Ured za projekte i međunarodnu suradnju


Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike

Datum objave: 12.03.2018.

 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike.

STIPENDIJE ZA STUDIJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE - ZA SVA ZNANSTVENA PODRUČJA

 1. Sedam (7) stipendija u trajanju od devet (9) mjeseci za diplomski i poslijediplomski studij svih znanstvenih disciplina.

Prednost će se dati kandidatima koji imaju završen diplomski studij i prijavljuju se za Master 2 program.
Stipendije se moraju iskoristiti u akademskoj godini 2018./2019. Osim u iznimnim slučajevima, stipendije se počinju provoditi u listopadu 2018.
Kandidati koji su prethodno bili dobitnici ove stipendije ne mogu se ponovno prijaviti za istu vrstu stipendije.

 1. Šest (6) mjeseci stipendija za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca.

Stipendije su namijenjene mladim stručnjacima i studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) te poslijediplomske studije svih znanstvenih disciplina.

Stipendije se moraju provesti do kraja 2018. godine.

Prijava na natječaj mora sadržavati sljedeće dokumente:

 • životopis u Europass formatu;
 • ovjerenu presliku diplome najviše završene razine obrazovanja (za prijave koje se moraju dostaviti na francuskome ili engleskome jeziku potrebno je priložiti ovjereni prijevod diplome, ako original nije na jednom od spomenutih jezika);
 • ovjereni prijepis ocjena posljednje završene ili trenutne razine studija (pristupnici koji nisu diplomirali prilažu samo prijepis ocjena). Kandidati koji su završili studij dostavljaju dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena zadnje razine studija. Prijepis ocjena (ili dopunsku ispravu o studiju) nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik;
 • neovjerenu presliku domovnice (domovnicu nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik);
 • otisnut on-line obrazac, popunjen na francuskome ili engleskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici;
 • otisnut on-line obrazac ispunjen na hrvatskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici;
 • prijedlog projekta (studijski plan): treba sadržavati jasan i sažet opis ciljeva odabranoga studija ili istraživanja; objašnjenje važnosti boravka u Francuskoj za realizaciju studija, odnosno istraživanja, kao i važnosti za osobni profesionalni razvoj kandidata te mogućega utjecaja mobilnosti na matičnu ustanovu;
 • objašnjenje razloga odabira pojedinoga studija te odabrane francuske ustanove, kao i sažet, jasan opis motivacije;
 • prihvatno pismo francuske ustanove ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranim visokim učilištem (korespondencija sa sveučilištem iz koje je vidljiv ostvaren kontakt s nadležnim osobama/službama sveučilišta, u obliku e-pošte, preslike podnesene prijave za upis na sveučilište i slično);
 • dokaz o znanju francuskoga ili engleskoga jezika, ovisno o tome na kojem se jeziku održava studij, odnosno stručno usavršavanje (poželjno da ga kandidat posjeduje, ali nije obvezan dio prijavne dokumentacije);
 • ako je moguće, pismo preporuke hrvatske ustanove ili poslodavca iz kojega je vidljiva potpora kandidatu za odlazak na predloženo stručno usavršavanje (samo za stipendije za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca).

Kriteriji formalne prihvatljivosti:

 • kandidati moraju biti mlađi od 36 godina;
 • kandidati moraju imati završen preddiplomski studij u Hrvatskoj;
 • kandidati koji su u trenutku prijave upisani na cjelokupni studij u Francuskoj, ili u trenutku prijave imaju prebivalište u Francuskoj, nisu formalno prihvatljivi;
 • kandidati trebaju dostaviti cjelokupnu prijavnu dokumentaciju, sukladno uvjetima natječaja.

Kvalitativni kriteriji za dodjelu stipendija:

 • akademska izvrsnost;
 • kvaliteta studijskoga plana;
 • učinak mobilnosti i važnost boravka u Francuskoj za profesionalni razvoj kandidata;
 • učinak mobilnosti na razvoj te jačanje suradnje između matične ustanove kandidata u Hrvatskoj i ustanove primateljice u Francuskoj (za stipendije za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje);
 • izvrsno znanje stranoga jezika na kojemu se održava studij, odnosno stručno usavršavanje.

Znanje francuskoga jezika je prednost, ali nije uvjet za dodjelu stipendije.

Rok za podnošenje prijava je 15. travnja 2018. godine.

Odluka povjerenstva je konačna te ne podliježe daljnjim izmjenama.

Prijave za stipendije potrebno je dostaviti u dva primjerka, jedan na francuskome ili engleskome jeziku (uz iznimku domovnice i prijepisa ocjena koji mogu biti na hrvatskome jeziku) na adresu Francuskog veleposlanstva te drugi na hrvatskome ili engleskome jeziku na adresu Agencije za mobilnost i programe Europske unije (ako se prijava Agenciji šalje na engleskome jeziku i dalje je potrebno ispuniti on-line prijavni obrazac na hrvatskome jeziku).

Adresa Francuskog veleposlanstva na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

FRANCUSKO VELEPOSLANSTVO
URED ZA SURADNJU I KULTURNU DJELATNOST (SCAC)
(za natječaj)
Hebrangova ul. 2
10 000 Zagreb

Adresa Agencije za mobilnost na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ul. 26
10 000 Zagreb
s naznakom: „za stipendije Vlade Francuske“

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete se obratiti Agenciji za mobilnost i programe Europske unije na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr ili na brojeve telefona: 01/5005 955 ili 01/5497 896 te u Espace Campus France Croatie na tel.: 01/48 83 570 ili adresu elektroničke pošte: zagreb@campusfrance.org.

Opširnije

Poziv za prijavu zahtjeva za financijsku podršku aktivnosti s ciljem povećanja sudjelovanja u programu Obzor 2020.

Datum objave: 07.03.2018.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je poziv za prijavu zahtjeva za financijsku podršku različitih aktivnosti s ciljem povećanja sudjelovanja hrvatskih institucija u programu Obzor 2020. (https://mzo.hr/hr/poziv-na-dostavu-prijava-za-potporu-na-temelju-odluke-o-poticanju-prijave-na-medunarodne?cat=26).

Poziv je objavljen na temelju Odluke o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020., a biti će otvoren kontinuirano tijekom cijele godine odnosno do trenutka dok se ne iskoriste sva sredstava alocirana za ovu svrhu u Državnom proračunu.

Temeljem ove Odluke financiraju se različite aktivnosti koje se mogu podijeliti u dvije skupine.

a) Skupina koja se odnosi na podrškuprijaviteljima koji tek planiraju prijavu na neki od pozivatemeljem Radnih programa za razdoblje 2018. - 2020. godine, a u okviru koje je moguće ostvariti podršku za sljedeće aktivnosti:

 • Odlazak na međunarodne konferencije s ciljem umrežavanja u svrhu prijave projektnog prijedloga
 • Odlazak na sastanke projektnih partnera prilikom planiranja projektne prijave
 • Odlazak na radionice za pripremu projektne prijave u drugoj fazi (u projektima s dvije faze prijave)
 • Trošak savjetodavnih usluga za pripremu i pisanje projektne prijave*
 • Odlazak na sastanke vezane uz ugovaranje projektnog prijedloga, u slučaju da je projektu odobreno financiranje od strane Europske komisije, te ako je hrvatska ustanova partner, koordinator ili glavni korisnik odobrenih sredstava
 • Trošak edukacijskih i savjetodavnih usluga za upravljanje i praćenje provedbe projekta za znanstveno i/ili administrativno osoblje, ako nije financirano projektom.

b) Skupina koja se odnosi na podršku projektima koji su dobili pozitivan evaluacijski izvještaj nakon 1.siječnja 2017., ali nisu bili financirani od strane Europske komisije.

Prijavitelj ove mjere može ostvariti jednokratnu financijsku podršku kojom može financirati pripremu budućih projektnih prijedloga.

Uz tekst poziva dostupan je Obrazac za prijavu jedne ili više navedenih aktivnosti i Odluka o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020., koja sadrži cjelovite informacije o navedenim mjerama (u privitku v. ZIP datoteka).

 Za prijavu navedenih aktivnosti potrebno je popunjeni i ovjereni Obrazac, a za prijavu mjere b) i ispis evaluacijskog izvještaja (ESR), dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja u digitalnom obliku, na e-mail adresu: O2020_mjere_2018@mzo.hr.

Za svaku aktivnost za koju prijavitelj želi ostvariti podršku, potrebno je dostaviti zaseban Obrazac.

 

fw-poziv-za-prijavu-zahtjeva-za-financijsku-podrsku-aktivnosti-s-ciljem-povecanja-sudjelovanja-u-programu-obzor-2020.zip

Opširnije

Natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu hrvatsko-mađarske suradnje

Datum objave: 21.02.2018.

 

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i mađarskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja:

 1. znanosti o životu;
 2. agronomija;
 3. ICT i inženjerstvo;
 4. biotehnologija;
 5. ekologija i zaštita okoliša;
 6. energetika.

Prednost će imati oni prijedlozi projekata koji imaju potencijal za nastavak suradnje u sklopu Okvirnoga programa EU-a Obzor 2020.

Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.

Preduvjet za prijavu je definiran zajednički znanstvenoistraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja.

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (najmanje 18 mjeseci do završetka projekta) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata.

Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

 • doktorat znanosti;
 • najmanje znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.

Minimalan broj suradnika (uz voditelja) na projektu je dva, a maksimalan šest. U sklopu ovoga natječaja moguće je prijaviti sudjelovanje samo na jednom projektu (ili kao voditelj ili kao sudionik).

Rok za prijavu: 19. travnja 2018. godine

Više na poveznici

https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-sufinanciranje-znanstvenoistrazivackih-projekata-u-sklopu-hrvatsko-madarske-suradnje

 

 

Opširnije

Objavljen natječaj za stipendije zaklade „British Scholarship Trust“ za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima

Datum objave: 13.02.2018.

                      

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada „British Scholarship Trust“ pozivaju zainteresirane znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1 do 3 mjeseca tijekom ak. god. 2018./2019. Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2018. neće navršiti 30 godina. Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu.

Prijava uključuje sljedeće priloge koje treba dostaviti u 2 (dva) primjerka (original i kopiju) na engleskome jeziku:

 1. otisnuti ispunjeni prijavni obrazac dostupan na: http://www.britishscholarshiptrust.org/bstform.pdf;
 2. otisnuti ispunjeni on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na web stranici;
 3. prijedlog istraživačkoga projekta (1 stranica);
 4. životopis u Europass formatu: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae;
 5. prihvatno pismo britanske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranom institucijom;
 6. kopiju diplome diplomskoga studija (neovjerena kopija diplome izdana na engleskome jeziku ili neovjerena kopija diplome na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
 7. kandidati koji su u trenutku prijave upisani na poslijediplomski studij trebaju priložiti prijepis ocjena položenih ispita (neovjeren prijepis ocjena na engleskome jeziku ili neovjeren prijepis ocjena na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
 8. dvije preporuke na engleskome jeziku zatvorene u posebnim omotnicama;
 9. kopiju domovnice (neovjerenu);
 10. dokaz o znanju engleskoga jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):

a)         ocjene tijekom studija (neovjerena kopija stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda fakulteta na engleskome jeziku ili potvrda fakulteta na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);
b)         potvrda škole za strane jezike (na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);
c)         rezultat međunarodnoga testa iz engleskoga jezika (npr. IELTS/TOEFL).

Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih sveučilišta na kojima bi željeli realizirati stipendiju. Preporučuje se da kandidati osiguraju pismo britanskoga znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom do 1. ožujka 2018.

U suprotnom, kada kandidat primi obavijest da je njegova prijava uvrštena u uži izbor (najkasnije u travnju 2018.), britanski znanstvenik, mentor, treba poslati prihvatno pismo izravno zakladi „British Scholarship Trust“ prije donošenja konačne odluke o dodjeljivanju stipendije.

Prijavu koja uključuje navedenu dokumentaciju potrebno je poslati do 1. ožujka 2018. na navedenu adresu. Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja izabrat će kandidate čije će prijave biti proslijeđene u Veliku Britaniju do 1. travnja 2018. Konačnu odluku o dodjeljivanju stipendije donosi „British Scholarship Trust“ u svibnju 2018. godine. Putne troškove snosi Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a troškove boravka „British Scholarship Trust“. Ne postoji mogućnost snošenja troškova za studij na britanskom sveučilištu.

Detaljne informacije o stipendiji i zakladi „British Scholarship Trust“ možete pronaći na mrežnim stranicama.

Korisne upute za pripremu prijavne dokumentacije možete pronaći ovdje.

Prijavom na natječaj kandidati daju pristanak Agenciji za mobilnost i programe EU-a za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su naveli u prijavi) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na web stranici Agencije.

Prijave se šalju poštom na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: „Stipendije za studijski boravak u Velikoj Britaniji“

tel.: +385 (1) 5005 955

        +385 (1) 5497 896

e-pošta: bilaterala@mobilnost.hr

Opširnije

Natječaj za dodjelu nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske za 2017. godinu

Datum objave: 13.02.2018.

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske raspisala je Natječaj za dodjelu nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske za 2017. godinu.

Natječaj je otvoren do 20. veljače 2018. godine.

Tekst natječaja i pravila za prijavu mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama HATZ-a.

Opširnije

Predstavljen Fond Europskog gospodarskog prostora Norveške za regionalnu suradnju

Datum objave: 06.02.2018.

 
Dana 24. siječnja 2018. godine u prostorijama Norveške kuće u Bruxellesu predstavljen je novi Fond Europskog gospodarskog prostora (Norveške, Islanda i Lihtenštajna) za regionalnu suradnju. Fond u iznosu 34,5 milijuna eura podržava suradnju u obliku razmjene znanja, razmjene dobre prakse i izgradnje kapaciteta.

Cilj Fonda je jačanje prekogranične i transnacionalne suradnje između tri država donatora, petnaest država članica EU koje su korisnice fonda Europskog gospodarskog prostora i deset država koje nisu EU članice (Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Moldova, Crna Gora, Rusija, Srbija, Turska i Ukrajina).
 
U prvom pozivu za dostavu projektnih prijedloga s rokom za prijavu do 1. srpnja 2018., određena su sredstva u iznosu od 15 milijuna eura (očekivana vrijednost projekta je minimum 1 milijun eura). Početak provedbe je planiran za 2019.
 
U sklopu Fonda za regionalnu suradnju financira se pet prioritetnih područja:
 • inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost; 
 • društvena uključenost, zapošljavanje mladih i smanjivanje siromaštva; 
 • okoliš, energetika, klimatske promjene i ekonomija niskog ugljika;
 • kultura, civilno društvo, dobro upravljanje te temeljna prava i slobode;
 • pravosuđe i unutarnji poslovi.
 
Pravila, procedura i sve druge informacije vezane uz  Fond za regionalnu suradnju i prvi poziv dostupni su na sljedećim poveznicama:

https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation
 
https://eeagrants.org/Media/Files/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation
 
Opširnije

Objavljen javni natječaj za potpomaganje zakladnih namjena u 2018. godini

Datum objave: 15.01.2018.

 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavila je Javni natječaj za potpomaganje zakladnih namjena u 2018. godini.

Natječaj je otvoren  do 19. veljače 2018. godine.

Tekst natječaja i pravila za prijavu mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama HAZU-a.
 

Opširnije

Objavljen natječaj za dodjelu nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske za 2017. godinu

Datum objave: 15.01.2018.

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske raspisala je Natječaj za dodjelu nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske za 2017. godinu.

Natječaj je otvoren do 20. veljače 2018. godine.

Tekst natječaja i pravila za prijavu mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama HATZ-a.

Opširnije

Stipendije zaklade „British Scholarship Trust“ za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima

Datum objave: 18.12.2017.

     

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada „British Scholarship Trust“ pozivaju zainteresirane znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1 do 3 mjeseca tijekom ak. god. 2018./2019. Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2018. neće navršiti 30 godina. Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu.

Prijava uključuje sljedeće priloge koje treba dostaviti u 2 (dva) primjerka (original i kopiju) na engleskome jeziku:

otisnuti ispunjeni prijavni obrazac dostupan na: http://www.britishscholarshiptrust.org/bstform.pdf;

 1. otisnuti ispunjeni on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na web stranici;
 2. prijedlog istraživačkoga projekta (1 stranica);
 3. životopis u Europass formatu: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae;
 4. prihvatno pismo britanske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranom institucijom;
 5. kopiju diplome diplomskoga studija (neovjerena kopija diplome izdana na engleskome jeziku ili neovjerena kopija diplome na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
 6. kandidati koji su u trenutku prijave upisani na poslijediplomski studij trebaju priložiti prijepis ocjena položenih ispita (neovjeren prijepis ocjena na engleskome jeziku ili neovjeren prijepis ocjena na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
 7. dvije preporuke na engleskome jeziku zatvorene u posebnim omotnicama;
 8. kopiju domovnice (neovjerenu);
 9. dokaz o znanju engleskoga jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):

a)         ocjene tijekom studija (neovjerena kopija stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda fakulteta na engleskome jeziku ili potvrda fakulteta na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);
b)         potvrda škole za strane jezike (na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);
c)         rezultat međunarodnoga testa iz engleskoga jezika (npr. IELTS/TOEFL).

Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih sveučilišta na kojima bi željeli realizirati stipendiju. Preporučuje se da kandidati osiguraju pismo britanskoga znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom do 1. ožujka 2018.

U suprotnom, kada kandidat primi obavijest da je njegova prijava uvrštena u uži izbor (najkasnije u travnju 2018.), britanski znanstvenik, mentor, treba poslati prihvatno pismo izravno zakladi „British Scholarship Trust“ prije donošenja konačne odluke o dodjeljivanju stipendije.

Prijavu koja uključuje navedenu dokumentaciju potrebno je poslati do 1. ožujka 2018. na navedenu adresu. Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja izabrat će kandidate čije će prijave biti proslijeđene u Veliku Britaniju do 1. travnja 2018. Konačnu odluku o dodjeljivanju stipendije donosi „British Scholarship Trust“ u svibnju 2018. godine. Putne troškove snosi Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a troškove boravka „British Scholarship Trust“. Ne postoji mogućnost snošenja troškova za studij na britanskom sveučilištu.

Detaljne informacije o stipendiji i zakladi „British Scholarship Trust“ možete pronaći na mrežnim stranicama.

Korisne upute za pripremu prijavne dokumentacije možete pronaći ovdje.

Prijavom na natječaj kandidati daju pristanak Agenciji za mobilnost i programe EU-a za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su naveli u prijavi) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na web stranici Agencije.

Prijave se šalju poštom na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: „Stipendije za studijski boravak u Velikoj Britaniji“

tel.: +385 (1) 5005 955

        +385 (1) 5497 896

e-pošta: bilaterala@mobilnost.hr

Opširnije

NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST ZA 2017. GODINU

Datum objave: 08.12.2017.

 

Na temelju članka 13. Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost raspisuje:

 

NATJEČAJ
ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA
ZA ZNANOST ZA 2017. GODINU

 

1. Nagrada za životno djelo

Nagrada za životno djelo podjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.

 

2. Godišnja nagrada za znanost podjeljuje se za:

 • značajno znanstveno dostignuće
 • znanstveno otkriće
 • primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada.

Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće podjeljuje se znanstvenicima i istraživačima za istaknuti znanstveni rad ili niz znanstvenih radova koji čine cjelinu, a znatno pridonose proširenju znanstvenih spoznaja.
Godišnja nagrada za znanstveno otkriće podjeljuje se za međunarodno prepoznati znanstveni rad koji je proizveo znakoviti pomak u znanstvenom području.
Godišnja nagrada za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada podjeljuje se za značajna tehnološka dostignuća koja se očituju u posebnoj kakvoći ili rasprostranjenosti.

 

3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti podjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

 

4. Godišnja nagrada znanstvenim novacima

Godišnja nagrada podjeljuje se mladim znanstvenicima do 35 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstvenoistraživačkome radu, za objavljivanje zapaženoga članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.

Nagrade iz 1., 2., 3. i 4. točke podjeljuju se za sljedeća znanstvena područja:

 • prirodne znanosti
 • tehničke znanosti
 • biomedicina i zdravstvo
 • biotehničke znanosti
 • društvene znanosti
 • humanističke znanosti.

Državne nagrade iz 1., 2., 3. i 4. točke podjeljuju se državljanima Republike Hrvatske. Nagrada se sastoji od novčanoga iznosa i povelje.

Poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrada mogu dati: sveučilišta i njihove sastavnice, veleučilišta i visoke škole, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te druge pravne osobe koje su posebnim zakonom ovlaštene obavljati znanstvenoistraživačku djelatnost, kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.

Za kandidature za godišnje nagrade za znanost iz točaka 2., 3. i 4. natječaja u obrazloženju je potrebno posebno istaknuti dostignuća kandidata u godini za koju se nagrada podjeljuje.

Poticaj se podnosi na obrascu koji sadrži upute o prilozima koji se dostavljaju kao sastavni dio prijave. Obrasci se mogu preuzeti na internetskoj adresi Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Poticaj se dostavlja s potpunom dokumentacijom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Uprava za znanost i tehnologiju,
Zagreb, Donje Svetice 38
.

 

Rok za podnošenje poticaja je do 5. veljače 2018. godine.

 

Nepotpuni i nepravodobno poslani poticaji neće se razmatrati.

 

DOKUMENTI

Obrazac za prijavu DNZZ 2017 (197.5 KB)
  
Opširnije

Info radionice o otvorenom natječaju „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“

Datum objave: 06.12.2017.

Povodom otvorenog poziva na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ Hrvatske zaklade za znanost,  održati će se sljedeće Info radionice, u sklopu kojih će predstavnici Zaklade održati prezentaciju o otvorenom natječaju.

Info radionice će se održati sukladno niže navedenom rasporedu: 
 
 • 11.12.2017. godine s početkom u 09:30 sati u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14 (aula Rektorata Sveučilišta u Zagrebu)
 • 14.12.2017. godine s početkom u 12:30 sati u Rijeci, STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 10
 • 15.12.2017. godine s početkom u 12 sati u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32 (dvorana A301)
 • Osijek, TBD
 
Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite registracijom na povezincu.

Poziv možete preuzeti ovdje.
Opširnije