
 • ICT i inženjerstvo
 • biotehnologija
 • ekologija i zaštita okoliša
 • energetika

Prednost će imati oni prijedlozi projekata koji imaju potencijal za nastavak suradnje u sklopu Okvirnoga programa EU-a Obzor 2020.

Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.

Preduvjet za prijavu je definiran zajednički znanstvenoistraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja.

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (najmanje 18 mjeseci do završetka projekta) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata.

Rok: 19. travnja 2018.

 

Više o natječaju: 

https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-sufinanciranje-znanstvenoistrazivackih-projekata-u-sklopu-hrvatsko-madarske-suradnje

 

Opširnije

Najava: Konferencija povodom objave Drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020

Datum objave: 22.03.2018.

Dana 17. travnja 2018, u Subotici (Srbija) održati će se Konferencija povodom objave Drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020. 

 

Upravljačko Tijelo će objaviti Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga krajem ožujka 2018, u suradnji s nacionalnim tijelima, Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova Republike Hrvatske i Ministarstvom Europske Integracije Republike Srbije.

 

Na konrerenciji će Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo predstaviti Program, odredbe i uvjete Drugog poziva i primjere dobre prakse zainteresiranim potencijalnim korisnicima u Subotici (Srbija) u Gradskoj vijećnici, Štrosmajerova 3,  dana 17. travnja 2018.

 

Više informacija biti će dostupno uskoro na mrežnoj stranici http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/

Opširnije

Objavljen Poziv Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja UP.03.1.1.03.

Datum objave: 13.03.2018.

 

Obavještavamo Vas da je objavljen Poziv Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja UP.03.1.1.03. u modalitetu otvorenog privremenog poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga 4. lipnja 2018. godine.  

 

Prijavitelji: Visoka učilišta

Raspoloživost sredstava: 100.000.000,00 KN

 

Sažetak: Radi pune primjene HKO-a u visokom obrazovanju ovim Pozivom omogućit će se izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija uz korištenje smjernica i metodologija razvijenih kroz ESF projekt „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a" te modernizacija i/ili izrada novih studijskih programa/programa cjeloživotnog učenja usklađenih s novo izrađenim standardima kvalifikacija. Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se standardizacija kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja.

 

Opći cilj: Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a

Specifični cilj: Razvoj programa, izrada alata za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unaprjeđenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju

Ciljne skupine: Nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima, visokoobrazovne ustanove

Ukupan iznos Poziva: 100.000.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 1.000.000,00 KN
Maksimalni iznos potpore po projektu: 4.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 24 – 36 mjeseci

Više na poveznici:

http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/provedba-hko-a-na-razini-visokog-obrazovanja/

 

Opširnije

Prijavite se u Bazu evaluatora Cyprus Research Promotion Foundation - IRIS Evaluators’ Database

Datum objave: 12.03.2018.

 

U cilju prikupljanja evaluatora iz cijele Europe, Cyprus Research Promotion Foundation (RPF) poziva zainteresirane istraživače da se prijave za evaluatore kako bi sudjelovali u evaluacijama projektnih prijedloga u okviru programa RESTART 2016-2020.

Projektni prijedlozi i ostala dokumentacija evaluirat će se na engleskom jeziku. Više informacija dostupno je ovdje, dok se registrirati možete ovdje.

Opširnije

Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: Program Fulbright za akademsku godinu 2019./2020.

Datum objave: 12.03.2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe EU-a i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH raspisuju natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2019./2020.:

 1. Stipendije za postdoktorska istraživanja u trajanju od jednog ili dva semestra (5 ili 9 mjeseci);
 2. Stipendije za preddoktorska istraživanja u trajanju od dva semestra (9 mjeseci; uvjet: akademski naziv magistra znanosti ili upisan doktorski studij u RH).

Opći uvjeti:

Stipendije se dodjeljuju za istraživanje i usavršavanje na sveučilištima u SAD-u.
Stipendije nisu namijenjene za razdoblje studija niti omogućuju stjecanje akademskoga naziva u SAD-u.
Kandidati trebaju podnijeti dokaz o hrvatskom državljanstvu, zaposlenju u RH i znanju engleskoga jezika.

Rok za prijavu: 12. svibnja 2018.

Više informacija o programu, detaljne upute i obrasci za online prijavu nalaze se na web-stranici Veleposlanstva SAD-a.

Razmatrat će se samo prijave s potpunom dokumentacijom.

Osim online prijave potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Dodatna dokumentacija šalje se do naznačenoga roka na sljedeću adresu:

Embassy of the United States of America
Public Affairs Office
attn. Fulbright Croatia Program
Ulica Thomasa Jeffersona 2
10 010 Zagreb

Opširnije

Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike

Datum objave: 12.03.2018.

 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike.

STIPENDIJE ZA STUDIJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE - ZA SVA ZNANSTVENA PODRUČJA

 1. Sedam (7) stipendija u trajanju od devet (9) mjeseci za diplomski i poslijediplomski studij svih znanstvenih disciplina.

Prednost će se dati kandidatima koji imaju završen diplomski studij i prijavljuju se za Master 2 program.
Stipendije se moraju iskoristiti u akademskoj godini 2018./2019. Osim u iznimnim slučajevima, stipendije se počinju provoditi u listopadu 2018.
Kandidati koji su prethodno bili dobitnici ove stipendije ne mogu se ponovno prijaviti za istu vrstu stipendije.

 1. Šest (6) mjeseci stipendija za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca.

Stipendije su namijenjene mladim stručnjacima i studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) te poslijediplomske studije svih znanstvenih disciplina.

Stipendije se moraju provesti do kraja 2018. godine.

Prijava na natječaj mora sadržavati sljedeće dokumente:

 • životopis u Europass formatu;
 • ovjerenu presliku diplome najviše završene razine obrazovanja (za prijave koje se moraju dostaviti na francuskome ili engleskome jeziku potrebno je priložiti ovjereni prijevod diplome, ako original nije na jednom od spomenutih jezika);
 • ovjereni prijepis ocjena posljednje završene ili trenutne razine studija (pristupnici koji nisu diplomirali prilažu samo prijepis ocjena). Kandidati koji su završili studij dostavljaju dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena zadnje razine studija. Prijepis ocjena (ili dopunsku ispravu o studiju) nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik;
 • neovjerenu presliku domovnice (domovnicu nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik);
 • otisnut on-line obrazac, popunjen na francuskome ili engleskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici;
 • otisnut on-line obrazac ispunjen na hrvatskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici;
 • prijedlog projekta (studijski plan): treba sadržavati jasan i sažet opis ciljeva odabranoga studija ili istraživanja; objašnjenje važnosti boravka u Francuskoj za realizaciju studija, odnosno istraživanja, kao i važnosti za osobni profesionalni razvoj kandidata te mogućega utjecaja mobilnosti na matičnu ustanovu;
 • objašnjenje razloga odabira pojedinoga studija te odabrane francuske ustanove, kao i sažet, jasan opis motivacije;
 • prihvatno pismo francuske ustanove ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranim visokim učilištem (korespondencija sa sveučilištem iz koje je vidljiv ostvaren kontakt s nadležnim osobama/službama sveučilišta, u obliku e-pošte, preslike podnesene prijave za upis na sveučilište i slično);
 • dokaz o znanju francuskoga ili engleskoga jezika, ovisno o tome na kojem se jeziku održava studij, odnosno stručno usavršavanje (poželjno da ga kandidat posjeduje, ali nije obvezan dio prijavne dokumentacije);
 • ako je moguće, pismo preporuke hrvatske ustanove ili poslodavca iz kojega je vidljiva potpora kandidatu za odlazak na predloženo stručno usavršavanje (samo za stipendije za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca).

Kriteriji formalne prihvatljivosti:

 • kandidati moraju biti mlađi od 36 godina;
 • kandidati moraju imati završen preddiplomski studij u Hrvatskoj;
 • kandidati koji su u trenutku prijave upisani na cjelokupni studij u Francuskoj, ili u trenutku prijave imaju prebivalište u Francuskoj, nisu formalno prihvatljivi;
 • kandidati trebaju dostaviti cjelokupnu prijavnu dokumentaciju, sukladno uvjetima natječaja.

Kvalitativni kriteriji za dodjelu stipendija:

 • akademska izvrsnost;
 • kvaliteta studijskoga plana;
 • učinak mobilnosti i važnost boravka u Francuskoj za profesionalni razvoj kandidata;
 • učinak mobilnosti na razvoj te jačanje suradnje između matične ustanove kandidata u Hrvatskoj i ustanove primateljice u Francuskoj (za stipendije za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje);
 • izvrsno znanje stranoga jezika na kojemu se održava studij, odnosno stručno usavršavanje.

Znanje francuskoga jezika je prednost, ali nije uvjet za dodjelu stipendije.

Rok za podnošenje prijava je 15. travnja 2018. godine.

Odluka povjerenstva je konačna te ne podliježe daljnjim izmjenama.

Prijave za stipendije potrebno je dostaviti u dva primjerka, jedan na francuskome ili engleskome jeziku (uz iznimku domovnice i prijepisa ocjena koji mogu biti na hrvatskome jeziku) na adresu Francuskog veleposlanstva te drugi na hrvatskome ili engleskome jeziku na adresu Agencije za mobilnost i programe Europske unije (ako se prijava Agenciji šalje na engleskome jeziku i dalje je potrebno ispuniti on-line prijavni obrazac na hrvatskome jeziku).

Adresa Francuskog veleposlanstva na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

FRANCUSKO VELEPOSLANSTVO
URED ZA SURADNJU I KULTURNU DJELATNOST (SCAC)
(za natječaj)
Hebrangova ul. 2
10 000 Zagreb

Adresa Agencije za mobilnost na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ul. 26
10 000 Zagreb
s naznakom: „za stipendije Vlade Francuske“

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete se obratiti Agenciji za mobilnost i programe Europske unije na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr ili na brojeve telefona: 01/5005 955 ili 01/5497 896 te u Espace Campus France Croatie na tel.: 01/48 83 570 ili adresu elektroničke pošte: zagreb@campusfrance.org.

Opširnije

Poziv za prijavu zahtjeva za financijsku podršku aktivnosti s ciljem povećanja sudjelovanja u programu Obzor 2020.

Datum objave: 07.03.2018.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je poziv za prijavu zahtjeva za financijsku podršku različitih aktivnosti s ciljem povećanja sudjelovanja hrvatskih institucija u programu Obzor 2020. (https://mzo.hr/hr/poziv-na-dostavu-prijava-za-potporu-na-temelju-odluke-o-poticanju-prijave-na-medunarodne?cat=26).

Poziv je objavljen na temelju Odluke o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020., a biti će otvoren kontinuirano tijekom cijele godine odnosno do trenutka dok se ne iskoriste sva sredstava alocirana za ovu svrhu u Državnom proračunu.

Temeljem ove Odluke financiraju se različite aktivnosti koje se mogu podijeliti u dvije skupine.

a) Skupina koja se odnosi na podrškuprijaviteljima koji tek planiraju prijavu na neki od pozivatemeljem Radnih programa za razdoblje 2018. - 2020. godine, a u okviru koje je moguće ostvariti podršku za sljedeće aktivnosti:

 • Odlazak na međunarodne konferencije s ciljem umrežavanja u svrhu prijave projektnog prijedloga
 • Odlazak na sastanke projektnih partnera prilikom planiranja projektne prijave
 • Odlazak na radionice za pripremu projektne prijave u drugoj fazi (u projektima s dvije faze prijave)
 • Trošak savjetodavnih usluga za pripremu i pisanje projektne prijave*
 • Odlazak na sastanke vezane uz ugovaranje projektnog prijedloga, u slučaju da je projektu odobreno financiranje od strane Europske komisije, te ako je hrvatska ustanova partner, koordinator ili glavni korisnik odobrenih sredstava
 • Trošak edukacijskih i savjetodavnih usluga za upravljanje i praćenje provedbe projekta za znanstveno i/ili administrativno osoblje, ako nije financirano projektom.

b) Skupina koja se odnosi na podršku projektima koji su dobili pozitivan evaluacijski izvještaj nakon 1.siječnja 2017., ali nisu bili financirani od strane Europske komisije.

Prijavitelj ove mjere može ostvariti jednokratnu financijsku podršku kojom može financirati pripremu budućih projektnih prijedloga.

Uz tekst poziva dostupan je Obrazac za prijavu jedne ili više navedenih aktivnosti i Odluka o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020., koja sadrži cjelovite informacije o navedenim mjerama (u privitku v. ZIP datoteka).

 Za prijavu navedenih aktivnosti potrebno je popunjeni i ovjereni Obrazac, a za prijavu mjere b) i ispis evaluacijskog izvještaja (ESR), dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja u digitalnom obliku, na e-mail adresu: O2020_mjere_2018@mzo.hr.

Za svaku aktivnost za koju prijavitelj želi ostvariti podršku, potrebno je dostaviti zaseban Obrazac.

 

fw-poziv-za-prijavu-zahtjeva-za-financijsku-podrsku-aktivnosti-s-ciljem-povecanja-sudjelovanja-u-programu-obzor-2020.zip

Opširnije

Natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu hrvatsko-mađarske suradnje

Datum objave: 21.02.2018.

 

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i mađarskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja:

 1. znanosti o životu;
 2. agronomija;
 3. ICT i inženjerstvo;
 4. biotehnologija;
 5. ekologija i zaštita okoliša;
 6. energetika.

Prednost će imati oni prijedlozi projekata koji imaju potencijal za nastavak suradnje u sklopu Okvirnoga programa EU-a Obzor 2020.

Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.

Preduvjet za prijavu je definiran zajednički znanstvenoistraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja.

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (najmanje 18 mjeseci do završetka projekta) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata.

Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

 • doktorat znanosti;
 • najmanje znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.

Minimalan broj suradnika (uz voditelja) na projektu je dva, a maksimalan šest. U sklopu ovoga natječaja moguće je prijaviti sudjelovanje samo na jednom projektu (ili kao voditelj ili kao sudionik).

Rok za prijavu: 19. travnja 2018. godine

Više na poveznici

https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-sufinanciranje-znanstvenoistrazivackih-projekata-u-sklopu-hrvatsko-madarske-suradnje

 

 

Opširnije