Fakultet

Akti fakulteta - odluke


Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim slučajevima - pročišćeni tekst

 

Sanseovic Željka - Odluka o imenovanju povjerljive osobe

 

Magud  Mirta - Odluka o imenovanju zamjenice povjerljive osobe

 

Odluka o školarinama i ostalim naknadama na poslijediplomskom Sveučilišnom studiju Građevinarstvo od akademske 2020/21 godine

 

Odluka o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti - Grafos za 2020g.

 

Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o poticanju i honoriranju znanstvene izvrsnosti zaposlenika GRAFOS

 

Odluka o utvrđivanju visine školarine i drugih studentskih naknada za sve studije koje ustrojava i izvodi Građevinski fakultet Osijek za strane državljane 

 

Odluka o školarinama na specijalističkom diplomskom stručnom studiju građevinarstvo, smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina i školarinama na razlikovnoj godini za stjecanje uvjeta za upis diplomskog sveučilišnog studija građevinarstvo

 

Odluka o utvrđivanju uvjeta upisa na preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i Arhitektura i urbanizam za akademsku 2017/2018. godinu 

 

Odluka o školarinama i posebnim naknadama na Građevinskom fakultetu Osijek za Preddiplomski sveučilišni, Preddiplomski stručni i Diplomski sveučilisni-studij

 

Odluka o umanjenju participacije redovitih studenata u troškovima studiranja (školarine), načinu plaćanja školarine te olakšicama i potporama za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa te studente s invaliditetom

 

Odluka o ustrojstvu Građevinskog fakulteta Osijek u akademskoj godini 2015/2016 Odluka o linearnom modelu studiranja 

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnim i diplomskim ispitima

 

Odluka o postupku i uvjetima za izdavanje isprave...