Fakultet

Tajništvo


Tajništvo je jedna od ustrojbenih jedinica Fakulteta za obavljanje pravnih, stručno-administrativnih, financijsko-računovodstvenih poslova, poslova unaprjeđenja i osiguranja kvalitete, poslova vezanih za studentska pitanja, poslova vezanih za cjeloživotno učenje, projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom, poslova vezanih za ljudske resurse i upravljanje kadrovima, tehničkih i pomoćnih poslova na Fakultetu te drugih poslova vezanih za uspješan rad Fakulteta. Tajnica Fakulteta je voditeljica Tajništva.

 

Ustrojbene jedinice jesu:

  • Pododsjek u područnoj službi za pravne i opće poslove (Ured za pravne i opće poslove)
  • Odjeljak za studente (Ured za studente)
  • Pododsjek u središnjoj službi računovodstveno-financijskih poslova (Ured za računovodstveno-financijske poslove)
  • Odjeljak za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja (Ured za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja)
  • Odjeljak za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom (Ured za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom)
  • Odsjek Ureda dekana (Ured dekana)
  • Odsjek za centralnu arhivu (Ured za centralnu arhivu)
  • Odjeljak tehničkih poslova (Ured tehničkih poslova)
  • Odjeljak za računalnu mrežu i komunikacijske sustave (Ured za računalnu mrežu i komunikacijske sustave)

  

TAJNICA FAKULTETA

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Iva Vrkić, dipl.iur. I.6 tajnica Fakulteta 031/540-072 ivrkic@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme

 

PODODSJEK U PODRUČNOJ SLUŽBI ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE (URED ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Mirta Magud, mag.iur. II.31 rukovoditeljica Pododsjeka u područnoj službi (voditeljica Ureda općih i kadrovskih poslova) 031/540-074 mmagud@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme

 

ODSJEK ZA LJUDSKE RESURSE I OPĆE POSLOVE (URED ZA LJUDSKE RESURSE I OPĆE POSLOVE)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Marija Maras II.30

voditeljica odsjeka za ljudske resurse i opće poslove

031/540-095 mmaras@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme

 

ODJELJAK ZA STUDENTE/(URED ZA STUDENTE)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Ana Magdika, oec. URED ZA STUDENTE voditeljica Ureda za studente 031/540-080
031/540-071
amagdika@gfos.hr 10,00-14,00 sati
Veronika Malović, upr.pravnik URED ZA STUDENTE voditeljica Ureda za diplomske sveučilišne i poslijediplomske studije 031/540-090
031/274-444
vmalovic@gfos.hr 10,00-14,00 sati
Željka Sanseović, mag.oec. URED ZA STUDENTE Voditeljica Ureda za preddiplomske sveučilišne i stručne studije 031/274-365
031/274-444
zeljka@gfos.hr

10,00-14,00 sati

Dunja Valinčić

URED ZA STUDENTE stručni referent 031/274-365
031/274-444

dvalincic@gfos.hr

10,00-14,00 sati
Edita Mamić URED ZA STUDENTE stručni referent 031/274-365
031/274-444
emamic@gfos.hr 10,00-14,00 sati

 

PODODSJEK U SREDIŠNJOJ SLUŽBI RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKIH POSLOVA (URED ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Ana Krajina, mag.oec. I.9

voditeljica Ureda za računovodstveno –financijske poslove)

031/540-077 akrajina@gfos.hr ponedjeljak-petak 11,00-14,00 sati
Zvjezdana Pernarčić, dipl.oec. I.3

stručna suradnica za knjigovodstvene evidencije

031/540-078 pernarcic@gfos.hr ponedjeljak-petak 11,00-14,00 sati

Tihana Artuković Džajić, mag.oec.

I.3

stručna suradnica za knjigovodstvene evidencije

031/540-078 tartukovic@gfos.hr ponedjeljak-petak 11,00-14,00 sati
Vlasta Rado I.3

Voditeljica računovodstva

031/540-079 vrado@gfos.hr ponedjeljak-petak 11,00-14,00 sati
Jasmina Šmider I.3

računovodstvena referentica

031/540-079 jsmider@gfos.hr ponedjeljak-petak 11,00-14,00 sati

 

ODJELJAK ZA UNAPRJEĐIVANJE I OSIGURAVANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA (URED ZA UNAPRJEĐIVANJENJE OSIGURAVANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Edita Pinterić, dipl.iur. II.32 voditeljica Ureda za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 031/544-672 epinteric@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme

  

ODJELJAK ZA PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU I SURADNJU S GOSPODARSTVOM (URED ZA PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU I SURADNJU S GOSPODARSTVOM)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
mr.sc. Danijela Rogina, prof. II.37 voditeljica Ureda za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom 031/544-678 drogina@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme
Saša Božić-Kraljik, dipl.oec. II.37 stručna suradnica za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom 031/544-678 sbozickraljik@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme

 

ODSJEK UREDA DEKANA (URED DEKANA)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Danijela Pavić I.7 voditeljica Ureda dekana 031/540-070 dpavic@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme

 

ODSJEK ZA CENTRALNU ARHIVU (URED ZA CENTRALNU ARHIVU)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Matija Ćuti II.30 voditeljica radionice (voditeljica arhive i skriptarnice) 031/540-095 matija@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme
Stanka Kopf PORTIRNICA administrativna referentica 031/274-377 skopf@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme

 

ODJELJAK TEHNIČKIH POSLOVA (URED TEHNIČKIH POSLOVA)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA POŠTA PRIJEM STRANAKA
Branka Bognar, mag.ing.aedif. II.30

voditeljica Odjeljka tehničkih poslova (voditeljica Ureda tehničkih poslova)

031/540-084 bbognar@gfos.hr ponedjeljak-petak u uredovno radno vrijeme
Stjepan Španić   voditelj odsjeka tehničko-pomoćnih poslova      
Vjekoslav Butković  

stručni referent za zaštitu od požara

     
Andrej Budač   domar      
Ksenija Radić   spremačica      
Maja Filaković   spremačica      
Anica Močnik   spremačica      
Anica Erceg   spremačica      
Ana Čalošević   spremačica      
Dubravka Grubor   spremačica      

  

ODJELJAK ZA RAČUNALNU MREŽU I KOMUNIKACIJSKE SUSTAVE (URED ZA RAČUNALNU MREŽU I KOMUNIKACIJSKE SUSTAVE)

IME I PREZIME ZAPOSLENIKA KABINET POLOŽAJ / RADNO MJESTO TELEFON/FAX ELEKTRONIČKA
POŠTA
PRIJEM STRANAKA
Krešimir Pavelić, mag.ing.comp. CARNET

Viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (za informatiku – CARNet sistem inženjer)

031/540-076 kreso@gfos.hr ponedjeljak-petak
u uredovno radno vrijeme