Fakultet

Uprava


Ured dekana


Ured prodekana


UPRAVA GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK

Dekan:
prof. dr. sc. Hrvoje Krstić dipl. ing. građ

 

Prodekani:
Prodekan za znanost i poslijediplomske studije : Izv. prof. dr. sc. DRAGANIĆ HRVOJE, dipl. ing. građ.
Prodekan za nastavu i studente : doc. dr. sc. DOKŠANOVIĆ TIHOMIR, mag. ing. aedif.
Prodekanica za projekte i suradnju s gospodarstvom: Izv. prof. dr. sc. MILIČEVIĆ IVANA, dipl. ing. građ.
Prodekanica za poslovanje i razvojno-stručni rad: doc. dr. sc. JURKOVIĆ ŽELJKA, dipl. ing. arh.

 

Tajnica Fakulteta:
Iva Vrkić, dipl.iur

 

Članovi fakultetskog vijeća:

Prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, dekan

Doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović, prodekan za nastavu i studente

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Draganić, prodekan za znanost i poslijediplomske studije

Izv. prof. dr. sc. Ivana Miličević, prodekanica za projekte i suradnju s gospodarstvom Doc. dr. sc. Željka Jurković, prodekanica za poslovanje i razvojno-stručni rad

Prof. dr. sc. Ksenija Čulo

Prof. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko

Prof. dr. sc. Damir Markulak

Prof. dr. sc. Lidija Tadić

Prof. dr. sc. Sanja Dimter

Prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk

Prof. dr. sc. Ivica Guljaš

Prof. dr. sc. Silva Lozančić

Prof. dr. sc. Marija Šperac

Prof. dr. sc. Damir Varevac

Izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina

Izv. prof. dr. sc. Irena Ištoka Otković

Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Jurić

Izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš

Izv. prof. dr. sc. Ivan Kraus

Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković

Izv. prof. dr. sc. Brankica Malić

Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Minažek

Izv. prof. dr. sc. Davorin Penava

Izv. prof. dr. sc. Ivan Radić

Izv. prof. dr. sc. Dina Stober

Izv. prof. dr. sc. Ivana Šandrk Nukić

Izv. prof. dr. sc. Jurko  Zovkić

Doc. dr.sc. Tamara Brleković

Doc. dr. sc. Ivana Brkanić Mihić

Doc. dr. sc. Mario Galić

Doc. dr. sc. Marin Grubišić

Doc. dr. sc. Goran Gazić

Doc. dr. sc. Željko Šreng

Doc. dr. sc. Martina Zagvozda

Mr. sc. Danijela Lovoković, pred.

Mr. sc. Vladimir Moser, v. pred.

Dr.sc. Mihaela Domazetović, poslijedoktorandica

Dr. sc. Jelena Kaluđer, poslijedoktorandica

Marija Krajnović, mag. ing. arch., asistentica

Anđa Ćosić

Paško Bagarić, student

Ruža Mrkonjić, studentica

Marija Čavala, studentica

Josip Zovkić, student

Filip Soldo, student

Korana Čulić, studentica

Iva Barišić, studentica