Fakultet

Lokacija i prostor


Lokacije Fakulteta u Osijeku

 

 


Lokacija Fakulteta u ulici Vladimira Preloga 3 

Tlocrt podruma Tlocrt prizemlja Tlocrt 1. kata Tlocrt 2. kata Tlocrt 3. kata

Napomena: kliknite na slike za uvećani prikaz