Fakultet

Akti Fakulteta


ODLUKE


ORGNIGRAM


Dokumenti na nacionalnoj razini:

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Oduka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13. i Odluka USHRH 101/14., 60/15. i 131/17.)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)

Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.)

Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14., 118/14., 154/14. , 94/18. i 96/18.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 128/17.)

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja („Narodne novine“ br. 128/17.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama („Narodne novine“ br. 18/09., 82/12., 32/13. i 34/16.)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 106/06.) i („Narodne novine“ br. 122/17.)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 13/12.)

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 129/05.)


Dokumenti na razini Sveučilišta

Novi statut Sveučilišta - pročišćeni tekst - Siječanj 2022

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Etički kodeks - Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete

Pravilnik o Erasmus programu međunarodne mobilnosti - pročišćeni tekst

Pravilnik o financijskom poslovanju - pročišćeni-tekst

Pravilnik o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o provedbi postupka izbora - reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

Pravilnik o sprječavanju nepotizma

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučiliša Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o sukobima interesa i obveza

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata poslijedoktoranada i mentora


 

Dokumenti na razini Fakulteta

 

NN 13-2012 - Odluka o nužnim uvjetima - Izbor u zvanja

NN 120-2021 - Odluka o izmjeni i dopuni odluke o nužnim uvjetima za ocjenu Nastavne i Stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Statut - svibanj 2022 - pročišćeni tekst

Pravilnik o radu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta - Osijek - Siječanj - 2022

Odluka o poticanju znanstvene izvrsnosti

Pravilnik o poticanju i honoriranju znanstvene izvrsnosti - pročišćeni tekst s prilozima - 2021

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plačanja

Naputak za postupanje prilikom nabave

Zamolba za nabavu roba usluga i radova - GRAFOS - 2020

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Pravilnik o korištenju službenog vozila

Pravilnik o postupku unutarneg prijavaljivnja nepravilnositi - lipanj 2022

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek

Procedura blagajničkog poslovanja

Izdavanje i obračun putnih naloga

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka - GRAFOS - 2019

Pravilnik o kvaliteti - 2019

Odluka naknada za provjeru diploma

Procedura za informacijsko održavanje LDAP imenika

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju uvjeta upisa na Preddiplomski sveučilišni studij

Odluka o utvrđivanju uvjeta za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Gradevinarstvo i Arhitektura i urbanizam - Procisceni tekst

Odluka o usvajanju izvedbenih planova studija za akademsku 2018-2019 godinu

Odluka o razrješenju i imenovanju službenice za informiranje 2021

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o izmjenama i dopunama statuta gfo ožujak 2018 

Pravilnik o završnim i diplomskim ispitima - pročišćeni tekst

          Prilozi uz pravilnik - objedinjeno

          Obrasci - Diplomski  studij

          Obrasci - Preddiplomski studij

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom

Odluka o dodatnim kriterijima za izbor u nastavno zvanje Predavaca i nastavno radno mjesto Predavaca iz znanstvenog područja tehnickih znanosti znanstvenog polja arhitektura i urbanizam